Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2512(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0006/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0013

Protokół
Czwartek, 15 stycznia 2015 r. - Strasburg

11.8. Sprawa dwóch włoskich żołnierzy piechoty morskiej (głosowanie)
Pełne sprawozdanie

Projekty rezolucji B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015, B8-0016/2015 i B8-0017/2015

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0006/2015

(zastępujący B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015 i B8-0016/2015):

złożony przez następujących posłów:

Lara Comi, Cristian Dan Preda, Salvatore Cicu, Jacek Saryusz-Wolski, Antonio Tajani, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Michael Gahler, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Andrej Plenković i Ivana Maletić w imieniu grupy PPE;

Goffredo Maria Bettini, Simona Bonafè, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Knut Fleckenstein, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Jörg Leichtfried, Marju Lauristin, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Moretti, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Gianni Pittella, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, José Blanco López i Javi López w imieniu grupy S&D;

Javier Nart, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius i Urmas Paet w imieniu grupy ALDE;

Karima Delli, Igor Šoltes i Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE;

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli i Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0013)

Wystąpienia

Pier Antonio Panzeri przedstawił dwie poprawki ustne: do ustępu 5 oraz poprawkę w celu dodania nowego motywu Ha; poprawki te zostały przyjęte.

(Projekt rezolucji B8-0017/2015 stał się bezprzedmiotowy.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności