Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2512(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0006/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0013

Notulen
Donderdag 15 januari 2015 - Straatsburg

11.8. De zaak van de twee Italiaanse mariniers (stemming)
Volledige verslagen

Ontwerpresoluties B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015, B8-0016/2015 en B8-0017/2015

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0006/2015

(ter vervanging van B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015 en B8-0016/2015):

ingediend door de volgende leden:

Lara Comi, Cristian Dan Preda, Salvatore Cicu, Jacek Saryusz-Wolski, Antonio Tajani, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Michael Gahler, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Andrej Plenković en Ivana Maletić, namens de PPE-Fractie;

Goffredo Maria Bettini, Simona Bonafè, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Knut Fleckenstein, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Jörg Leichtfried, Marju Lauristin, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Moretti, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Gianni Pittella, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, José Blanco López en Javi López, namens de S&D-Fractie;

Javier Nart, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius en Urmas Paet, namens de ALDE-Fractie;

Karima Delli, Igor Šoltes en Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie;

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli en Tiziana Beghin, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0013)

Het woord werd gevoerd door:

Pier Antonio Panzeri om twee mondelinge amendementen in te dienen, een op paragraaf 5 en een tweede ter invoeging van een nieuwe overweging H bis, die in aanmerking werden genomen.

(Ontwerpresolutie B8-0017/2015 komt te vervallen.)

Juridische mededeling - Privacybeleid