Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/3011(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0036/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/01/2015 - 11.10
CRE 15/01/2015 - 11.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0014

Protokolas
Ketvirtadienis, 2015 m. sausio 15 d. - Strasbūras

11.10. Žodžio laisvė Turkijoje: neseniai įvykdyti žurnalistų bei žiniasklaidos įmonių vadovų suėmimai ir sistemingai žiniasklaidai daromas spaudimas Turkijoje (balsavimas)
Stenograma

Diskusijos vyko 2014 m. gruodžio 17 d. ( 16 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų paskelbti 2015 m. sausio 15 d. ( 8 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0036/2015, B8-0040/2015, B8-0041/2015, B8-0042/2015, B8-0043/2015, B8-0044/2015 ir B8-0045/2015

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0036/2015

(keičia B8-0036/2015, B8-0040/2015, B8-0041/2015, B8-0042/2015, B8-0043/2015, B8-0044/2015 ir B8-0045/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

Renate Sommer, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, David McAllister, Philippe Juvin, Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Ivana Maletić, Lara Comi ir József Nagy PPE frakcijos vardu;

Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Eugen Freund, Goffredo Maria Bettini, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Tanja Fajon, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Neena Gill, Andrejs Mamikins, David Martin, Vincent Peillon, Soraya Post ir Elena Valenciano S&D frakcijos vardu;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu;

Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Michael D. Higgins, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley ir Petras Auštrevičius ALDE frakcijos vardu;

Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Katrougkalos, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos ir Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu;

Ska Keller, Ernest Maragall, Rebecca Harms, Bodil Ceballos ir Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0014).

°
° ° °

Kalbėjo Jonathan Arnott dėl sprendimo netaikyti mėlynosios kortelės procedūros ir procedūros „prašau žodžio“ kai kurių trečiadienį vakare vykusių diskusijų metu (pirmininkas paaiškino šį sprendimą).

Teisinė informacija - Privatumo politika