Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/3011(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0036/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/01/2015 - 11.10
CRE 15/01/2015 - 11.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0014

Protokoll
Torsdagen den 15 januari 2015 - Strasbourg

11.10. Yttrandefrihet i Turkiet: Den senaste tidens gripanden av journalister och mediechefer samt systematiska påtryckningar på medierna (omröstning)
CRE

Debatten hade ägt rum den 17 december 2014 (punkt 16 i protokollet av den 17.12.2014).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 15 januari 2015 (punkt 8 i protokollet av den 15.1.2015).

Resolutionsförslag B8-0036/2015, B8-0040/2015, B8-0041/2015, B8-0042/2015, B8-0043/2015, B8-0044/2015 och B8-0045/2015

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0036/2015

(ersätter B8-0036/2015, B8-0040/2015, B8-0041/2015, B8-0042/2015, B8-0043/2015, B8-0044/2015 och B8-0045/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

Renate Sommer, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, David McAllister, Philippe Juvin, Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Ivana Maletić, Lara Comi och József Nagy för PPE-gruppen;

Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Eugen Freund, Goffredo Maria Bettini, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Tanja Fajon, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Neena Gill, Andrejs Mamikins, David Martin, Vincent Peillon, Soraya Post och Elena Valenciano för S&D-gruppen;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki och Branislav Škripek för ECR-gruppen;

Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Michael D. Higgins, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley och Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen;

Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Katrougkalos, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos och Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen;

Ska Keller, Ernest Maragall, Rebecca Harms, Bodil Ceballos och Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0014)

°
° ° °

Talare: Jonathan Arnott yttrade sig om det faktum att det under vissa av onsdagskvällens debatter inte genomförts förfarande med ”blått kort” och ögonkontaktsförfarande (talmannen förklarade orsakerna till detta).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy