Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2512(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0006/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0013

Pöytäkirja
Torstai 15. tammikuuta 2015 - Strasbourg

11.8. Kahden italialaisen merisotilaan tapaus (äänestys)
CRE

Päätöslauselmaesitykset B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015, B8-0016/2015 ja B8-0017/2015

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0006/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015 ja B8-0016/2015):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Lara Comi, Cristian Dan Preda, Salvatore Cicu, Jacek Saryusz-Wolski, Antonio Tajani, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Michael Gahler, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Andrej Plenković ja Ivana Maletić PPE-ryhmän puolesta;

Goffredo Maria Bettini, Simona Bonafè, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Knut Fleckenstein, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Jörg Leichtfried, Marju Lauristin, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Moretti, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Gianni Pittella, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, José Blanco López ja Javi López S&D-ryhmän puolesta;

Javier Nart, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius ja Urmas Paet ALDE-ryhmän puolesta;

Karima Delli, Igor Šoltes ja Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta;

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli ja Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0013)

Puheenvuorot:

Pier Antonio Panzeri esitti kaksi suullista tarkistusta, ensimmäisen kohtaan 5 ja toisen ehdottaakseen uutta johdanto-osan H a kappaletta. Kummatkin suulliset tarkistukset hyväksyttiin.

(Päätöslauselmaesitys B8-0017/2015 raukesi.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö