Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2512(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0006/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0013

Proces-verbal
Joi, 15 ianuarie 2015 - Strasbourg

11.8. Cazul celor doi pușcași marini italieni (vot)
Stenograma

Propuneri de rezoluții B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015, B8-0016/2015 și B8-0017/2015

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0006/2015

(care înlocuiește B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015 și B8-0016/2015):

depusă de următorii deputați:

Lara Comi, Cristian Dan Preda, Salvatore Cicu, Jacek Saryusz-Wolski, Antonio Tajani, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Michael Gahler, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Andrej Plenković și Ivana Maletić, în numele Grupului PPE;

Goffredo Maria Bettini, Simona Bonafè, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Knut Fleckenstein, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Jörg Leichtfried, Marju Lauristin, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Moretti, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Gianni Pittella, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, José Blanco López și Javi López, în numele Grupului S&D;

Javier Nart, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius și Urmas Paet, în numele Grupului ALDE;

Karima Delli, Igor Šoltes și Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE;

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli și Tiziana Beghin, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2015)0013)

Intervenții

Pier Antonio Panzeri a prezentat două amendamente orale, primul la punctul 5 și al doilea pentru a introduce un nou considerent Ha, care au fost reținute.

(Propunerea de rezoluție B8-0017/2015 a devenit caducă.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate