Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2015 m. sausio 15 d. - Strasbūras

14. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl makrofinansinės pagalbos teikimo Ukrainai (COM(2015)0005 - C8-0005/2015 - 2015/0005(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AFET, BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Rusijos Federacijos partnerystę, protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu (11878/2014 - C8-0006/2015 - 2014/0052(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

INTA

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikros tvarkos taikant Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimą (kodifikuota redakcija) (COM(2014)0375 - C8-0034/2014 – 2014/0191(COD))
Pirmininkas dėl šio pasiūlymo, vadovaudamasis Sutarties 304 straipsnio nuostatomis, konsultuotis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikros tvarkos taikant Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stabilizavimo ir asociacijos susitarimą (kodifikuota redakcija) (COM(2014)0394 - C8-0041/2014 – 2014/0199(COD))
Pirmininkas dėl šio pasiūlymo, vadovaudamasis Sutarties 304 straipsnio nuostatomis, konsultuotis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikros tvarkos taikant Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bosnijos ir Hercegovinos stabilizacijos ir asociacijos susitarimą ir taikant Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos laikinąjį susitarimą dėl prekybos ir su prekyba susijusių klausimų (kodifikuota redakcija) (COM(2014)0443 - C8-0087/2014 – 2014/0206(COD))
Pirmininkas dėl šio pasiūlymo, vadovaudamasis Sutarties 304 straipsnio nuostatomis, konsultuotis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Italijos alyvuogių sektoriaus svarbos pripažinimo ir pirmojo spaudimo alyvuogių aliejaus gamintojų apsaugos priemonių priėmimo (B8-0002/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl reglamento, kuriuo būtų reglamentuojami apžvalgų pardavimai, parengimo (B8-0003/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

TRAN

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos įvaikinimo ES viduje agentūros įsteigimo (B8-0004/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto apmokestinimą, suderinimo (B8-0005/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky ir Marcel de Graaff. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos išorės veiksmų tarnybos panaikinimo (B8-0396/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

AFCO

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Harald Vilimsky ir Marcel de Graaff. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Regionų komiteto panaikinimo (B8-0397/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

nuomonė :

REGI

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky ir Marcel de Graaff. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros panaikinimo (B8-0399/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFCO

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky ir Marcel de Graaff. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto panaikinimo (B8-0400/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

nuomonė :

EMPL

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl 50 asmenų paėmimo įkaitais Sidnėjuje ir ISIS terorizmo grėsmės (B8-0401/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Kinijos rinkos atvėrimo Europos įmonėms: abipusiškumo principo apsauga (B8-0402/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prekybos žemės ūkio produktais, pagamintais Kinijos Laogai stovyklose (B8-0403/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vaistų, skirtų galvijų pieno gamybai didinti, kontrabandos (B8-0404/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mirusiųjų darbo vietoje Rovigo provincijoje (B8-0406/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl įmonių bankrotų ir Eurostato renkamų duomenų (B8-0407/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

EMPL

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos šeimų dienos (B8-0408/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

nuomonė :

FEMM

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl interneto valdymo ir žemės ūkio maisto produktų sektoriui keliamo pavojaus: galima žala, susijusi su domenų vardų „.wine“ ir „.vino“ suteikimu (B8-0409/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

ITRE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl M. Monti vyriausybės priimto nutarimo, dėl kurio negalima konvertuoti lirų (B8-0410/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl plastiko atliekų sukeliamos vandenynų taršos (B8-0411/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su nelegaliu kabotažu Europoje: Komisijos sudaryto sąrašo, pridėto prie Reglamento (EB) Nr. 1071/2009, peržiūra (B8-0412/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

EMPL

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl moterų lyties organų žalojimo Švedijoje (B8-0413/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

FEMM

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Prancūzijos teisės akto, kuriuo reglamentuojama vairuotojų poilsio trukmė (B8-0414/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

TRAN

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujo teisės į saviraiškos ir informacijos laisvę pažeidimo Turkijoje ir 24 žurnalistų arešto (B8-0415/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Italijos paplūdimių paslaugas teikiančioms įmonėms kylančių problemų (B8-0416/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES prekybos apsaugos priemonių stiprinimo (B8-0417/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl sumažėjusių Italijos, ypač Veneto regiono, avalynės sektoriaus užsakymų srautų po Rusijos įvesto importo draudimo (B8-0419/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl geografinių nuorodų internete pripažinimo: derybos su Interneto vardų ir numerių paskyrimo korporacija (ICANN) (B8-0420/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

ITRE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ISIS Sirijoje įvykdytų mirties bausmių aukų (B8-0421/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl banginių medžioklės atnaujinimo Japonijoje (B8-0422/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kurtų veislės šunų žudymo Europoje (B8-0423/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos MVĮ Europos Sąjungoje ir Prancūzijoje (B8-0424/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

IMCO

Teisinė informacija - Privatumo politika