Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2512(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0006/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0013

Zápisnica
Štvrtok, 15. januára 2015 - Štrasburg

11.8. Prípad dvoch talianskych „marò“ (hlasovanie)
CRE

Návrhy uznesenia B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015, B8-0016/2015 a B8-0017/2015

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0006/2015

(nahrádzajúci B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015 a B8-0016/2015):

podaný týmito poslancami:

Lara Comi, Cristian Dan Preda, Salvatore Cicu, Jacek Saryusz-Wolski, Antonio Tajani, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Michael Gahler, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Andrej Plenković a Ivana Maletić v mene skupiny PPE;

Goffredo Maria Bettini, Simona Bonafè, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Knut Fleckenstein, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Jörg Leichtfried, Marju Lauristin, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Moretti, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Gianni Pittella, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, José Blanco López a Javi López v mene skupiny S&D;

Javier Nart, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius a Urmas Paet v mene skupiny ALDE;

Karima Delli, Igor Šoltes a Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE;

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli a Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0013)

Vystúpenia:

Pier Antonio Panzeri predložil dva ústne pozmeňujúce návrhy, prvý k odseku 5 a druhý, ktorým sa vkladá nové odôvodnenie Ha, ktoré boli prijaté.

(Návrh uznesenia B8-0017/2015 sa stal bezpredmetným.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia