Index 
Jegyzőkönyv
PDF 292kWORD 253k
2015. január 15., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.A líbiai helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 3.Az ukrajnai helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 4.Az egyiptomi helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 5.A két olasz tengerész („marò”) ügye (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 6.A Bizottság 2015. évi munkaprogramja (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 7.Szólásszabadság Törökországban: újságírók és sajtómunkások közelmúltbeli letartóztatása és a sajtóra nehezedő rendszeres nyomás (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 8.Az európai ombudsman 2013. évi éves jelentése (vita)
 9.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
9.1.Oroszország, különösen Alekszej Navalnij ügye
  
9.2.Pakisztán, különös tekintettel a pesavári iskolai támadást követő helyzetre
  
9.3.Kirgizisztán: a homoszexuális propagandáról szóló törvény
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 11.Szavazások órája
  
11.1.Oroszország, különösen Alekszej Navalnij ügye (szavazás)
  
11.2.Pakisztán, különös tekintettel a pesavári iskolai támadást követő helyzetre (szavazás)
  
11.3.Kirgizisztán: a homoszexuális propagandáról szóló törvény (szavazás)
  
11.4.Az európai ombudsman 2013. évi éves jelentése (szavazás)
  
11.5.A líbiai helyzet (szavazás)
  
11.6.Az ukrajnai helyzet (szavazás)
  
11.7.Az egyiptomi helyzet (szavazás)
  
11.8.A két olasz tengerész („marò”) ügye (szavazás)
  
11.9.A Bizottság 2015. évi munkaprogramja (szavazás)
  
11.10.Szólásszabadság Törökországban: újságírók és sajtómunkások közelmúltbeli letartóztatása és a sajtóra nehezedő rendszeres nyomás (szavazás)
 12.A szavazáshoz fűzött indokolások
 13.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 14.Dokumentumok benyújtása
 15.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 16.A Tanács álláspontja az első olvasatban
 17.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 18.A képviselői mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem
 19.A következő ülések időpontja
 20.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.00-kor nyitják meg.


2. A líbiai helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A líbiai helyzet (2014/3018(RSP))

A vita időpontja: 2015. január 13. (2015.1.13-i jegyzőkönyv, 14. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Victor Boștinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Hugues Bayet, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Michela Giuffrida, Vincent Peillon, Miriam Dalli, Neena Gill, Goffredo Maria Bettini, Gilles Pargneaux, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Tonino Picula, Sorin Moisă, Andi Cristea, Javi López, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Afzal Khan és Boris Zala, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a líbiai helyzetről 2014/3018(RSP) (B8-0011/2015);

- Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Jean Lambert, Bodil Ceballos, Jordi Sebastià, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Josep-Maria Terricabras és Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a líbiai helyzetről (2014/3018(RSP)) (B8-0013/2015);

- Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Dita Charanzová, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Beatriz Becerra Basterrechea, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Alexander Graf Lambsdorff, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez és Louis Michel, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a líbiai helyzetről (2014/3018(RSP)) (B8-0014/2015);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski és Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a líbiai helyzetről (2014/3018(RSP)) (B8-0030/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano és Valentinas Mazuronis, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a líbiai helyzetről (2014/3018(RSP)) (B8-0031/2015);

- Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Philippe Juvin, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić és Lara Comi, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a líbiai helyzetről (2014/3018(RSP)) (B8-0032/2015);

- Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Georgios Katrougkalos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Lidia Senra Rodríguez és Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a líbiai helyzetről (2014/3018(RSP)) (B8-0033/2015).

Szavazás: 2015.1.15-i jegyzőkönyv, 11.5. pont .


3. Az ukrajnai helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az ukrajnai helyzet (2014/2965(RSP))

A vita időpontja: 2015. január 14. (2015.1.14-i jegyzőkönyv, 7. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Pașcu, Kati Piri, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Michela Giuffrida, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Sorin Moisă, Nicola Caputo, Andi Cristea, Tanja Fajon, Javi López, Miltiadis Kyrkos, Victor Negrescu, Jeppe Kofod, Viorica Dăncilă, Zigmantas Balčytis, Arne Lietz és Afzal Khan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az ukrajnai helyzetről (2014/2965(RSP)) (B8-0008/2015);

- Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Benedek Jávor, Yannick Jadot, Peter Eriksson, Ernest Maragall, Helga Trüpel, Davor Škrlec és Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az ukrajnai helyzetről (2014/2965(RSP)) (B8-0018/2015);

- Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Roberts Zīle, Stanisław Ożóg, Ruža Tomašić, Zbigniew Kuźmiuk és Geoffrey Van Orden, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az ukrajnai helyzetről (2014/2965(RSP)) (B8-0020/2015);

- Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Paavo Väyrynen, Kaja Kallas, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Urmas Paet, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Fernando Maura Barandiarán, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Gérard Deprez, Alexander Graf Lambsdorff és Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az ukrajnai helyzetről (2014/2965(RSP)) (B8-0021/2015) ;

- Valentinas Mazuronis, Kristina Winberg és Peter Lundgren, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, az ukrajnai helyzetről (2014/2965(RSP)) (B8-0025/2015);

- Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Kostas Chrysogonos és Georgios Katrougkalos, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az ukrajnai helyzetről (2014/2965(RSP)) (B8-0027/2015);

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Esther de Lange, Michael Gahler, Ivo Belet, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Alojz Peterle, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, György Schöpflin, Traian Ungureanu, Davor Ivo Stier, Monica Macovei, Dubravka Šuica, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michał Boni, Michaela Šojdrová, Mariya Gabriel, Claude Rolin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Joachim Zeller, Giovanni La Via, Barbara Matera, Pascal Arimont, Ivana Maletić és Andrea Bocskor, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az ukrajnai helyzetről (2014/2965(RSP)) (B8-0029/2015).

Szavazás: 2015.1.15-i jegyzőkönyv, 11.6. pont .


4. Az egyiptomi helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az egyiptomi helyzet (2014/3017(RSP))

A vita időpontja: 2015. január 14. (2015.1.14-i jegyzőkönyv, 10. pont )

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Victor Boștinaru, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Ana Gomes, Neena Gill, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Brando Benifei, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Tonino Picula, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Ricardo Serrão Santos, Andrejs Mamikins, Pier Antonio Panzeri, Tanja Fajon, Javi López, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis és Boris Zala, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az egyiptomi helyzetről (2014/3017(RSP)) (B8-0012/2015);

- Judith Sargentini, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Molly Scott Cato, Eva Joly, Bodil Ceballos, Pascal Durand, Bart Staes, Ernest Maragall és Klaus Buchner, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az egyiptomi helyzetről (2014/3017(RSP)) (B8-0019/2015);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski és Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az egyiptomi helyzetről (2014/3017(RSP)) (B8-0022/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo és Dario Tamburrano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, az egyiptomi helyzetről (2014/3017(RSP)) (B8-0023/2015);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Eduard Kukan, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Fernando Ruas, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić és Lara Comi, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az egyiptomi helyzetről (2014/3017(RSP)) (B8-0024/2015);

- Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Alexander Graf Lambsdorff és Fredrick Federley, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az egyiptomi helyzetről (2014/3017(RSP)) (B8-0026/2015);

- Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat és Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az egyiptomi helyzetről (2014/3017(RSP)) (B8-0028/2015).

Szavazás: 2015.1.15-i jegyzőkönyv, 11.7. pont .


5. A két olasz tengerész („marò”) ügye (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A két olasz tengerész („marò”) ügye (2014/2512(RSP))

A vita időpontja: 2015. január 14. (2015.1.14-i jegyzőkönyv, 11. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Lara Comi, Cristian Dan Preda, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Ivana Maletić és Elisabetta Gardini, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a két olasz tengerészgyalogos ügyéről (2015/2512(RSP)) (B8-0006/2015);

- Karima Delli és Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a két olasz tengerészgyalogos ügyéről (2015/2512(RSP)) (B8-0009/2015);

- Javier Nart, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley és Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a két olasz tengerészgyalogos ügyéről (2015/2512(RSP)) (B8-0010/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli és Tiziana Beghin, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a két olasz tengerészgyalogos ügyéről (2015/2512(RSP)) (B8-0015/2015);

- Goffredo Maria Bettini, Simona Bonafè, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Knut Fleckenstein, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Agnes Jongerius, Kashetu Kyenge, Jörg Leichtfried, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Moretti, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Gianni Pittella, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, Marju Lauristin és Afzal Khan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a két olasz tengerészgyalogos ügyéről (2015/2512(RSP)) (B8-0016/2015);

- Charles Tannock és Geoffrey Van Orden, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a két olasz tengerészgyalogos ügyéről (2015/2512(RSP)) (B8-0017/2015).

Szavazás: 2015.1.15-i jegyzőkönyv, 11.8. pont .


6. A Bizottság 2015. évi munkaprogramja (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A Bizottság 2015. évi munkaprogramja (2014/2829(RSP))

A vita időpontja: 2014. december 16. (2014.12.16-i jegyzőkönyv, 10. pont).

Az eljárási szabályzat 37. cikke alapján a vita lezárásaként benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- József Szájer és Lara Comi, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a Bizottság 2015. évi munkaprogramjáról (2014/2829(RSP)) (B8-0001/2015);

- Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Bizottság 2015. évi munkaprogramjáról (2014/2829(RSP)) (B8-0007/2015);

- Sophia in 't Veld, Pavel Telička és Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az Európai Parlament 2015. évi bizottsági munkaprogrammal kapcsolatos prioritásairól (2014/2829(RSP)) (B8-0034/2015);

- Gianni Pittella és Enrique Guerrero Salom, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a Bizottság 2015. évi munkaprogramjáról (2014/2829(RSP)) (B8-0035/2015);

- Vicky Ford, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a Bizottság 2015. évi munkaprogramjáról (2014/2829(RSP)) (B8-0037/2015)

- David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Valentinas Mazuronis és Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a Bizottság 2015. évi munkaprogramjáról (2014/2829(RSP)) (B8-0038/2015):

- Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az Európai Parlament 2015. évi bizottsági munkaprogrammal kapcsolatos prioritásairól (2014/2829(RSP)) (B8-0039/2015).

Szavazás: 2015.1.15-i jegyzőkönyv, 11.9. pont .


7. Szólásszabadság Törökországban: újságírók és sajtómunkások közelmúltbeli letartóztatása és a sajtóra nehezedő rendszeres nyomás (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Szólásszabadság Törökországban: újságírók és sajtómunkások közelmúltbeli letartóztatása és a sajtóra nehezedő rendszeres nyomás (2014/3011(RSP))

A vita időpontja: 2014. december 17. (2014.12.17-i jegyzőkönyv, 16. pont).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Afzal Khan, Tanja Fajon, Miroslav Poche és Victor Negrescu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a véleménynyilvánítás szabadságának törökországi helyzetéről: újságírók és médiavezetők közelmúltbeli letartóztatásáról és a sajtóval szembeni rendszeres nyomásgyakorlásról 2014/3011(RSP) (B8-0036/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Kristina Winberg, Peter Lundgren és Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a véleménynyilvánítás szabadságának törökországi helyzetéről: újságírók és médiavezetők közelmúltbeli letartóztatásáról, és a sajtóval szembeni rendszeres nyomásgyakorlásról 2014/3011(RSP) (B8-0040/2015);

- Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley és Marielle de Sarnez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a véleménynyilvánítás szabadságának törökországi helyzetéről: újságírók és médiavezetők közelmúltbeli letartóztatásáról és a sajtóval szembeni rendszeres nyomásgyakorlásról 2014/3011(RSP) (B8-0041/2015);

- Rebecca Harms, Ska Keller, Michel Reimon, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Jean Lambert, Heidi Hautala, Bodil Ceballos és Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a véleménynyilvánítás szabadságának törökországi helyzetéről: újságírók és médiavezetők közelmúltbeli letartóztatásáról és a sajtóval szembeni rendszeres nyomásgyakorlásról 2014/3011(RSP) (B8-0042/2015);

- Renate Sommer, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, David McAllister, Philippe Juvin, Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Artis Pabriks, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Ivana Maletić és Lara Comi, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a véleménynyilvánítás szabadságának törökországi helyzetéről: újságírók és médiavezetők közelmúltbeli letartóztatásáról és a sajtóval szembeni rendszeres nyomásgyakorlásról 2014/3011(RSP) (B8-0043/2015);

- Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kostas Chrysogonos, Georgios Katrougkalos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa és Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a véleménynyilvánítás szabadságának törökországi helyzetéről: újságírók és médiavezetők közelmúltbeli letartóztatásáról, és a sajtóval szembeni rendszeres nyomásgyakorlásról 2014/3011(RSP) (B8-0044/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker és Angel Dzhambazki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a véleménynyilvánítás szabadságának törökországi helyzetéről: újságírók és médiavezetők közelmúltbeli letartóztatásáról és a sajtóval szembeni rendszeres nyomásgyakorlásról 2014/3011(RSP) (B8-0045/2015).

Szavazás: 2015.1.15-i jegyzőkönyv, 11.10. pont .


8. Az európai ombudsman 2013. évi éves jelentése (vita)

Jelentés az európai ombudsman 2013. évi tevékenységéről szóló éves jelentésről [2014/2159(INI)] - Petíciós Bizottság. Előadó: Jarosław Wałęsa (A8-0058/2014)

Jarosław Wałęsa előterjeszti a jelentést.

Felszólal: EMILY O'REILLY (ombudsman) és Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke).

Felszólal: Peter Jahr, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Soledad Cabezón Ruiz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Beatriz Becerra Basterrechea, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ángela Vallina, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Margrete Auken, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Eleonora Evi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Edouard Ferrand, független, Rosa Estaràs Ferragut, Marlene Mizzi, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cecilia Wikström, Liadh Ní Riada, Krisztina Morvai, Roberta Metsola, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Steeve Briois, Pál Csáky, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Jude Kirton-Darling és Heinz K. Becker.

ELNÖKÖL:
Adina-Ioana VĂLEAN alelnök

Felszólal: Bogusław Liberadzki, Carlos Coelho, Vilija Blinkevičiūtė, Emil Radev, Péter Niedermüller, Tomáš Zdechovský és Alberto Cirio.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ingeborg Gräßle, Luke Ming Flanagan, Milan Zver, Ignazio Corrao és Seán Kelly.

Felszólal: Frans Timmermans, EMILY O'REILLY és Jarosław Wałęsa.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.1.15-i jegyzőkönyv, 11.4. pont .


9. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2015.1.13-i jegyzőkönyv, 2. pont .)


9.1. Oroszország, különösen Alekszej Navalnij ügye

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0046/2015, B8-0047/2015, B8-0048/2015, B8-0049/2015, B8-0051/2015, B8-0055/2015 és B8-0059/2015 (2015/2503(RSP))

Tamás Meszerics, Charles Tannock, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Guy Verhofstadt, Josef Weidenholzer és Cristian Dan Preda előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Jaromír Štětina, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Urmas Paet, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Gianluca Buonanno, független, Enrico Gasbarra, Dawid Bohdan Jackiewicz és Hans-Olaf Henkel.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Petras Auštrevičius, Giulia Moi és Krisztina Morvai.

Felszólal: Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.1.15-i jegyzőkönyv, 11.1. pont .


9.2. Pakisztán, különös tekintettel a pesavári iskolai támadást követő helyzetre

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0050/2015, B8-0052/2015, B8-0053/2015, B8-0057/2015, B8-0058/2015, B8-0060/2015 és B8-0062/2015 (2015/2514(RSP))

Charles Tannock, Jean Lambert, Fernando Maura Barandiarán, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer és Jeroen Lenaers előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Bogdan Brunon Wenta, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kashetu Kyenge, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sajjad Karim, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, José Inácio Faria, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Tania González Peñas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Amjud Bashir, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, független, Pavel Svoboda, Nicola Caputo, Aymeric Chauprade és Afzal Khan.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Dubravka Šuica, Miroslav Mikolášik és Fabio Massimo Castaldo.

Felszólal: Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.1.15-i jegyzőkönyv, 11.2. pont .


9.3. Kirgizisztán: a homoszexuális propagandáról szóló törvény

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0054/2015, B8-0056/2015, B8-0061/2015, B8-0063/2015, B8-0064/2015 és B8-0065/2015 (2015/2505(RSP))

Ulrike Lunacek, Beatriz Becerra Basterrechea, Mark Demesmaeker, Josef Weidenholzer, Tunne Kelam és Malin Björk előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Stanislav Polčák, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tanja Fajon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Lidia Senra Rodríguez, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miriam Dalli, Fabio Massimo Castaldo, Jiří Pospíšil, Goffredo Maria Bettini és Isabella Adinolfi

Felszólal: Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.1.15-i jegyzőkönyv, 11.3. pont .


ELNÖKÖL:
Alexander Graf LAMBSDORFF alelnök

10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

°
° ° °

Felszólal: Ana Gomes elítéli, hogy Szaúd-Arábiában 1000 korbácsütésre ítélték Raif Badavit, Elmar Brok köszönetet mond a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, Federica Mogherininek az e heti vitán való részvételéért és a külügyek területén folytatandó viták szervezésének módosítására nyíló lehetőség felvetéséért, valamint Anna Maria Corazza Bildt arról, hogy szerdán nem volt szavazások órája (az elnök felvilágosítást ad a témában).


11. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


11.1. Oroszország, különösen Alekszej Navalnij ügye (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0046/2015, B8-0047/2015, B8-0048/2015, B8-0049/2015, B8-0051/2015, B8-0055/2015 és B8-0059/2015

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0046/2015

(amely a B8-0046/2015, B8-0047/2015, B8-0048/2015, B8-0049/2015, B8-0055/2015 és B8-0059/2015 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jarosław Wałęsa, Andrej Plenković, Monica Macovei, Andrzej Grzyb, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Inese Vaidere, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda és Gabrielius Landsbergis, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli, Afzal Khan és Miroslav Poche, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Jana Žitňanská, Stanisław Ożóg, Karol Karski, Zbigniew Kuźmiuk, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Kazimierz Michał Ujazdowski és Hans-Olaf Henkel, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Guy Verhofstadt, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl és Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Bodil Ceballos, Bart Staes és Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és Valentinas Mazuronis, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2015)0006)

(A B8-0051/2015 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


11.2. Pakisztán, különös tekintettel a pesavári iskolai támadást követő helyzetre (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0050/2015, B8-0052/2015, B8-0053/2015, B8-0057/2015, B8-0058/2015, B8-0060/2015 és B8-0062/2015

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0050/2015

(amely a B8-0050/2015, B8-0052/2015, B8-0053/2015, B8-0057/2015, B8-0058/2015, B8-0060/2015 és B8-0062/2015 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jarosław Wałęsa, Andrej Plenković, Monica Macovei, Andrzej Grzyb, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Mariya Gabriel, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Luděk Niedermayer, Inese Vaidere, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein és Gabrielius Landsbergis, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Andi Cristea, Krystyna Łybacka, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Miroslav Poche, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli, Hugues Bayet és Afzal Khan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Mark Demesmaeker és Jana Žitňanská, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Fernando Maura Barandiarán, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Ivo Vajgl, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Marie-Christine Vergiat és Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

Jean Lambert és Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Amjud Bashir és Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2015)0007)


11.3. Kirgizisztán: a homoszexuális propagandáról szóló törvény (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0054/2015, B8-0056/2015, B8-0061/2015, B8-0063/2015, B8-0064/2015 és B8-0065/2015

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0054/2015

(amely a B8-0054/2015, B8-0056/2015, B8-0061/2015, B8-0063/2015, B8-0064/2015 és B8-0065/2015 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Giovanni La Via, Lara Comi, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák és Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli, Hugues Bayet és Tanja Fajon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Sophia in 't Veld, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl és Hilde Vautmans, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric és Lola Sánchez Caldentey, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Heidi Hautala és Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Marco Valli és Fabio Massimo Castaldo.

Elfogadva (P8_TA(2015)0008)

Felszólalások

Ulrike Lunacek szóbeli módosítást nyújt be az F preambulumbekezdéshez, melyet elfogadnak.


11.4. Az európai ombudsman 2013. évi éves jelentése (szavazás)

Jelentés az európai ombudsman 2013. évi tevékenységéről szóló éves jelentésről [2014/2159(INI)] - Petíciós Bizottság. Előadó: Jarosław Wałęsa (A8-0058/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0009)


11.5. A líbiai helyzet (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0011/2015, B8-0013/2015, B8-0014/2015, B8-0030/2015, B8-0031/2015, B8-0032/2015 és B8-0033/2015

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0011/2015

(amely a B8-0011/2015, B8-0013/2015, B8-0014/2015, B8-0030/2015, B8-0031/2015 és B8-0032/2015 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Antonio López-Istúriz White, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić, Lara Comi, Gabrielius Landsbergis, Elisabetta Gardini és József Nagy, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Victor Boștinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Hugues Bayet, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Michela Giuffrida, Vincent Peillon, Miriam Dalli, Neena Gill, Goffredo Maria Bettini, Gilles Pargneaux, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Tonino Picula, Sorin Moisă, Andi Cristea, Javi López, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Afzal Khan, Boris Zala, David Martin, Soraya Post, Eugen Freund és István Ujhelyi, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, Ruža Tomašić és Branislav Škripek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Dita Charanzová, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Beatriz Becerra Basterrechea, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Alexander Graf Lambsdorff, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Petras Auštrevičius és Urmas Paet, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Barbara Lochbihler és Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo és Dario Tamburrano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2015)0010)

Felszólalások

Beatrix von Storch szóbeli módosítást nyújt be egy új, (14a) bekezdés beillesztésére, melyet elfogadnak.

(A B8-0033/2015 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


11.6. Az ukrajnai helyzet (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0008/2015, B8-0018/2015, B8-0020/2015, B8-0021/2015, B8-0025/2015, B8-0027/2015 és B8-0029/2015

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0008/2015

(amely a B8-0008/2015, B8-0018/2015, B8-0020/2015, B8-0021/2015 és B8-0029/2015 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Esther de Lange, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Ivo Belet, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Alojz Peterle, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, György Schöpflin, Traian Ungureanu, Davor Ivo Stier, Monica Macovei, Dubravka Šuica, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michał Boni, Michaela Šojdrová, Mariya Gabriel, Claude Rolin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Joachim Zeller, Giovanni La Via, Barbara Matera, Pascal Arimont, Ivana Maletić, Andrea Bocskor, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Dariusz Rosati, Inese Vaidere, Jaromír Štětina és József Nagy, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Pașcu, Kati Piri, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Michela Giuffrida, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Sorin Moisă, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miltiadis Kyrkos, Tanja Fajon, Javi López, Victor Negrescu, Jeppe Kofod, Viorica Dăncilă, Zigmantas Balčytis, Arne Lietz, Afzal Khan, Boris Zala, Tibor Szanyi, David Martin, Soraya Post, Elena Valenciano, István Ujhelyi és Marju Lauristin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Roberts Zīle, Stanisław Ożóg, Valdemar Tomaševski, Zbigniew Kuźmiuk, Geoffrey Van Orden, Kazimierz Michał Ujazdowski és Jadwiga Wiśniewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Petras Auštrevičius, Louis Michel, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Paavo Väyrynen, Kaja Kallas, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Urmas Paet, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Fernando Maura Barandiarán, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Gérard Deprez, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake és Philippe De Backer, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Rebecca Harms, Heidi Hautala és Benedek Jávor, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Valentinas Mazuronis.

Elfogadva (P8_TA(2015)0011)

(A B8-0025/2015 és B8-0027/2015 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


11.7. Az egyiptomi helyzet (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0023/2015, B8-0024/2015, B8-0026/2015 és B8-0028/2015

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0012/2015

(amely a B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0024/2015 és B8-0026/2015 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Eduard Kukan, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Fernando Ruas, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić, Lara Comi és Gabrielius Landsbergis, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Ana Gomes, Neena Gill, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Brando Benifei, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Tonino Picula, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Ricardo Serrão Santos, Andrejs Mamikins, Pier Antonio Panzeri, Tanja Fajon, Javi López, Victor Negrescu, David Martin, Soraya Post, Boris Zala és Eugen Freund, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock és Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Petras Auštrevičius és Urmas Paet, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Judith Sargentini, Eva Joly és Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Fabio Massimo Castaldo és Ignazio Corrao.

Elfogadva (P8_TA(2015)0012)

Felszólalások

Victor Boștinaru szóbeli módosítást nyújt be egy új, (3a) bekezdés beillesztésére, melyet elfogadnak.

Cristian Dan Preda szóbeli módosítást nyújt be a J preambulumbekezdéshez, melyet elfogadnak.

(A B8-0023/2015 és B8-0028/2015 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


11.8. A két olasz tengerész („marò”) ügye (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015, B8-0016/2015 és B8-0017/2015

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0006/2015

(amely a B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015 és B8-0016/2015 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Lara Comi, Cristian Dan Preda, Salvatore Cicu, Jacek Saryusz-Wolski, Antonio Tajani, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Michael Gahler, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Andrej Plenković és Ivana Maletić, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Goffredo Maria Bettini, Simona Bonafè, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Knut Fleckenstein, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Jörg Leichtfried, Marju Lauristin, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Moretti, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Gianni Pittella, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, José Blanco López és Javi López, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Javier Nart, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius és Urmas Paet, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Karima Delli, Igor Šoltes és Davor Škrlec, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli és Tiziana Beghin, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2015)0013)

Felszólalások

Pier Antonio Panzeri Két szóbeli módosítást nyújt be: az elsőt az (5) bekezdéshez, a másikat egy új, Ha preambulumbekezdés beillesztésére, melyeket elfogadnak.

(A B8-0017/2015 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


11.9. A Bizottság 2015. évi munkaprogramja (szavazás)

A vita időpontja: 2014. december 16. (2014.12.16-i jegyzőkönyv, 10. pont ).

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2015. január 15. (2015.1.15-i jegyzőkönyv, 7. pont).

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0001/2015

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0007/2015

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0034/2015

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0035/2015

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0037/2015

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0038/2015

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0039/2015

Elutasítva


11.10. Szólásszabadság Törökországban: újságírók és sajtómunkások közelmúltbeli letartóztatása és a sajtóra nehezedő rendszeres nyomás (szavazás)

A vita időpontja: 2014. december 17. (2014.12.17-i jegyzőkönyv, 16. pont ).

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2015. január 15. (2015.1.15-i jegyzőkönyv, 8. pont).

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0036/2015, B8-0040/2015, B8-0041/2015, B8-0042/2015, B8-0043/2015, B8-0044/2015 és B8-0045/2015

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0036/2015

(amely a B8-0036/2015, B8-0040/2015, B8-0041/2015, B8-0042/2015, B8-0043/2015, B8-0044/2015 és B8-0045/2015 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Renate Sommer, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, David McAllister, Philippe Juvin, Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Ivana Maletić, Lara Comi és József Nagy, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Eugen Freund, Goffredo Maria Bettini, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Tanja Fajon, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Neena Gill, Andrejs Mamikins, David Martin, Vincent Peillon, Soraya Post és Elena Valenciano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki és Branislav Škripek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Michael D. Higgins, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley és Petras Auštrevičius, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Katrougkalos, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos és Neoklis Sylikiotis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

Ska Keller, Ernest Maragall, Rebecca Harms, Bodil Ceballos és Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano és Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2015)0014)

°
° ° °

Felszólal: Jonathan Arnott a kékkártyás eljárás és a catch the eye eljárás felfüggesztéséről bizonyos szerda esti viták során (az elnök magyarázatot ad).


12. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Jarosław Wałęsa -jelentés - A8-0058/2014
Jiří Pospíšil, Matt Carthy, Stanislav Polčák, Peter Jahr, Marian Harkin, Lucy Anderson, Seán Kelly és Janice Atkinson

A líbiai helyzet - (2014/3018(RSP))-RC-B8-0011/2015
Neena Gill, Doru-Claudian Frunzulică, Tomáš Zdechovský és Daniel Hannan

Az ukrajnai helyzet - (2014/2965(RSP))-RC-B8-0008/2015
Neena Gill, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Tatjana Ždanoka, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Janice Atkinson és Daniel Hannan

Az egyiptomi helyzet - (2014/3017(RSP)) - RC-B8-0012/2015
Marian Harkin, Marek Jurek, Seán Kelly, Daniel Hannan

A két olasz tengerész („marò”) ügye - (2015/2512(RSP)-RC-B8-0006/2015
Jean-Luc Schaffhauser, Gerolf Annemans

A Bizottság 2015. évi munkaprogramja - (2014/2829(RSP)-RC-B8-0001/2015
Petr Mach, Daniel Hannan, Seán Kelly, Mark Demesmaeker, Krisztina Morvai és Janice Atkinson

Szólásszabadság Törökországban: újságírók és sajtómunkások közelmúltbeli letartóztatása és a sajtóra nehezedő rendszeres nyomás - (2014/3011(RSP))-RC-B8-0036/2015
Mark Demesmaeker, Tomáš Zdechovský, Daniel Hannan és Gerolf Annemans.

Felszólal: Marek Jurek.


13. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredményei” (Név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


14. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az Ukrajnának nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2015)0005 - C8-0005/2015 - 2015/0005(COD))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

AFET, BUDG

- Javaslat az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (11878/2014 - C8-0006/2015 - 2014/0052(NLE))

utalva

illetékes :

AFET

vélemény :

INTA

- Javaslat az Európai Közösségek és azok tagállamai, valamint az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (kodifikált szöveg) (COM(2014)0375 - C8-0034/2014 – 2014/0191(COD))
Összhangban a Szerződés 304. cikkével az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

JURI

- Javaslat az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (kodifikált szöveg) (COM(2014)0394 - C8-0041/2014 – 2014/0199(COD))
Összhangban a Szerződés 304. cikkével az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

JURI

- Javaslat az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia és Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az Európai Közösség és Bosznia és Hercegovina közötti, a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló, ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (kodifikált szöveg) (COM(2014)0443 - C8-0087/2014 – 2014/0206(COD))
Összhangban a Szerződés 304. cikkével az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

JURI

2) a képviselők, állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Aldo Patriciello. Állásfoglalásra irányuló indítvány ösztönző intézkedések elfogadásáról az olasz olívaolaj-ágazatban és az extraszűz olívaolajat előállító termelők védelmét célzó intézkedések elfogadásáról (B8-0002/2015)

utalva

illetékes :

AGRI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a szállás- és étteremértékelések kereskedelmére vonatkozó szabályzat létrehozásáról (B8-0003/2015)

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

TRAN

- Aldo Patriciello. Állásfoglalásra irányuló indítvány a Közösségen belüli örökbefogadásokkal foglalkozó uniós ügynökség létrehozásáról (B8-0004/2015)

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

LIBE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalásra irányuló indítvány a lakóhelyül szolgáló ingatlanok adóztatására vonatkozó nemzeti jogszabályok harmonizálásáról (B8-0005/2015)

utalva

illetékes :

ECON

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky és Marcel de Graaff. Állásfoglalásra irányuló indítvány az Európai Külügyi Szolgálat megszüntetéséről (B8-0396/2014)

utalva

illetékes :

AFET

vélemény :

AFCO

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Harald Vilimsky és Marcel de Graaff. Állásfoglalásra irányuló indítvány a Régiók Bizottságának megszüntetéséről (B8-0397/2014)

utalva

illetékes :

AFCO

vélemény :

REGI

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky és Marcel de Graaff. Állásfoglalásra irányuló indítvány az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének megszüntetéséről (B8-0399/2014)

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFCO

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky és Marcel de Graaff. Állásfoglalásra irányuló indítvány az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság megszüntetéséről (B8-0400/2014)

utalva

illetékes :

AFCO

vélemény :

EMPL

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány 50 ember túszul ejtéséről Sydneyben és az ISIS jelentette terrorista fenyegetés terjedéséről (B8-0401/2014)

utalva

illetékes :

AFET

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a kínai piac európai vállalatok előtti megnyitásáról: a kölcsönösség elvének védelme (B8-0402/2014)

utalva

illetékes :

INTA

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a kínai munkatáborokból („laogai”) származó mezőgazdasági termékek forgalmazásáról (B8-0403/2014)

utalva

illetékes :

INTA

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a szarvasmarhafélék tejhozamának növelését szolgáló gyógyszerek illegális kereskedelméről (B8-0404/2014)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

AGRI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a Rovigo megyében történt munkahelyi halálesetekről (B8-0406/2014)

utalva

illetékes :

EMPL

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a vállalati csődökről és az Eurostat által gyűjtött adatokról (B8-0407/2014)

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

EMPL

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a családok európai napjáról (B8-0408/2014)

utalva

illetékes :

CULT

vélemény :

FEMM

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az internetszabályozásról, valamint a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari ágazatra kifejtett veszélyekről: a „.wine” és „.vino” domainnevek odaítéléséből fakadó lehetséges károk (B8-0409/2014)

utalva

illetékes :

AGRI

vélemény :

ITRE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az olasz líra átválthatatlanságáról, amelyről a Monti-kormány határozott (B8-0410/2014)

utalva

illetékes :

ECON

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az óceánok műanyaghulladékkal történő szennyezéséről (B8-0411/2014)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az illegális kabotázs elleni európai küzdelemről: a Bizottság által összeállított, az 1071/2009/EK rendelet mellékletét képező jegyzék felülvizsgálata (B8-0412/2014)

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

EMPL

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a női nemi szervek csonkításának jelenségéről Svédországban (B8-0413/2014)

utalva

illetékes :

FEMM

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a tehergépjármű-vezetők pihenőidejére vonatkozó francia jogszabályokról (B8-0414/2014)

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

TRAN

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog megsértésének újabb törökországi esetéről és huszonnégy újságíró letartóztatásáról (B8-0415/2014)

utalva

illetékes :

AFET

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány az olasz fürdőüzemeltetők aggodalmairól (B8-0416/2014)

utalva

illetékes :

TRAN

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az EU kereskedelemi védelmi eszközeinek megerősítéséről (B8-0417/2014)

utalva

illetékes :

INTA

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az olaszországi és különösen a Veneto régióbeli cipőipar megrendeléseinek az orosz embargó bevezetését követően bekövetkezett csökkenéséről (B8-0419/2014)

utalva

illetékes :

INTA

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a földrajzi árujelzők elismeréséről az interneten – tárgyalások az ICANN-nal (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) (B8-0420/2014)

utalva

illetékes :

AGRI

vélemény :

ITRE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az ISIS által Szíriában végrehajtott kivégzések áldozatairól (B8-0421/2014)

utalva

illetékes :

AFET

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a bálnavadászat újrakezdéséről Japánban (B8-0422/2014)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az agarak lemészárlásáról Európában (B8-0423/2014)

utalva

illetékes :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalásra irányuló indítvány a kkv-k támogatásáról az Európai Unióban és Franciaországban (B8-0424/2014)

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

IMCO


15. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 46. cikke)
(Az Elnökök Értekezletének 2014. november 11-i határozatát követően)

ECON bizottság

- A társasági adóra vonatkozó politikák Európai Unión belüli átláthatóvá tétele, összehangolása és közelítése (2015/2010(INL))
(vélemény: EMPL, ITRE)

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 52. cikke)

AFCO bizottság
(Az Elnökök Értekezletének 2014. december 11-i határozatát követően)

- Az Európai Unió működésének javítása a Lisszaboni Szerződésben rejlő lehetőségek alapján (2014/2249(INI))
(vélemény: BUDG)

- Az Európai Unió jelenlegi intézményi felépítésének lehetséges alakulásai és kiigazításai (2014/2248(INI))
(vélemény: BUDG)

AFET bizottság

- Az EU-Kína kapcsolatok (2015/2003(INI))
(Az Elnökök Értekezletének 2015. január 8-i határozatát követően)

- Az európai szomszédságpolitika felülvizsgálata (2015/2002(INI))
(Az Elnökök Értekezletének 2015. január 8-i határozatát követően)

- Az EU-Oroszország kapcsolatok helyzete (2015/2001(INI))
(Az Elnökök Értekezletének 2015. január 8-i határozatát követően)

- Az emberi jogok és a technológia: a hálózati behatoló rendszerek és a megfigyelési rendszerek emberi jogokra gyakorolt hatása harmadik országokban (2014/2232(INI))
(Az Elnökök Értekezletének 2014. december 11-i határozatát követően)

- Az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó új uniós megközelítés – a Demokráciáért Európai Alapítvány létrehozása óta végzett tevékenységeinek értékelése (2014/2231(INI))
(Az Elnökök Értekezletének 2014. december 11-i határozatát követően)

- A jelenlegi politikai helyzet Afganisztánban (2014/2230(INI))
(Az Elnökök Értekezletének 2014. december 11-i határozatát követően)

- Biztonsági kihívások a közel-keleti és észak-afrikai térségben és a politikai stabilitás kilátásai (2014/2229(INI))
(Az Elnökök Értekezletének 2014. december 11-i határozatát követően)

CONT bizottság
(Az Elnökök Értekezletének 2014. december 11-i határozatát követően)

- Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme: a közös agrárpolitika teljesítményalapú ellenőrzése felé (2014/2234(INI))

CULT bizottság
(Az Elnökök Értekezletének 2015. január 8-i határozatát követően)

- A fiatal vállalkozók támogatása oktatás és képzés révén (2015/2006(INI))
(vélemény: EMPL, ITRE)

DEVE bizottság
(Az Elnökök Értekezletének 2015. január 8-i határozatát követően)

- A fejlődő országok helyi hatóságainak szerepe a fejlesztési együttműködésben (2015/2004(INI))

ECON bizottság
(Az Elnökök Értekezletének 2014. november 11-i határozatát követően)

- A „Méltányos adózás Európában” című vizsgálati jelentés (2015/2009(INI))
(vélemény: EMPL)

EMPL bizottság
(Az Elnökök Értekezletének 2014. november 11-i határozatát követően)

- Jelentés a tevékeny időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve (2012) végrehajtásáról, eredményeiről és általános értékeléséről (2014/2255(INI))

- „Zöld foglalkoztatás” kezdeményezés: a zöld gazdaság munkahely-teremtési potenciáljának kiaknázása (2014/2238(INI))
(vélemény: FEMM, DEVE, ENVI, ITRE, ECON, INTA)

- Az egyenlőtlenségek csökkentése, különös tekintettel a gyermekszegénységre (2014/2237(INI))

- Szociális vállalkozások és szociális innováció a munkanélküliség leküzdése során (2014/2236(INI))
(vélemény: ITRE)

- Versenyképes uniós munkaerőpiac megteremtése a 21. századra: a készségek és képesítések kereslethez és munkalehetőségekhez igazítása a válságból való kilábalás eszközeként (2014/2235(INI))
(vélemény: CULT)

ENVI bizottság
(Az Elnökök Értekezletének 2014. november 11-i határozatát követően)

- A „Right2Water” európai polgári kezdeményezés nyomon követése (2014/2239(INI))
(vélemény: PETI, DEVE, IMCO)

FEMM bizottság

- A nemek közti egyenlőség és a nők jogainak erősítése a digitális korban (2015/2007(INI))
(vélemény: ITRE)
(Az Elnökök Értekezletének 2015. január 8-i határozatát követően)

- Női karrierlehetőségek a tudomány területén és az egyetemeken, és a láthatatlan akadályok (2014/2251(INI))
(Az Elnökök Értekezletének 2014. november 11-i határozatát követően)

- A lányok helyzetének az oktatás révén való megerősítése az EU-ban (2014/2250(INI))
(vélemény: CULT)
(Az Elnökök Értekezletének 2014. november 11-i határozatát követően)

INTA bizottság

- Az EU kereskedelmi és befektetési politikájának külső hatásai a köz-magánkezdeményezésekre az EU-n kívüli országokban (2014/2233(INI))
(Az Elnökök Értekezletének 2014. november 11-i határozatát követően)

ITRE bizottság

- A kék gazdaságban rejlő kutatási és innovációs lehetőségek kiaknázása a munkahelyteremtéshez és a növekedés beindításához (2014/2240(INI))
(Az Elnökök Értekezletének 2014. november 11-i határozatát követően)

JURI bizottság
(Az Elnökök Értekezletének 2014. november 11-i határozatát követően)

- Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása (2014/2256(INI))
(vélemény: CULT, ITRE, IMCO)

- Az európai uniós jogszabályok alkalmazásának nyomon követéséről szóló 30. és 31. éves jelentés (2012-2013)” (2014/2253(INI))
(vélemény: PETI, AFCO, ENVI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

- A szubszidiaritásról és az arányosságról szóló 2012–2013. évi éves jelentés (2014/2252(INI))
(vélemény: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

LIBE bizottság

- Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban (2013-2014) (2014/2254(INI))
(vélemény: AFCO, EMPL)
(Az Elnökök Értekezletének 2014. november 11-i határozatát követően)

REGI bizottság
(Az Elnökök Értekezletének 2014. november 11-i határozatát követően)

- Kohéziós politika és marginalizált közösségek (2014/2247(INI))
(vélemény: EMPL)

- Kohéziós politika és az Európa 2020 stratégia felülvizsgálata (2014/2246(INI))

- A növekedést és a munkahelyteremtést szolgáló beruházások: a gazdasági, társadalmi és területi kohézió előmozdítása az Unióban (2014/2245(INI))
(vélemény: CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON)

TRAN bizottság

- A közlekedésről szóló 2011. évi fehér könyv végrehajtása: helyzetfelmérés és a fenntartható mobilitás felé vezető út (2015/2005(INI))
(vélemény: ITRE)
(Az Elnökök Értekezletének 2015. január 8-i határozatát követően)

- A multimodális integrált jegyrendszer megvalósítása Európában (2014/2244(INI))
(Az Elnökök Értekezletének 2014. december 11-i határozatát követően)

- A távirányítású légijármű-rendszerek – közismert nevükön: a személyzet nélküli légi járművek – biztonságos alkalmazása a polgári repülésben (2014/2243(INI))
(vélemény: ITRE)
(Az Elnökök Értekezletének 2014. december 11-i határozatát követően)

- Fenntartható városi mobilitás (2014/2242(INI))
(vélemény: ENVI, ITRE, REGI)
(Az Elnökök Értekezletének 2014. december 11-i határozatát követően)

- Az európai turizmus előmozdításának új kihívásai és elképzelései (2014/2241(INI))
(vélemény: CULT, IMCO)
(Az Elnökök Értekezletének 2014. december 11-i határozatát követően)

Határozat közös bizottsági ülések révén lefolytatott eljárásról (az eljárási szabályzat 55. cikke)

AFET, BUDG bizottságok (az eljárási szabályzat 55. cikke)

- A közös biztonság- és védelempolitika finanszírozása (2014/2258(INI))
(Az Elnökök Értekezletének 2014. december 11-i határozatát követően)

Társbizottságok (az eljárási szabályzat 54. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2014. december 11-i határozatát követően)

AFCO bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- Európai Polgári Kezdeményezés (2014/2257(INI))
(vélemény: PETI)
(az eljárási szabályzat 54. cikke)

ITRE bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- Az európai közigazgatási szervek, üzleti vállalkozások és polgárok rendelkezésére álló interoperabilitási megoldások (ISA2) – Az interoperabilitás mint a közszféra korszerűsítésének eszköze (COM(2014)0367 - C8-0037/2014 - 2014/0185(COD))
(vélemény: ENVI, BUDG, JURI, REGI, LIBE (az eljárási szabályzat 54. cikke), IMCO) (az eljárási szabályzat 54. cikke))


- A Föld-megfigyelési műholdas adatok kereskedelmi célú terjesztése (COM(2014)0344 - C8-0028/2014 - 2014/0176(COD))
(vélemény: LIBE, INTA, IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke))

A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 47. és 53. cikke)

INTA, AFET bizottságok

- Egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelme (COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD))
utalva illetékes: INTA
vélemény: AFET

ITRE, IMCO bizottságok

- A Föld-megfigyelési műholdas adatok kereskedelmi célú terjesztése (COM(2014)0344 - C8-0028/2014 - 2014/0176(COD))
utalva illetékes: ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke)
vélemény: LIBE, INTA, IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)


16. A Tanács álláspontja az első olvasatban

Az elnök az eljárási szabályzat 64. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a Tanács következő álláspontjait, valamint az indokolásokat, amelyek a Tanácsot az álláspontok elfogadásához vezették, és a Bizottság álláspontját az alábbiakra vonatkozóan:

- A Tanács álláspontja első olvasatban a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK irányelv és a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (10710/2/2014 - C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) - 15884/2014 - COM(2014)0748)
utalva illetékes: ENVI

- A Tanács álláspontja első olvasatban a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló 96/53/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából (11296/3/2014 - C8-0294/2014 – 2013/0105(COD) - 14074/2014 - COM(2015)0007)
utalva illetékes: TRAN

Álláspontja elfogadásához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a holnapi nap, 2015. január 16.


17. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 192. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


18. A képviselői mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem

Az illetékes francia hatóságok eljuttattak az elnöknek egy Jérôme Lavrilleux képviselői mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelmet egy, a párizsi szakosodott interregionális bíróságon folyó eljárás keretében.

A kérelmet az eljárási szabályzat 9. cikke (1) bekezdésének értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalják.


19. A következő ülések időpontja

A következő ülés időpontja: 2015. január 28.


20. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 13.30-kor berekesztik.

Klaus Welle

Martin Schulz

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Nekov, Olbrycht, Ransdorf, Stevens

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat