Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 15 januari 2015 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Situatie in Lybië (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Situatie in Oekraïne (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Situatie in Egypte (ingediende ontwerpresoluties)
 5.De zaak van de twee Italiaanse mariniers (ingediende ontwerpresoluties)
 6.Werkprogramma van de Commissie voor 2015 (ingediende ontwerpresoluties)
 7.Vrijheid van meningsuiting in Turkije: recente arrestaties van journalisten, mediadirecties en systematische druk op de media (ingediende ontwerpresoluties)
 8.Jaarverslag van de Ombudsman 2013 (debat)
 9.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  9.1.Rusland, in het bijzonder de zaak van Alexei Navalny
  9.2.Pakistan, in het bijzonder de situatie na de aanval op de school in Peshawar
  9.3.Kirgizië, wet inzake propaganda van homoseksualiteit
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Stemmingen
  11.1.Rusland, in het bijzonder de zaak van Alexei Navalny (stemming)
  11.2.Pakistan, in het bijzonder de situatie na de aanval op de school in Peshawar (stemming)
  11.3.Kirgizië, wet inzake propaganda van homoseksualiteit (stemming)
  11.4.Jaarverslag van de Ombudsman 2013 (stemming)
  11.5.Situatie in Lybië (stemming)
  11.6.Situatie in Oekraïne (stemming)
  11.7.Situatie in Egypte (stemming)
  11.8.De zaak van de twee Italiaanse mariniers (stemming)
  11.9.Werkprogramma van de Commissie voor 2015 (stemming)
  11.10.Vrijheid van meningsuiting in Turkije: recente arrestaties van journalisten, mediadirecties en systematische druk op de media (stemming)
 12.Stemverklaringen
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 14.Ingekomen stukken
 15.Besluiten inzake bepaalde documenten
 16.Standpunten van de Raad in eerste lezing
 17.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 18.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 19.Rooster van de volgende vergaderingen
 20.Onderbreking van de zitting
 Presentielijst
Notulen (334 kb) Presentielijst (61 kb)    Hoofdelijke stemming (2141 kb) 
 
Notulen (262 kb) Presentielijst (36 kb) Uitslag van de stemming (38 kb) Hoofdelijke stemming (74 kb) 
 
Notulen (308 kb) Presentielijst (62 kb) Uitslag van de stemming (542 kb) Hoofdelijke stemming (1810 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid