Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/3011(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0036/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/01/2015 - 11.10
CRE 15/01/2015 - 11.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0014

Zápis
Čtvrtek, 15. ledna 2015 - Štrasburk

11.10. Svoboda projevu v Turecku: nedávné případy zatčení novinářů a vedoucích pracovníků ve sdělovacích prostředcích a sytematický nátlak vyvíjený na sdělovací prostředky (hlasování)
Doslovné záznamy

Rozprava se konala dne 17. prosince 2014 (bod 16 zápisu ze dne 17.12.2014).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 15. ledna 2015 (bod 8 zápisu ze dne 15.1.2015).

Návrhy usnesení B8-0036/2015, B8-0040/2015, B8-0041/2015, B8-0042/2015, B8-0043/2015, B8-0044/2015 a B8-0045/2015

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0036/2015

(nahrazující B8-0036/2015, B8-0040/2015, B8-0041/2015, B8-0042/2015, B8-0043/2015, B8-0044/2015 a B8-0045/2015):

předložen těmito poslanci:

Renate Sommer, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, David McAllister, Philippe Juvin, Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Ivana Maletić, Lara Comi a József Nagy za skupinu PPE;

Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Eugen Freund, Goffredo Maria Bettini, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Tanja Fajon, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Neena Gill, Andrejs Mamikins, David Martin, Vincent Peillon, Soraya Post a Elena Valenciano za skupinu S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki a Branislav Škripek za skupinu ECR;

Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Michael D. Higgins, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley a Petras Auštrevičius za skupinu ALDE;

Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Katrougkalos, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos a Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL;

Ska Keller, Ernest Maragall, Rebecca Harms, Bodil Ceballos a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano a Rolandas Paksas za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2015)0014)

°
° ° °

Vystoupil Jonathan Arnott ke zrušení možnosti položit otázky zvednutím modré karty a vystoupit na základě přihlášení se zvednutím ruky v některých středečních večerních rozpravách (předsedající vysvětlil důvody zrušení).

Právní upozornění - Ochrana soukromí