Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/3017(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0012/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/01/2015 - 11.7
CRE 15/01/2015 - 11.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0012

Protokoll
Torsdagen den 15 januari 2015 - Strasbourg

11.7. Situationen i Egypten (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0023/2015, B8-0024/2015, B8-0026/2015 och B8-0028/2015

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0012/2015

(ersätter B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0024/2015 och B8-0026/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Eduard Kukan, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Fernando Ruas, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić, Lara Comi och Gabrielius Landsbergis för PPE-gruppen;

Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Ana Gomes, Neena Gill, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Brando Benifei, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Tonino Picula, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Ricardo Serrão Santos, Andrejs Mamikins, Pier Antonio Panzeri, Tanja Fajon, Javi López, Victor Negrescu, David Martin, Soraya Post, Boris Zala och Eugen Freund för S&D-gruppen;

Charles Tannock och Ruža Tomašić för ECR-gruppen;

Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Petras Auštrevičius och Urmas Paet för ALDE-gruppen;

Judith Sargentini, Eva Joly och Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen;

Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao.

Antogs (P8_TA(2015)0012)

Inlägg:

Victor Boștinaru lade fram ett muntligt ändringsförslag syftande till att införa en ny punkt (3a) efter punkt 3; det muntliga ändringsförslaget antogs.

Cristian Dan Preda lade fram ett muntligt ändringsförslag till skäl J; det muntliga ändringsförslaget beaktades.

(Resolutionsförslagen B8-0023/2015 och B8-0028/2015 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy