Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/3017(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0012/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/01/2015 - 11.7
CRE 15/01/2015 - 11.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0012

Notulen
Donderdag 15 januari 2015 - Straatsburg

11.7. Situatie in Egypte (stemming)
Volledige verslagen

Ontwerpresoluties B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0023/2015, B8-0024/2015, B8-0026/2015 en B8-0028/2015

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0012/2015

(ter vervanging van B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0024/2015 en B8-0026/2015):

ingediend door de volgende leden:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Eduard Kukan, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Fernando Ruas, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić, Lara Comi en Gabrielius Landsbergis, namens de PPE-Fractie;

Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Ana Gomes, Neena Gill, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Brando Benifei, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Tonino Picula, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Ricardo Serrão Santos, Andrejs Mamikins, Pier Antonio Panzeri, Tanja Fajon, Javi López, Victor Negrescu, David Martin, Soraya Post, Boris Zala en Eugen Freund, namens de S&D-Fractie;

Charles Tannock en Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie;

Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Petras Auštrevičius en Urmas Paet, namens de ALDE-Fractie;

Judith Sargentini, Eva Joly en Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie;

Fabio Massimo Castaldo en Ignazio Corrao.

Aangenomen (P8_TA(2015)0012)

Het woord werd gevoerd door:

Victor Boștinaru om een mondeling amendement ter invoeging van een nieuwe paragraaf 3 bis in te dienen, dat in aanmerking werd genomen.

Cristian Dan Preda om een mondeling amendement op overweging J in te dienen, dat in aanmerking werd genomen.

(Ontwerpresoluties B8-0023/2015 en B8-0028/2015 komen te vervallen.)

Juridische mededeling - Privacybeleid