Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 15 ianuarie 2015 - Strasbourg

14. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind acordarea de asistență macrofinanciară Ucrainei (COM(2015)0005 - C8-0005/2015 - 2015/0005(COD))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AFET, BUDG

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a Protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare de instituire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Federația Rusă, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (11878/2014 - C8-0006/2015 - 2014/0052(NLE))

retrimis

fond :

AFET

aviz :

INTA

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind anumite proceduri de punere în aplicare a Acordului de stabilizare și asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Albania, pe de altă parte (text codificat) (COM(2014)0375 - C8-0034/2014 – 2014/0191(COD))
În conformitate cu prevederile articolului 304 din Tratat, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind anumite proceduri de punere în aplicare a Acordului de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, pe de altă parte (text codificat) (COM(2014)0394 - C8-0041/2014 – 2014/0199(COD))
În conformitate cu prevederile articolului 304 din Tratat, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

JURI

- Propunere de: regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind anumite proceduri de aplicare a Acordului de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Bosnia și Herțegovina, pe de altă parte, și de aplicare a Acordului interimar privind comerțul și aspectele legate de comerț între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Bosnia și Herțegovina, pe de altă parte (text codificat) (COM(2014)0443 - C8-0087/2014 – 2014/0206(COD))
În conformitate cu prevederile articolului 304 din Tratat, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

JURI

2) de către deputați, propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la adoptarea unor măsuri pentru a pune în valoare sectorul cultivării de măsline și a proteja producătorii de ulei de măsline extravirgin (B8-0002/2015)

retrimis

fond :

AGRI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la un regulament privind comercializarea de recenzii pe internet (B8-0003/2015)

retrimis

fond :

JURI

aviz :

TRAN

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la înființarea unei agenții europene pentru adopțiile intracomunitare (B8-0004/2015)

retrimis

fond :

JURI

aviz :

LIBE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la armonizarea legislațiilor naționale privind impozitarea imobilelor rezidențiale (B8-0005/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky și Marcel de Graaff. Propunere de rezoluție referitoare la desființarea Serviciului European de Acțiune Externă (B8-0396/2014)

retrimis

fond :

AFET

aviz :

AFCO

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Harald Vilimsky și Marcel de Graaff. Propunere de rezoluție referitoare la desființarea Comitetului Regiunilor (B8-0397/2014)

retrimis

fond :

AFCO

aviz :

REGI

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky și Marcel de Graaff. Propunere de rezoluție referitoare la desființarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (B8-0399/2014)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFCO

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky și Marcel de Graaff. Propunere de rezoluție referitoare la desființarea Comitetului Economic și Social European (B8-0400/2014)

retrimis

fond :

AFCO

aviz :

EMPL

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la luarea ca ostateci a 50 de persoane în Sydney și intensificarea amenințării teroriste pe care o reprezintă ISIL (B8-0401/2014)

retrimis

fond :

AFET

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la deschiderea pieței chineze pentru întreprinderile europene: apărarea principiului reciprocității (B8-0402/2014)

retrimis

fond :

INTA

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la comercializarea produselor agricole provenite din lagărele de muncă „laogai” din China (B8-0403/2014)

retrimis

fond :

INTA

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la contrabanda cu medicamente pentru mărirea producției de lapte a bovinelor (B8-0404/2014)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

AGRI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la decesele la locul de muncă din provincia Rovigo (B8-0406/2014)

retrimis

fond :

EMPL

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la falimentele întreprinderilor și la culegerea de date de către Eurostat (B8-0407/2014)

retrimis

fond :

ECON

aviz :

EMPL

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la Ziua europeană a familiei (B8-0408/2014)

retrimis

fond :

CULT

aviz :

FEMM

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la guvernanța internetului și riscurile la adresa sectorului agroalimentar european: daunele potențiale legate de concesionarea domeniilor .wine și .vino (B8-0409/2014)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ITRE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la imposibilitatea de a converti lirele, dezbătută de guvernul Monti (B8-0410/2014)

retrimis

fond :

ECON

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la poluarea oceanelor cu deșeuri din plastic (B8-0411/2014)

retrimis

fond :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea cabotajului ilegal în Europa: revizuirea listei întocmite de Comisie în completarea Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 (B8-0412/2014)

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

EMPL

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoarea la mutilarea genitală a femeilor în Suedia (B8-0413/2014)

retrimis

fond :

FEMM

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție privind legislația franceză referitoare la perioadele de repaus ale transportatorilor auto (B8-0414/2014)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

TRAN

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la noua încălcare a dreptului la exprimare și informare în Turcia și la arestarea a 24 de jurnaliști (B8-0415/2014)

retrimis

fond :

AFET

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la îngrijorările exprimate de întreprinderile italiene din sectorul balnear (B8-0416/2014)

retrimis

fond :

TRAN

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la consolidarea instrumentelor de protecție comercială ale UE (B8-0417/2014)

retrimis

fond :

INTA

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la reducerea cererii în sectorul încălțămintei din Italia și, în special, din regiunea Veneto după embargoul rus (B8-0419/2014)

retrimis

fond :

INTA

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la recunoașterea indicațiilor geografice pe internet - negocierile cu organizația Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) (B8-0420/2014)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ITRE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la victimele execuțiilor organizate de ISIS în Siria (B8-0421/2014)

retrimis

fond :

AFET

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la reluarea vânătorii de balene în Japonia (B8-0422/2014)

retrimis

fond :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la uciderea ogarilor în Europa (B8-0423/2014)

retrimis

fond :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii din domeniul industrial și din alte sectoare în Uniunea Europeană și în Franța (B8-0424/2014)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

IMCO

Aviz juridic - Politica de confidențialitate