Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2512(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0006/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0013

Protokolas
Ketvirtadienis, 2015 m. sausio 15 d. - Strasbūras

11.8. Dviejų Italijos jūrų pėstininkų atvejis (balsavimas)
CRE

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015, B8-0016/2015 ir B8-0017/2015

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0006/2015

(keičia B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015 ir B8-0016/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

Lara Comi, Cristian Dan Preda, Salvatore Cicu, Jacek Saryusz-Wolski, Antonio Tajani, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Michael Gahler, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Andrej Plenković ir Ivana Maletić PPE frakcijos vardu;

Goffredo Maria Bettini, Simona Bonafè, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Knut Fleckenstein, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Jörg Leichtfried, Marju Lauristin, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Moretti, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Gianni Pittella, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, José Blanco López ir Javi López S&D frakcijos vardu;

Javier Nart, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius ir Urmas Paet ALDE frakcijos vardu;

Karima Delli, Igor Šoltes ir Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu;

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli ir Tiziana Beghin EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0013).

Kalbėjo:

Pier Antonio Panzeri pateikė du žodinius pakeitimus: 5 dalies pakeitimą ir pakeitimą, kuriuo siekiama įtraukti naują Ha konstatuojamąją dalį, ir jiems buvo pritarta.

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0017/2015 anuliuotas.)

Teisinė informacija - Privatumo politika