Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/3011(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0036/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 15/01/2015 - 11.10
CRE 15/01/2015 - 11.10
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0014

Zapisnik
Četvrtak, 15. siječnja 2015. - Strasbourg

11.10. Sloboda izražavanja u Turskoj: nedavna uhićenja novinara, vodećih ljudi u medijskim kućama i sustavni pritisak na medije (glasovanje)
CRE

Rasprava je održana 17 prosinca 2014 (točka 16. zapisnika od 17.12.2014.).

Prijedlozi rezolucija objavljeni su 15 siječnja 2015 (točka 8. zapisnika od 15.1.2015.).

Prijedlozi rezolucija B8-0036/2015, B8-0040/2015, B8-0041/2015, B8-0042/2015, B8-0043/2015, B8-0044/2015 i B8-0045/2015

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0036/2015

(koji zamjenjujeB8-0036/2015, B8-0040/2015, B8-0041/2015, B8-0042/2015, B8-0043/2015, B8-0044/2015 i B8-0045/2015):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

Renate Sommer, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, David McAllister, Philippe Juvin, Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Ivana Maletić, Lara Comi i József Nagy, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Eugen Freund, Goffredo Maria Bettini, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Tanja Fajon, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Neena Gill, Andrejs Mamikins, David Martin, Vincent Peillon, Soraya Post i Elena Valenciano, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki i Branislav Škripek, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Michael D. Higgins, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley i Petras Auštrevičius, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Katrougkalos, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos i Neoklis Sylikiotis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

Ska Keller, Ernest Maragall, Rebecca Harms, Bodil Ceballos i Judith Sargentini, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2015)0014)

°
° ° °

Govorio je Jonathan Arnott o izostavljanju postupka postavljanja pitanja podizanjem plave kartice i postupka spontanog javljanja za riječ „catch the eye” tijekom nekih rasprava u srijedu navečer (predsjednik je dao obrazloženje).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti