Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2512(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0006/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0013

Zápis
Čtvrtek, 15. ledna 2015 - Štrasburk

11.8. Případ dvou příslušníků italské námořní pěchoty (hlasování)
CRE

Návrhy usnesení B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015, B8-0016/2015 a B8-0017/2015

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0006/2015

(nahrazující B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015 a B8-0016/2015):

předložen těmito poslanci:

Lara Comi, Cristian Dan Preda, Salvatore Cicu, Jacek Saryusz-Wolski, Antonio Tajani, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Michael Gahler, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Andrej Plenković a Ivana Maletić za skupinu PPE;

Goffredo Maria Bettini, Simona Bonafè, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Knut Fleckenstein, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Jörg Leichtfried, Marju Lauristin, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Moretti, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Gianni Pittella, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, José Blanco López a Javi López za skupinu S&D;

Javier Nart, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius a Urmas Paet za skupinu ALDE;

Karima Delli, Igor Šoltes a Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE;

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli a Tiziana Beghin za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2015)0013)

Vystoupení

Pier Antonio Panzeri předložil dva ústní pozměňovací návrhy, první k bodu 5 a druhý, kterým se vkládá nový bod odůvodnění Ha, které byly vzaty v potaz.

(Návrh usnesení B8-0017/2015 se nebere v potaz.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí