Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 15 stycznia 2015 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sytuacja w Libii (złożone projekty rezolucji)
 3.Sytuacja na Ukrainie (złożone projekty rezolucji)
 4.Sytuacja w Egipcie (złożone projekty rezolucji)
 5.Sprawa dwóch włoskich żołnierzy piechoty morskiej (złożone projekty rezolucji)
 6.Program prac Komisji na rok 2015 (złożone projekty rezolucji)
 7.Wolność wypowiedzi w Turcji: niedawne przypadki aresztowań dziennikarzy i kierowników środków przekazu oraz systematyczna presja wywierana na media (złożone projekty rezolucji)
 8.Sprawozdanie roczne dotyczące działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2013 r. (debata)
 9.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
9.1.Rosja, w szczególności sprawa Aleksieja Nawalnego
  
9.2.Pakistan, w szczególności następstwa ataku na szkołę w Peszawarze
  
9.3.Kirgistan – ustawa zakazująca propagandy homoseksualizmu
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Głosowanie
  
11.1.Rosja, w szczególności sprawa Aleksieja Nawalnego (głosowanie)
  
11.2.Pakistan, w szczególności następstwa ataku na szkołę w Peszawarze (głosowanie)
  
11.3.Kirgistan – ustawa zakazująca propagandy homoseksualizmu (głosowanie)
  
11.4.Sprawozdanie roczne dotyczące działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2013 r. (głosowanie)
  
11.5.Sytuacja w Libii (głosowanie)
  
11.6.Sytuacja na Ukrainie (głosowanie)
  
11.7.Sytuacja w Egipcie (głosowanie)
  
11.8.Sprawa dwóch włoskich żołnierzy piechoty morskiej (głosowanie)
  
11.9.Program prac Komisji na rok 2015 (głosowanie)
  
11.10.Wolność wypowiedzi w Turcji: niedawne przypadki aresztowań dziennikarzy i kierowników środków przekazu oraz systematyczna presja wywierana na media (głosowanie)
 12.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 13.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 14.Składanie dokumentów
 15.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 16.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu
 17.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 18.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego
 19.Kalendarz następnych posiedzeń
 20.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (335 kb) Lista obecności (61 kb)    Wyniki głosowań imiennych (2141 kb) 
 
Protokół (252 kb) Lista obecności (36 kb) Wyniki głosowania (38 kb) Wyniki głosowań imiennych (147 kb) 
 
Protokół (290 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (670 kb) Wyniki głosowań imiennych (1943 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności