Indiċi 
Minuti
PDF 313kWORD 284k
Il-Ħamis, 15 ta' Jannar 2015 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Is-sitwazzjoni fil-Libja (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Is-sitwazzjoni fl-Ukraina (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Is-sitwazzjoni fl-Eġittu (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 5.Il-każ taż-żewġ "Marò" Taljani (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 6.Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2015 (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 7.Libertà ta' espressjoni fit-Turkija: Arresti reċenti ta' ġurnalisti, diriġenti fis-settur tal-media u pressjoni sistematika kontra l-media (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 8.Ir-rapport annwali tal-Ombudsman Ewropew fl-2013 (dibattitu)
 9.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  9.1.ir-Russja, b'mod partikolari l-każ ta' Alexey Navalny
  9.2.Il-Pakistan, b'mod partikulari s-sitwazzjoni wara l-attakk fuq l-iskola f'Peshawar
  9.3.il-Kirgiżistan, abbozz ta' liġi dwar il-propaganda omosesswali
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 11.Ħin tal-votazzjonijiet
  11.1.ir-Russja, b'mod partikolari l-każ ta' Alexey Navalny (votazzjoni)
  11.2.Il-Pakistan, b'mod partikulari s-sitwazzjoni wara l-attakk fuq l-iskola f'Peshawar (votazzjoni)
  11.3.il-Kirgiżistan, abbozz ta' liġi dwar il-propaganda omosesswali (votazzjoni)
  11.4.Ir-rapport annwali tal-Ombudsman Ewropew fl-2013 (votazzjoni)
  11.5.Is-sitwazzjoni fil-Libja (votazzjoni)
  11.6.Is-sitwazzjoni fl-Ukraina (votazzjoni)
  11.7.Is-sitwazzjoni fl-Eġittu (votazzjoni)
  11.8.Il-każ taż-żewġ "Marò" Taljani (votazzjoni)
  11.9.Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2015 (votazzjoni)
  11.10.Libertà ta' espressjoni fit-Turkija: Arresti reċenti ta' ġurnalisti, diriġenti fis-settur tal-media u pressjoni sistematika kontra l-media (votazzjoni)
 12.Spjegazzjonijiet tal-vot
 13.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 14.Dokumenti mressqa
 15.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 16.Pożizzjonijiet tal-Kunsill fl-ewwel qari
 17.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 18.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari
 19.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 20.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Is-sitwazzjoni fil-Libja (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fil-Libja (2014/3018(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 13 ta' Jannar 2015 (punt 14 tal- Minuti ta' 13.1.2015).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Victor Boștinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Hugues Bayet, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Michela Giuffrida, Vincent Peillon, Miriam Dalli, Neena Gill, Goffredo Maria Bettini, Gilles Pargneaux, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Tonino Picula, Sorin Moisă, Andi Cristea, Javi López, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Afzal Khan u Boris Zala f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni fil-Libja 2014/3018(RSP) (B8-0011/2015);

- Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Jean Lambert, Bodil Ceballos, Jordi Sebastià, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Josep-Maria Terricabras u Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni fil-Libja (2014/3018(RSP)) (B8-0013/2015);

- Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Dita Charanzová, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Beatriz Becerra Basterrechea, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Alexander Graf Lambsdorff, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez u Louis Michel f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fil-Libja (2014/3018(RSP)) (B8-0014/2015);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fil-Libja (2014/3018(RSP)) (B8-0030/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano u Valentinas Mazuronis f'isem il-Grupp EFDD, dwar is-sitwazzjoni fil-Libja (2014/3018(RSP)) (B8-0031/2015);

- Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Philippe Juvin, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić u Lara Comi f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni fil-Libja (2014/3018(RSP)) (B8-0032/2015);

- Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Georgios Katrougkalos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Lidia Senra Rodríguez u Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fil-Libja (2014/3018(RSP)) (B8-0033/2015).

Votazzjoni: punt 11.5 tal- Minuti ta' 15.1.2015.


3. Is-sitwazzjoni fl-Ukraina (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fl-Ukraina (2014/2965(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 14 ta' Jannar 2015 (punt 7 tal- Minuti ta' 14.1.2015).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Pașcu, Kati Piri, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Michela Giuffrida, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Sorin Moisă, Nicola Caputo, Andi Cristea, Tanja Fajon, Javi López, Miltiadis Kyrkos, Victor Negrescu, Jeppe Kofod, Viorica Dăncilă, Zigmantas Balčytis, Arne Lietz u Afzal Khan f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni fl-Ukraina (2014/2965(RSP)) (B8-0008/2015);

- Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Benedek Jávor, Yannick Jadot, Peter Eriksson, Ernest Maragall, Helga Trüpel, Davor Škrlec u Igor Šoltes f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni fl-Ukraina (2014/2965(RSP)) (B8-0018/2015);

- Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Roberts Zīle, Stanisław Ożóg, Ruža Tomašić, Zbigniew Kuźmiuk u Geoffrey Van Orden f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fl-Ukraina (2014/2965(RSP)) (B8-0020/2015);

- Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Paavo Väyrynen, Kaja Kallas, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Urmas Paet, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Fernando Maura Barandiarán, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Gérard Deprez, Alexander Graf Lambsdorff u Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fl-Ukraina (2014/2965(RSP)) (B8-0021/2015) ;

- Valentinas Mazuronis, Kristina Winberg u Peter Lundgren f'isem il-Grupp EFDD, dwar is-sitwazzjoni fl-Ukraina (2014/2965(RSP)) (B8-0025/2015);

- Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Kostas Chrysogonos u Georgios Katrougkalos f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fl-Ukraina (2014/2965(RSP)) (B8-0027/2015);

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Esther de Lange, Michael Gahler, Ivo Belet, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Alojz Peterle, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, György Schöpflin, Traian Ungureanu, Davor Ivo Stier, Monica Macovei, Dubravka Šuica, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michał Boni, Michaela Šojdrová, Mariya Gabriel, Claude Rolin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Joachim Zeller, Giovanni La Via, Barbara Matera, Pascal Arimont, Ivana Maletić u Andrea Bocskor f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni fl-Ukraina (2014/2965(RSP)) (B8-0029/2015).

Votazzjoni: punt 11.6 tal- Minuti ta' 15.1.2015.


4. Is-sitwazzjoni fl-Eġittu (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fl-Eġittu (2014/3017(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 14 ta' Jannar 2015 (punt 10 tal- Minuti ta' 14.1.2015)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Victor Boștinaru, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Ana Gomes, Neena Gill, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Brando Benifei, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Tonino Picula, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Ricardo Serrão Santos, Andrejs Mamikins, Pier Antonio Panzeri, Tanja Fajon, Javi López, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis u Boris Zala f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni fl-Eġittu (2014/3017(RSP)) (B8-0012/2015);

- Judith Sargentini, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Molly Scott Cato, Eva Joly, Bodil Ceballos, Pascal Durand, Bart Staes, Ernest Maragall u Klaus Buchner f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni fl-Eġittu (2014/3017(RSP)) (B8-0019/2015);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fl-Eġittu (2014/3017(RSP)) (B8-0022/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo u Dario Tamburrano f'isem il-Grupp EFDD, dwar is-sitwazzjoni fl-Eġittu (2014/3017(RSP)) (B8-0023/2015);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Eduard Kukan, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Fernando Ruas, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić u Lara Comi f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni fl-Eġittu (2014/3017(RSP)) (B8-0024/2015);

- Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Alexander Graf Lambsdorff u Fredrick Federley f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fl-Eġittu (2014/3017(RSP)) (B8-0026/2015);

- Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat u Kateřina Konečná f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fl-Eġittu (2014/3017(RSP)) (B8-0028/2015).

Votazzjoni: punt 11.7 tal- Minuti ta' 15.1.2015.


5. Il-każ taż-żewġ "Marò" Taljani (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Il-każ taż-żewġ "Marò" Taljani (2014/2512(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 14 ta' Jannar 2015 (punt 11 tal- Minuti ta' 14.1.2015).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Lara Comi, Cristian Dan Preda, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Ivana Maletić u Elisabetta Gardini f'isem il-Grupp PPE, dwar il-każ taż-żewġ 'marò' Taljani (2015/2512(RSP)) (B8-0006/2015);

- Karima Delli u Igor Šoltes f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-każ taż-żewġ 'marò' Taljani (2015/2512(RSP)) (B8-0009/2015);

- Javier Nart, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley u Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-każ taż-żewġ 'marò' Taljani (2015/2512(RSP)) (B8-0010/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli u Tiziana Beghin f'isem il-Grupp EFDD, dwar il-każ taż-żewġ 'marò' Taljani (2015/2512(RSP)) (B8-0015/2015);

- Goffredo Maria Bettini, Simona Bonafè, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Knut Fleckenstein, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Agnes Jongerius, Kashetu Kyenge, Jörg Leichtfried, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Moretti, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Gianni Pittella, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, Marju Lauristin u Afzal Khan f'isem il-Grupp S&D, dwar il-każ taż-żewġ ‘marò’ Taljani (2015/2512(RSP)) (B8-0016/2015);

- Charles Tannock u Geoffrey Van Orden f'isem il-Grupp ECR, dwar il-każ taż-żewġ 'marò' Taljani (2015/2512(RSP)) (B8-0017/2015).

Votazzjoni: punt 11.8 tal- Minuti ta' 15.1.2015.


6. Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2015 (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2015 (2014/2829(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 16 ta' Diċembru 2014 (punt 10 tal- Minuti ta' 16.12.2014).


Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa, skont l-Artikolu 37 tar-Regoli ta' Proċedura, fi tmiem id-dibattitu:

- József Szájer u Lara Comi f'isem il-Grupp PPE, dwar il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0001/2015);

- Bas Eickhout f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0007/2015);

- Sophia in 't Veld, Pavel Telička u Dita Charanzová f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-prijoritajiet tal-Parlament Ewropew għall-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0034/2015);

- Gianni Pittella u Enrique Guerrero Salom f'isem il-Grupp S&D, dwar il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0035/2015);

- Vicky Ford f'isem il-Grupp ECR, dwar il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0037/2015)

- David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Valentinas Mazuronis u Rolandas Paksas f'isem il-Grupp EFDD, dwar il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0038/2015):

- Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-prijoritajiet tal-Parlament għall-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0039/2015).

Votazzjoni: punt 11.9 tal- Minuti ta' 15.1.2015.


7. Libertà ta' espressjoni fit-Turkija: Arresti reċenti ta' ġurnalisti, diriġenti fis-settur tal-media u pressjoni sistematika kontra l-media (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Libertà ta' espressjoni fit-Turkija: Arresti reċenti ta' ġurnalisti, diriġenti fis-settur tal-media u pressjoni sistematika kontra l-media (2014/3011(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 17 ta' Diċembru 2014 (punt 16 tal- Minuti ta' 17.12.2014).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Afzal Khan, Tanja Fajon, Miroslav Poche u Victor Negrescu f'isem il-Grupp S&D, dwar il-libertà tal-espressjoni fit-Turkija: l-arresti reċenti ta’ ġurnalisti u ta' eżekuttivi tal-media u l-pressjoni sistematika fuq il-media 2014/3011(RSP) (B8-0036/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Kristina Winberg, Peter Lundgren u Rolandas Paksas f'isem il-Grupp EFDD, dwar il-libertà tal-espressjoni fit-Turkija: l-arresti reċenti ta’ ġurnalisti u ta' eżekuttivi tal-media u l-pressjoni sistematika fuq il-media 2014/3011(RSP) (B8-0040/2015);

- Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley u Marielle de Sarnez f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-libertà tal-espressjoni fit-Turkija: arresti reċenti ta' ġurnalisti, diriġenti fis-settur tal-media u pressjoni sistematika kontra l-media fit-Turkija 2014/3011(RSP) (B8-0041/2015);

- Rebecca Harms, Ska Keller, Michel Reimon, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Jean Lambert, Heidi Hautala, Bodil Ceballos u Ulrike Lunacek f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-libertà tal-espressjoni fit-Turkija: l-arresti reċenti ta’ ġurnalisti u ta' eżekuttivi tal-media u l-pressjoni sistematika fuq il-media 2014/3011(RSP) (B8-0042/2015);

- Renate Sommer, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, David McAllister, Philippe Juvin, Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Artis Pabriks, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Ivana Maletić u Lara Comi f'isem il-Grupp PPE, dwar il-libertà tal-espressjoni fit-Turkija: l-arresti reċenti ta’ ġurnalisti u ta' eżekuttivi tal-media u l-pressjoni sistematika fuq il-media 2014/3011(RSP) (B8-0043/2015);

- Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kostas Chrysogonos, Georgios Katrougkalos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa u Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-libertà tal-espressjoni fit-Turkija: arresti reċenti ta' ġurnalisti, diriġenti fis-settur tal-media u pressjoni sistematika kontra l-media fit-Turkija 2014/3011(RSP) (B8-0044/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker u Angel Dzhambazki f'isem il-Grupp ECR, dwar il-libertà tal-espressjoni fit-Turkija: arresti reċenti ta' ġurnalisti, diriġenti fis-settur tal-media u pressjoni sistematika kontra l-media 2014/3011(RSP) (B8-0045/2015).

Votazzjoni: punt 11.10 tal- Minuti ta' 15.1.2015.


8. Ir-rapport annwali tal-Ombudsman Ewropew fl-2013 (dibattitu)

Rapport dwar ir-rapport annwali dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2013 [2014/2159(INI)] - Kumitat għall-Petizzjonijiet. Rapporteur: Jarosław Wałęsa (A8-0058/2014)

Jarosław Wałęsa ippreżenta r-rapport.

Interventi ta': EMILY O'REILLY (Ombudsman Ewropew) u Frans Timmermans (l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Peter Jahr f'isem il-Grupp PPE, Soledad Cabezón Ruiz f'isem il-Grupp S&D, Notis Marias f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bill Etheridge, Beatriz Becerra Basterrechea f'isem il-Grupp ALDE, Ángela Vallina f'isem il-Grupp GUE/NGL, Margrete Auken f'isem il-Grupp Verts/ALE, Eleonora Evi f'isem il-Grupp EFDD, Edouard Ferrand Membru mhux affiljat, Rosa Estaràs Ferragut, Marlene Mizzi, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cecilia Wikström, Liadh Ní Riada, Krisztina Morvai, Roberta Metsola, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Steeve Briois, Pál Csáky, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Jude Kirton-Darling u Heinz K. Becker.

PRESIDENZA: Adina-Ioana VĂLEAN
Viċi President

Interventi ta': Bogusław Liberadzki, Carlos Coelho, Vilija Blinkevičiūtė, Emil Radev, Péter Niedermüller, Tomáš Zdechovský u Alberto Cirio.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ingeborg Gräßle, Luke Ming Flanagan, Milan Zver, Ignazio Corrao u Seán Kelly.

Interventi ta': Frans Timmermans, EMILY O'REILLY u Jarosław Wałęsa.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.4 tal- Minuti ta' 15.1.2015.


9. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 2 tal- Minuti ta' 13.1.2015.)


9.1. ir-Russja, b'mod partikolari l-każ ta' Alexey Navalny

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0046/2015, B8-0047/2015, B8-0048/2015, B8-0049/2015, B8-0051/2015, B8-0055/2015 u B8-0059/2015 (2015/2503(RSP))

Tamás Meszerics, Charles Tannock, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Guy Verhofstadt, Josef Weidenholzer u Cristian Dan Preda ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Jaromír Štětina f'isem il-Grupp PPE, Ana Gomes f'isem il-Grupp S&D, Mark Demesmaeker f'isem il-Grupp ECR, Urmas Paet f'isem il-Grupp ALDE, Jiří Maštálka f'isem il-Grupp GUE/NGL, Gianluca Buonanno Membru mhux affiljat, Enrico Gasbarra, Dawid Bohdan Jackiewicz u Hans-Olaf Henkel.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Petras Auštrevičius, Giulia Moi u Krisztina Morvai.

Intervent ta': Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.1 tal- Minuti ta' 15.1.2015.


9.2. Il-Pakistan, b'mod partikulari s-sitwazzjoni wara l-attakk fuq l-iskola f'Peshawar

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0050/2015, B8-0052/2015, B8-0053/2015, B8-0057/2015, B8-0058/2015, B8-0060/2015 u B8-0062/2015 (2015/2514(RSP))

Charles Tannock, Jean Lambert, Fernando Maura Barandiarán, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer u Jeroen Lenaers ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Bogdan Brunon Wenta f'isem il-Grupp PPE, Kashetu Kyenge f'isem il-Grupp S&D, Sajjad Karim f'isem il-Grupp ECR, José Inácio Faria f'isem il-Grupp ALDE, Tania González Peñas f'isem il-Grupp GUE/NGL, Amjad Bashir f'isem il-Grupp EFDD, Barbara Kappel Membru mhux affiljata, Pavel Svoboda, Nicola Caputo, Aymeric Chauprade u Afzal Khan.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Dubravka Šuica, Miroslav Mikolášik u Fabio Massimo Castaldo.

Intervent ta': Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.2 tal- Minuti ta' 15.1.2015.


9.3. il-Kirgiżistan, abbozz ta' liġi dwar il-propaganda omosesswali

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0054/2015, B8-0056/2015, B8-0061/2015, B8-0063/2015, B8-0064/2015 u B8-0065/2015 (2015/2505(RSP))

Ulrike Lunacek, Beatriz Becerra Basterrechea, Mark Demesmaeker, Josef Weidenholzer, Tunne Kelam u Malin Björk ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Stanislav Polčák f'isem il-Grupp PPE, Tanja Fajon f'isem il-Grupp S&D, Lidia Senra Rodríguez f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ignazio Corrao f'isem il-Grupp EFDD, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miriam Dalli, Fabio Massimo Castaldo, Jiří Pospíšil, Goffredo Maria Bettini u Isabella Adinolfi.

Intervent ta': Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.3 tal- Minuti ta' 15.1.2015.


PRESIDENZA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Viċi President

10. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.

°
° ° °

Interventi ta': Ana Gomes biex tiddenunzja l-kundanna, fl-Arabja Sawdija, ta' Raef Badawi għal 1000 daqqa ta' frosta, Elmar Brok biex jirringrazzja lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà Federica Mogherini għall-parteċipazzjoni fid-dibattiti ta' din il-ġimgħa u biex isemmi l-possibilità li tiġi rieżaminata l-organizzazzjoni tad-dibattiti fil-qasam tal-affarijiet barranin, u Anna Maria Corazza Bildt, dwar l-assenza tal-ħin tal-votazzjonijiet tal-Erbgħa (Il-President tatha d-dettalji dwar dan is-suġġett).


11. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


11.1. ir-Russja, b'mod partikolari l-każ ta' Alexey Navalny (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0046/2015, B8-0047/2015, B8-0048/2015, B8-0049/2015, B8-0051/2015, B8-0055/2015 u B8-0059/2015

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0046/2015

(flok B8-0046/2015, B8-0047/2015, B8-0048/2015, B8-0049/2015, B8-0055/2015 u B8-0059/2015):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jarosław Wałęsa, Andrej Plenković, Monica Macovei, Andrzej Grzyb, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Inese Vaidere, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda u Gabrielius Landsbergis f'isem il-Grupp PPE;

Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli, Afzal Khan u Miroslav Poche f'isem il-Grupp S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Jana Žitňanská, Stanisław Ożóg, Karol Karski, Zbigniew Kuźmiuk, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Kazimierz Michał Ujazdowski u Hans-Olaf Henkel f'isem il-Grupp ECR;

Guy Verhofstadt, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl u Johannes Cornelis van Baalen f'isem il-Grupp ALDE;

Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Bodil Ceballos, Bart Staes u Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao u Valentinas Mazuronis f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2015)0006)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0051/2015 iddekadiet.)


11.2. Il-Pakistan, b'mod partikulari s-sitwazzjoni wara l-attakk fuq l-iskola f'Peshawar (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0050/2015, B8-0052/2015, B8-0053/2015, B8-0057/2015, B8-0058/2015, B8-0060/2015 u B8-0062/2015

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0050/2015

(flok B8-0050/2015, B8-0052/2015, B8-0053/2015, B8-0057/2015, B8-0058/2015, B8-0060/2015 u B8-0062/2015):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jarosław Wałęsa, Andrej Plenković, Monica Macovei, Andrzej Grzyb, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Mariya Gabriel, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Luděk Niedermayer, Inese Vaidere, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein u Gabrielius Landsbergis f'isem il-Grupp PPE;

Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Andi Cristea, Krystyna Łybacka, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Miroslav Poche, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli, Hugues Bayet u Afzal Khan f'isem il-Grupp S&D;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Mark Demesmaeker u Jana Žitňanská f'isem il-Grupp ECR;

Fernando Maura Barandiarán, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans u Ivo Vajgl f'isem il-Grupp ALDE;

Marie-Christine Vergiat u Younous Omarjee f'isem il-Grupp GUE/NGL;

Jean Lambert u Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Amjad Bashir u Rolandas Paksas f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2015)0007)


11.3. il-Kirgiżistan, abbozz ta' liġi dwar il-propaganda omosesswali (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0054/2015, B8-0056/2015, B8-0061/2015, B8-0063/2015, B8-0064/2015 u B8-0065/2015

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0054/2015

(flok B8-0054/2015, B8-0056/2015, B8-0061/2015, B8-0063/2015, B8-0064/2015 u B8-0065/2015):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Giovanni La Via, Lara Comi, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák u Róża Gräfin von Thun und Hohenstein f'isem il-Grupp PPE;

Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli, Hugues Bayet u Tanja Fajon f'isem il-Grupp S&D;

Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR;

Sophia in 't Veld, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl u Hilde Vautmans f'isem il-Grupp ALDE;

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric u Lola Sánchez Caldentey f'isem il-Grupp GUE/NGL;

Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Heidi Hautala u Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Marco Valli u Fabio Massimo Castaldo.

Adozzjoni (P8_TA(2015)0008)

Interventi

Ulrike Lunacek ressqet emenda orali għall-Premessa F, li ġiet aċċettata.


11.4. Ir-rapport annwali tal-Ombudsman Ewropew fl-2013 (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rapport annwali dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2013 [2014/2159(INI)] - Kumitat għall-Petizzjonijiet. Rapporteur: Jarosław Wałęsa (A8-0058/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0009)


11.5. Is-sitwazzjoni fil-Libja (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0011/2015, B8-0013/2015, B8-0014/2015, B8-0030/2015, B8-0031/2015, B8-0032/2015 u B8-0033/2015

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0011/2015

(flok B8-0011/2015, B8-0013/2015, B8-0014/2015, B8-0030/2015, B8-0031/2015 u B8-0032/2015):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Antonio López-Istúriz White, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić, Lara Comi, Gabrielius Landsbergis, Elisabetta Gardini u József Nagy f'isem il-Grupp PPE;

Victor Boștinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Hugues Bayet, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Michela Giuffrida, Vincent Peillon, Miriam Dalli, Neena Gill, Goffredo Maria Bettini, Gilles Pargneaux, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Tonino Picula, Sorin Moisă, Andi Cristea, Javi López, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Afzal Khan, Boris Zala, David Martin, Soraya Post, Eugen Freund u István Ujhelyi f'isem il-Grupp S&D;

Charles Tannock, Ruža Tomašić u Branislav Škripek f'isem il-Grupp ECR;

Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Dita Charanzová, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Beatriz Becerra Basterrechea, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Alexander Graf Lambsdorff, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Petras Auštrevičius u Urmas Paet f'isem il-Grupp ALDE;

Barbara Lochbihler u Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo u Dario Tamburrano f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2015)0010)

Interventi

Beatrix von Storch ressqet emenda orali sabiex tintroduċi l-paragrafu 14a ġdid, li ġiet aċċettata.

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0033/2015 iddekadiet.)


11.6. Is-sitwazzjoni fl-Ukraina (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0008/2015, B8-0018/2015, B8-0020/2015, B8-0021/2015, B8-0025/2015, B8-0027/2015 u B8-0029/2015

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0008/2015

(flok B8-0008/2015, B8-0018/2015, B8-0020/2015, B8-0021/2015 u B8-0029/2015):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Esther de Lange, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Ivo Belet, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Alojz Peterle, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, György Schöpflin, Traian Ungureanu, Davor Ivo Stier, Monica Macovei, Dubravka Šuica, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michał Boni, Michaela Šojdrová, Mariya Gabriel, Claude Rolin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Joachim Zeller, Giovanni La Via, Barbara Matera, Pascal Arimont, Ivana Maletić, Andrea Bocskor, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Dariusz Rosati, Inese Vaidere, Jaromír Štětina u József Nagy f'isem il-Grupp PPE;

Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Pașcu, Kati Piri, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Michela Giuffrida, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Sorin Moisă, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miltiadis Kyrkos, Tanja Fajon, Javi López, Victor Negrescu, Jeppe Kofod, Viorica Dăncilă, Zigmantas Balčytis, Arne Lietz, Afzal Khan, Boris Zala, Tibor Szanyi, David Martin, Soraya Post, Elena Valenciano, István Ujhelyi u Marju Lauristin f'isem il-Grupp S&D;

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Roberts Zīle, Stanisław Ożóg, Valdemar Tomaševski, Zbigniew Kuźmiuk, Geoffrey Van Orden, Kazimierz Michał Ujazdowski u Jadwiga Wiśniewska f'isem il-Grupp ECR;

Petras Auštrevičius, Louis Michel, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Paavo Väyrynen, Kaja Kallas, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Urmas Paet, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Fernando Maura Barandiarán, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Gérard Deprez, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake u Philippe De Backer f'isem il-Grupp ALDE;

Rebecca Harms, Heidi Hautala u Benedek Jávor f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Valentinas Mazuronis.

Adozzjoni (P8_TA(2015)0011)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0025/2015 u B8-0027/2015 iddekadew.)


11.7. Is-sitwazzjoni fl-Eġittu (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0023/2015, B8-0024/2015, B8-0026/2015 u B8-0028/2015

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0012/2015

(flok B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0024/2015 u B8-0026/2015):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Eduard Kukan, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Fernando Ruas, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić, Lara Comi u Gabrielius Landsbergis f'isem il-Grupp PPE;

Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Ana Gomes, Neena Gill, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Brando Benifei, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Tonino Picula, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Ricardo Serrão Santos, Andrejs Mamikins, Pier Antonio Panzeri, Tanja Fajon, Javi López, Victor Negrescu, David Martin, Soraya Post, Boris Zala u Eugen Freund f'isem il-Grupp S&D;

Charles Tannock u Ruža Tomašić f'isem il-Grupp ECR;

Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Petras Auštrevičius u Urmas Paet f'isem il-Grupp ALDE;

Judith Sargentini, Eva Joly u Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo u Ignazio Corrao.

Adozzjoni (P8_TA(2015)0012)

Interventi

Victor Boștinaru ressaq emenda orali sabiex idaħħal il-paragrafu 3a ġdid, li ġiet aċċettata.

Cristian Dan Preda ressaq emenda orali għall-Premessa J, li ġiet aċċettata.

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0023/2015 u B8-0028/2015 iddekadew.)


11.8. Il-każ taż-żewġ "Marò" Taljani (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015, B8-0016/2015 u B8-0017/2015

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0006/2015

(flok B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015 u B8-0016/2015):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Lara Comi, Cristian Dan Preda, Salvatore Cicu, Jacek Saryusz-Wolski, Antonio Tajani, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Michael Gahler, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Andrej Plenković u Ivana Maletić f'isem il-Grupp PPE;

Goffredo Maria Bettini, Simona Bonafè, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Knut Fleckenstein, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Jörg Leichtfried, Marju Lauristin, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Moretti, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Gianni Pittella, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, José Blanco López u Javi López f'isem il-Grupp S&D;

Javier Nart, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius u Urmas Paet f'isem il-Grupp ALDE;

Karima Delli, Igor Šoltes u Davor Škrlec f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli u Tiziana Beghin f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2015)0013)

Interventi

Pier Antonio Panzeri ressaq żewġ emendi orali, l-ewwel waħda għall-paragrafu 5, u t-tieni sabiex idaħħal il-Premessa Ha ġdida, li ġew aċċettati.

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0017/2015 iddekadiet.)


11.9. Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2015 (votazzjoni)

Id-dibattitu sar fid-data 16 ta' Diċembru 2014 (punt 10 tal- Minuti ta' 16.12.2014).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 15 ta' Jannar 2015 (punt 7 tal- Minuti ta' 15.1.2015).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0001/2015

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0007/2015

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0034/2015

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0035/2015

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0037/2015

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0038/2015

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0039/2015

Rifjut


11.10. Libertà ta' espressjoni fit-Turkija: Arresti reċenti ta' ġurnalisti, diriġenti fis-settur tal-media u pressjoni sistematika kontra l-media (votazzjoni)

Id-dibattitu sar fid-data 17 ta' Diċembru 2014 (punt 16 tal- Minuti ta' 17.12.2014).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 15 ta' Jannar 2015 (punt 8 tal- Minuti ta' 15.1.2015).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0036/2015, B8-0040/2015, B8-0041/2015, B8-0042/2015, B8-0043/2015, B8-0044/2015 u B8-0045/2015

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0036/2015

(flok B8-0036/2015, B8-0040/2015, B8-0041/2015, B8-0042/2015, B8-0043/2015, B8-0044/2015 u B8-0045/2015):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Renate Sommer, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, David McAllister, Philippe Juvin, Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Ivana Maletić, Lara Comi u József Nagy f'isem il-Grupp PPE;

Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Eugen Freund, Goffredo Maria Bettini, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Tanja Fajon, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Neena Gill, Andrejs Mamikins, David Martin, Vincent Peillon, Soraya Post u Elena Valenciano f'isem il-Grupp S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki u Branislav Škripek f'isem il-Grupp ECR;

Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Michael D. Higgins, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley u Petras Auštrevičius f'isem il-Grupp ALDE;

Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Katrougkalos, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos u Neoklis Sylikiotis f'isem il-Grupp GUE/NGL;

Ska Keller, Ernest Maragall, Rebecca Harms, Bodil Ceballos u Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano u Rolandas Paksas f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2015)0014)

°
° ° °

Intervent ta': Jonathan Arnott dwar it-tneħħija tal-proċeduri "karta blu" u "catch the eye" matul ċerti dibattiti tal-Erbgħa filgħaxija (Il-President jispjega r-raġunijiet).


12. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Jarosław Wałęsa - A8-0058/2014
Jiří Pospíšil, Matt Carthy, Stanislav Polčák, Peter Jahr, Marian Harkin, Lucy Anderson, Seán Kelly u Janice Atkinson

Is-sitwazzjoni fil-Libja - (2014/3018(RSP))-RC-B8-0011/2015
Neena Gill, Doru-Claudian Frunzulică, Tomáš Zdechovský u Daniel Hannan

Is-sitwazzjoni fl-Ukraina - (2014/2965(RSP))-RC-B8-0008/2015
Neena Gill, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Tatjana Ždanoka, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Janice Atkinson u Daniel Hannan

Is-sitwazzjoni fl-Eġittu - (2014/3017(RSP)) - RC-B8-0012/2015
Marian Harkin, Marek Jurek, Seán Kelly, Daniel Hannan

Il-każ taż-żewġ "Marò" Taljani - (2015/2512(RSP))-RC-B8-0006/2015
Jean-Luc Schaffhauser, Gerolf Annemans

Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2015 - (2014/2829(RSP))-RC-B8-0001/2015
Petr Mach, Daniel Hannan, Seán Kelly, Mark Demesmaeker, Krisztina Morvai u Janice Atkinson

Libertà ta' espressjoni fit-Turkija: Arresti reċenti ta' ġurnalisti, diriġenti fis-settur tal-media u pressjoni sistematika kontra l-media - (2014/3011(RSP))-RC-B8-0036/2015
Mark Demesmaeker, Tomáš Zdechovský, Daniel Hannan u Gerolf Annemans.

Intervent ta': Marek Jurek.


13. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


14. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tipprovdi assistenza makrofinanzjarja lill-Ukraina (COM(2015)0005 - C8-0005/2015 - 2015/0005(COD))

irriferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

AFET, BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni li jistabbilixxi sħubija bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u l-Federazzjoni Russa, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea (11878/2014 - C8-0006/2015 - 2014/0052(NLE))

irriferut

responsabbli :

AFET

opinjoni :

INTA

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti proċeduri sabiex jiġi applikat il-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, fuq in-naħa l-waħda, u r-Repubblika tal-Albanija, fuq in-naħa l-oħra (Kodifikazzjoni) (COM(2014)0375 - C8-0034/2014 – 2014/0191(COD))
Skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 304 tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq ċerti proċeduri għall-applikazzjoni tal-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u ta' Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, fuq naħa, u Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, fuq l-oħra (Kodifikazzjoni) (COM(2014)0394 – C8-0041/2014 – 2014/0199(COD))
Skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 304 tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti proċeduri sabiex jiġi applikat il-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r Repubblika tal-Bosnja-Ħerzegovina, min-naħa l-oħra, u sabiex jiġi applikat il-Ftehim Temporanju dwar il-kummerċ u materji relatati mal-kummerċ bejn il Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Bosnja-Ħerzegovina, min-naħa l-oħra (Kodifikazzjoni) (COM(2014)0443 - C8-0087/2014 – 2014/0206(COD))
Skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 304 tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

JURI

2) mill-Membri, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-adozzjoni ta' miżuri ta' valorizzazzjoni tas-settur Taljan taż-żebbuġ u ta' protezzjoni tal-produtturi ta' żejt taż-żebbuġa extra verġni (B8-0002/2015)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-adozzjoni ta' regolament li jirregola l-bejgħ ta' rapporti ta' reviżjoni (B8-0003/2015)

irriferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

TRAN

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħolqien ta' aġenzija Ewropea għall-adozzjonijiet intrakomunitarji (B8-0004/2015)

irriferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni nazzjonali relatata mat-tassazzjoni tal-proprjetà residenzjali (B8-0005/2015)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky u Marcel de Graaff. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-abolizzjoni tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (B8-0396/2014)

irriferut

responsabbli :

AFET

opinjoni :

AFCO

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Harald Vilimsky u Marcel de Graaff. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-abolizzjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (B8-0397/2014)

irriferut

responsabbli :

AFCO

opinjoni :

REGI

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky u Marcel de Graaff. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-abolizzjoni tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (B8-0399/2014)

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFCO

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky u Marcel de Graaff. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-abolizzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (B8-0400/2014)

irriferut

responsabbli :

AFCO

opinjoni :

EMPL

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sekwestru ta' 50 persuna f'Sidney u l-espansjoni tat-theddida terroristika tal-ISIS (B8-0401/2014)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ftuħ tas-suq Ċiniż għall-kumpaniji Ewropej: difiża tal-prinċipju ta' reċiproċità (B8-0402/2014)

irriferut

responsabbli :

INTA

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti agrikoli li ġejjin mil-"laogai" taċ-Ċina (B8-0403/2014)

irriferut

responsabbli :

INTA

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kuntrabandu ta' mediċini biex tiżdied il-produzzjoni tal-ħalib fil-bhejjem tal-fart (B8-0404/2014)

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

AGRI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-imwiet fuq il-post tax-xogħol fil-provinċja ta' Rovigo (B8-0406/2014)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-falliment tal-impriżi u l-ġbir ta' data min-naħa tal-Eurostat (B8-0407/2014)

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

EMPL

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-Jum Ewropew tal-Familja (B8-0408/2014)

irriferut

responsabbli :

CULT

opinjoni :

FEMM

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-governanza tal-web u r-riskji għas-settur agroalimentari Ewropew: il-ħsara potenzjali marbuta mal-konċessjoni tad-dominji .wine u .vino (B8-0409/2014)

irriferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

ITRE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-impossibbiltà li tissarraf il-lira Taljana deċiża mill-Gvern ta' Monti (B8-0410/2014)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tniġġis ta' skart tal-plastik fl-oċeani (B8-0411/2014)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda lill-kabotaġġ illegali fl-Ewropa: reviżjoni tal-lista mfassla mill-Kummissjoni biex tissupplimenta r-Regolament (KE) Nru 1071/2009 (B8-0412/2014)

irriferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

EMPL

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-mutilazzjonijiet ġenitali femminili fl-Isvezja (B8-0413/2014)

irriferut

responsabbli :

FEMM

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-leġiżlazzjoni Franċiża dwar il-ħinijiet tal-mistrieħ tax-xufiera professjonali (B8-0414/2014)

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

TRAN

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-vjolazzjoni mill-ġdid tad-dritt ta' espressjoni u ta' informazzjoni fit-Turkija u l-arrest ta' 24 ġurnalist (B8-0415/2014)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar tħassib min-naħa tal-impriżi tal-għawm Taljani (B8-0416/2014)

irriferut

responsabbli :

TRAN

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tisħiħ tal-istrumenti għad-difiża tan-negozju tal-UE (B8-0417/2014)

irriferut

responsabbli :

INTA

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tnaqqis fir-ritmu tal-ordnijiet fis-settur industrijali taż-żraben Taljan, b'mod partikolari dak tar-reġjun tal-Veneto, wara l-embargo Russu (B8-0419/2014)

irriferut

responsabbli :

INTA

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-rikonoxximent tal-indikazzjonijiet ġeografiċi fuq l-Internet – in-negozjati mal-Korporazzjoni tal-Internet dwar l-Ismijiet u n-Numri Assenjati (ICANN) (B8-0420/2014)

irriferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

ITRE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-vittmi tal-eżekuzzjonijiet imwettqa mill-ISIS fis-Sirja (B8-0421/2014)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-bidu mill-ġdid tal-kaċċa għall-balieni fil-Ġappun (B8-0422/2014)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-massakru ta' klieb tal-liebru fl-Ewropa (B8-0423/2014)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-appoġġ lill-SMIs u lill-SMEs fl-Unjoni Ewropea u fi Franza (B8-0424/2014)

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

IMCO


15. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 46 tar-Regoli ta' Proċedura)
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 11.11.2014)

Kumitat ECON

- Indaħħlu t-trasparenza, il-koordinazzjoni u l-konverġenza fil-politiki dwar it-Taxxa fuq il-Kumpaniji fi ħdan l-Unjoni (2015/2010(INL))
(opinjoni: EMPL, ITRE)

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat AFCO
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 11.12.2014)

- It-titjib tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea bl-isfruttament tal-potenzjal tat-Trattat ta' Lisbona (2014/2249(INI))
(opinjoni: BUDG)

- Evoluzzjonijiet u aġġustamenti possibbli tal-istruttura istituzzjonali attwali tal-Unjoni Ewropea (2014/2248(INI))
(opinjoni: BUDG)

Kumitat AFET

- Ir-relazzjonijiet UE-Ċina (2015/2003(INI))
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 8.1.2015)

- Ir-rieżami tal-Politika Ewropea tal-Viċinat (2015/2002(INI))
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 8.1.2015)

- L-istat tar-relazzjonijiet UE-Russja (2015/2001(INI))
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 8.1.2015)

- Drittijiet tal-bniedem u teknoloġija: l-impatt ta' sistemi ta' intrużjoni u sorveljanza fuq id-drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi (2014/2232(INI))
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 11.12.2014)

- L-approċċ il-ġdid tal-UE għad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija - evalwazzjoni tal-Fond Ewropew għad-Demokrazija (EED) mindu ġie stabbilit (2014/2231(INI))
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 11.12.2014)

- Is-sitwazzjoni politika attwali fl-Afganistan (2014/2230(INI))
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 11.12.2014)

- L-isfidi tas-sigurtà fir-reġjun MENA u l-prospettivi għal stabbiltà politika (2014/2229(INI))
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 11.12.2014)

Kumitat CONT
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 11.12.2014)

- Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea: Lejn kontrolli bbażati fuq il-prestazzjoni tal-Politika Agrikola Komuni (2014/2234(INI))

Kumitat CULT
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 8.1.2015)

- Il-promozzjoni tal-intraprenditorija fost iż-żgħażagħ permezz tal-edukazzjoni u t-taħriġ (2015/2006(INI))
(opinjoni: EMPL, ITRE)

Kumitat DEVE
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 8.1.2015)

- Ir-rwol tal-awtoritajiet lokali fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw fir-rigward tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp (2015/2004(INI))

Kumitat ECON
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 11.11.2014)

- Rapport ta' inkjesta dwar l-Ekwità Fiskali fl-Ewropa (2015/2009(INI))
(opinjoni: EMPL)

Kumitat EMPL
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 11.11.2014)

- Rapport dwar l-implimentazzjoni, ir-riżultati u l-valutazzjoni ġenerali tas-Sena Ewropea 2012 għat-Tixjiħ Attiv u s-Solidarjetà bejn il-Ġenerazzjonijiet (2014/2255(INI))

- Inzjattiva għal Impjiegi Ekoloġiċi: Nisfruttaw il-potenzjal tal-ekonomija ekoloġika għall-ħolqien tal-impjiegi (2014/2238(INI))
(opinjoni: FEMM, DEVE, ENVI, ITRE, ECON, INTA)

- It-tnaqqis tal-inugwaljanzi b'enfasi speċjali fuq il-faqar fost it-tfal (2014/2237(INI))

- L-Intraprenditorija Soċjali u l-Innovazzjoni Soċjali fil-ġlieda kontra l-qgħad (2014/2236(INI))
(opinjoni: ITRE)

- Il-ħolqien ta' suq tax-xogħol kompetittiv tal-UE għas-seklu 21: it-tlaqqigħ tal-ħiliet u l-kwalifiki mad-domanda u l-opportunitajiet ta' impjieg, bħala mod kif nirkupraw mill-kriżi (2014/2235(INI))
(opinjoni: CULT)

Kumitat ENVI
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 11.11.2014)

- Segwitu għall-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej 'Right2Water' (2014/2239(INI))
(opinjoni: PETI, DEVE, IMCO)

Kumitat FEMM

- L-ugwaljanza bejn is-sessi u l-għoti ta' setgħa lin-nisa fl-era diġitali (2015/2007(INI))
(opinjoni: ITRE)
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 8.1.2015)

- Il-karrieri tan-nisa fl-ambitu xjentifiku u akkademiku u s-"soqfa tal-ħġieġ" eżistenti (2014/2251(INI))
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 11.11.2014)

- L-emanċipazzjoni tal-bniet permezz tal-edukazzjoni fl-UE (2014/2250(INI))
(opinjoni: CULT)
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 11.11.2014)

Kumitat INTA

- L-impatt estern tal-politika kummerċjali u tal-investiment tal-UE fuq l-inizjattivi pubbliċi-privati f'pajjiżi barra l-UE (2014/2233(INI))
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 11.11.2014)

Kumitat ITRE

- Nisfruttaw il-potenzjal ta' Riċerka u Innovazzjoni fl-Ekonomija Blu biex jinħolqu t-Tkabbir u l-Impjiegi (2014/2240(INI))
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 11.11.2014)

Kumitat JURI
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 11.11.2014)

- L-implimentazzjoni tad-Direttiva 2001/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2001 dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerti aspetti ta' drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati fis-soċjetà tal-informazzjoni (2014/2256(INI))
(opinjoni: CULT, ITRE, IMCO)

- It-30 u l-31 rapport annwali dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-Liġi tal-UE (2012-2013) (2014/2253(INI))
(opinjoni: PETI, AFCO, ENVI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

- Rapporti annwali 2012-2013 dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità (2014/2252(INI))
(opinjoni: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

Kumitat LIBE

- Is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea (2013-2014) (2014/2254(INI))
(opinjoni: AFCO, EMPL)
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 11.11.2014)

Kumitat REGI
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 11.11.2014)

- Il-politika ta' koeżjoni u l-komunitajiet emarġinati (2014/2247(INI))
(opinjoni: EMPL)

- Il-politika ta' koeżjoni u r-rieżami tal-istrateġija Ewropa 2020 (2014/2246(INI))

- Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi: il-promozzjoni tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fl-Unjoni (2014/2245(INI))
(opinjoni: CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON)

Kumitat TRAN

- L-implimentazzjoni tal-White Paper tal-2011 dwar it-Trasport: analiżi tas-sitwazzjoni u t-triq 'il quddiem lejn mobilità sostenibbli (2015/2005(INI))
(opinjoni: ITRE)
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 8.1.2015)

- Il-ħruġ ta' biljetti multimodali integrati fl-Ewropa (2014/2244(INI))
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 11.12.2014)

- L-użu sikur ta' sistemi ta' inġenji tal-ajru ppilotati mill-bogħod (RPAS), komunement magħrufa bħala inġenji tal-ajru mingħajr ekwipaġġ (UAVs), fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili (2014/2243(INI))
(opinjoni: ITRE)
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 11.12.2014)

- Mobilità Urbana Sostenibbli (2014/2242(INI))
(opinjoni: ENVI, ITRE, REGI)
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 11.12.2014)

- Sfidi u kunċetti ġodda għall-promozzjoni tat-Turiżmu fl-Ewropa (2014/2241(INI))
(opinjoni: CULT, IMCO)
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 11.12.2014)

Deċiżjoni li għandha tkun applikata proċedura b'laqgħat konġunti ta' kumitati (Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitati AFET, BUDG (Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Finanzjament tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (2014/2258(INI))
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 11.12.2014)

Kumitati assoċjati (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)
(
B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 11.12.2014)

Kumitat AFCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej (2014/2257(INI))
(opinjoni: PETI)
(Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat ITRE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà għall-amministrazzjonijiet pubbliċi, in-negozji u ċ-ċittadini Ewropej (ISA2) bħala mezz għall-modernizzazzjoni tas-settur pubbliku (COM(2014)0367 - C8-0037/2014 - 2014/0185(COD))
(opinjoni: ENVI, BUDG, JURI, REGI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), IMCO) (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

- It-tixrid ta’ dejta satellitari ta’ osservazzjoni tad-Dinja għal għanijiet kummerċjali (COM(2014)0344 - C8-0028/2014 - 2014/0176(COD))
(opinjoni: LIBE, INTA, IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati (l-Artikoli 47 u 53 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitati INTA, AFET

- Il-kummerċ ta' certa merkanzija li tista' tintuża għall-piena tal-mewt, it-tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra (COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD))
irriferut responsabbli: INTA
opinjoni: AFET

Kumitati ITRE, IMCO

- It-tixrid ta’ dejta satellitari ta’ osservazzjoni tad-Dinja għal għanijiet kummerċjali (COM(2014)0344 - C8-0028/2014 - 2014/0176(COD))
irriferut responsabbli: ITRE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)
opinjoni: LIBE, INTA, IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)


16. Pożizzjonijiet tal-Kunsill fl-ewwel qari

Il-President ħabbar, skont l-Artikolu 64(1) tar-Regoli ta' Proċedura, li rċieva mingħand il-Kunsill il-pożizzjonijiet li ġejjin, flimkien mar-raġunijiet li wasslu lill-Kunsill biex jadottahom, kif ukoll il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar:

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 98/70/KE dwar il-kwalità tal-karburanti tal-petrol u tad-diżil u li temenda d-Direttiva 2009/28/KE dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli (10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD) - 15884/2014 - COM(2014)0748)

irriferut responsabbli: ENVI

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 96/53/KE li tistabbilixxi għal ċerti vetturi tat-triq li jiċċirkolaw fi ħdan il-Komunità d-dimensjonijiet massimi awtorizzati fit-traffiku nazzjonali u internazzjonali u l-piżijiet massimi awtorizzati fit-traffiku internazzjonali (11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD) - 14074/2014 - COM(2015)0007)

irriferut responsabbli: TRAN

Il-perjodu ta' tliet xhur għad-dispożizzjoni tal-Parlament sabiex jadotta l-pożizzjoni tiegħu jiddekorri għalhekk minn għada, 16 ta' Jannar 2015.


17. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 192(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lid-destinatarji msemmija fihom.


18. Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari

L-awtoritajiet responsabbli Franċiżi talbu lill-President għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Jérôme Lavrilleux minħabba investigazzjoni legali miftuħa f'qorti interreġjonali speċjalizzata f'Pariġi.

Skont l-Artikolu 9(1) tar-Regoli ta' Proċedura, din it-talba ġiet irriferuta lill-kumitat responsabbli, jiġifieri lill-Kumitat JURI.


19. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduta li jmiss se ssir fit-28 ta' Jannar 2015.


20. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 13.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Nekov, Olbrycht, Ransdorf, Stevens

Avviż legali - Politika tal-privatezza