Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 15 януари 2015 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Положението в Либия (внесени предложения за резолюция)
 3.Положението в Украйна (внесени предложения за резолюция)
 4.Положението в Египет (внесени предложения за резолюция)
 5.Случаят с двамата италиански морски пехотинци (внесени предложения за резолюция)
 6.Работна програма на Комисията за 2015 г. (внесени предложения за резолюция)
 7.Свободата на изразяване на мнение в Турция: Неотдавнашни арести на журналисти, медийни ръководители и систематичен натиск срещу медиите (внесени предложения за резолюция)
 8.Годишен доклад относно дейността на Европейския омбудсман през 2013 г. (разискване)
 9.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
9.1.Русия, и по-специално случаят с Алексей Навални
  
9.2.Пакистан, и по-специално положението след нападението в училището в Пешавар
  
9.3.Киргизстан: проектозакон за хомосексуалната пропаганда
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Време за гласуване
  
11.1.Русия, и по-специално случаят с Алексей Навални (гласуване)
  
11.2.Пакистан, и по-специално положението след нападението в училището в Пешавар (гласуване)
  
11.3.Киргизстан: проектозакон за хомосексуалната пропаганда (гласуване)
  
11.4.Годишен доклад относно дейността на Европейския омбудсман през 2013 г. (гласуване)
  
11.5.Положението в Либия (гласуване)
  
11.6.Положението в Украйна (гласуване)
  
11.7.Положението в Египет (гласуване)
  
11.8.Случаят с двамата италиански морски пехотинци (гласуване)
  
11.9.Работна програма на Комисията за 2015 г. (гласуване)
  
11.10.Свободата на изразяване на мнение в Турция: Неотдавнашни арести на журналисти, медийни ръководители и систематичен натиск срещу медиите (гласуване)
 12.Обяснениe на вот
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Внесени документи
 15.Решения относно някои документи
 16.Позиции на Съвета на първо четене
 17.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 18.Искане за снемане на парламентарен имунитет
 19.График на следващите заседания
 20.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (360 kb) Присъствен списък (62 kb)    Резултати от поименно гласуване (2141 kb) 
 
Протокол (285 kb) Присъствен списък (36 kb) Резултати от гласувания (45 kb) Резултати от поименно гласуване (75 kb) 
 
Протокол (328 kb) Присъствен списък (70 kb) Резултати от гласувания (701 kb) Резултати от поименно гласуване (1968 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност