Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/3011(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0036/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/01/2015 - 11.10
CRE 15/01/2015 - 11.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0014

Protokół
Czwartek, 15 stycznia 2015 r. - Strasburg

11.10. Wolność wypowiedzi w Turcji: niedawne przypadki aresztowań dziennikarzy i kierowników środków przekazu oraz systematyczna presja wywierana na media (głosowanie)
CRE

Debata odbyła się dnia 17 grudnia 2014 r. (pkt 16 protokołu z dnia 17.12.2014).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 15 stycznia 2015 r. (pkt 8 protokołu z dnia 15.1.2015).

Projekty rezolucji B8-0036/2015, B8-0040/2015, B8-0041/2015, B8-0042/2015, B8-0043/2015, B8-0044/2015 i B8-0045/2015

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0036/2015

(zastępujący B8-0036/2015, B8-0040/2015, B8-0041/2015, B8-0042/2015, B8-0043/2015, B8-0044/2015 i B8-0045/2015):

złożony przez następujących posłów:

Renate Sommer, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, David McAllister, Philippe Juvin, Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Ivana Maletić, Lara Comi i József Nagy w imieniu grupy PPE;

Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Eugen Freund, Goffredo Maria Bettini, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Tanja Fajon, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Neena Gill, Andrejs Mamikins, David Martin, Vincent Peillon, Soraya Post i Elena Valenciano w imieniu grupy S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki i Branislav Škripek w imieniu grupy ECR;

Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Michael D. Higgins, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley i Petras Auštrevičius w imieniu grupy ALDE;

Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Katrougkalos, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos i Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL;

Ska Keller, Ernest Maragall, Rebecca Harms, Bodil Ceballos i Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0014)

°
° ° °

Głos zabrał Jonathan Arnott w sprawie zniesienia procedury niebieskiej kartki i pytań z sali w czasie niektórych debat w środę wieczorem (przewodniczący wyjaśnił powody).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności