Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/3011(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0036/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/01/2015 - 11.10
CRE 15/01/2015 - 11.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0014

Pöytäkirja
Torstai 15. tammikuuta 2015 - Strasbourg

11.10. Ilmaisunvapaus Turkissa: toimittajien ja tiedotusvälineiden päälliköiden viimeaikaiset pidätykset ja tiedotusvälineiden järjestelmällinen painostus (äänestys)
CRE

Keskustelu käytiin 17. joulukuuta 2014 (istunnon pöytäkirja 17.12.2014, kohta 16).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 15. tammikuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 15.1.2015, kohta 8).

Päätöslauselmaesitykset B8-0036/2015, B8-0040/2015, B8-0041/2015, B8-0042/2015, B8-0043/2015, B8-0044/2015 ja B8-0045/2015

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0036/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0036/2015, B8-0040/2015, B8-0041/2015, B8-0042/2015, B8-0043/2015, B8-0044/2015 ja B8-0045/2015):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Renate Sommer, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, David McAllister, Philippe Juvin, Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Ivana Maletić, Lara Comi ja József Nagy PPE-ryhmän puolesta;

Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Eugen Freund, Goffredo Maria Bettini, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Tanja Fajon, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Neena Gill, Andrejs Mamikins, David Martin, Vincent Peillon, Soraya Post ja Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta;

Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Michael D. Higgins, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley ja Petras Auštrevičius ALDE-ryhmän puolesta;

Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Katrougkalos, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos ja Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta;

Ska Keller, Ernest Maragall, Rebecca Harms, Bodil Ceballos ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0014)

°
° ° °

Jonathan Arnott käytti puheenvuoron sinisen kortin menettelyn ja "catch the eye" -menettelyn puuttumisesta tietyistä keskiviikkoillan keskusteluista (puhemies perusteli päätökset).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö