Index 
Proces-verbal
PDF 285kWORD 254k
Joi, 15 ianuarie 2015 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Situaţia din Libia (propuneri de rezoluție depuse)
 3.Situația din Ucraina (propuneri de rezoluție depuse)
 4.Situaţia din Egipt (propuneri de rezoluție depuse)
 5.Cazul celor doi pușcași marini italieni (propuneri de rezoluție depuse)
 6.Programul de lucru al Comisiei pe 2015 (propuneri de rezoluție depuse)
 7.Libertatea de exprimare în Turcia: arestările recente ale unor jurnaliști și directori media și presiunea sistematică exercitată împotriva mass-mediei (propuneri de rezoluție depuse)
 8.Raportul anual pentru 2013 al Ombudsmanului European (dezbatere)
 9.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  9.1.Rusia, în special cazul lui Alexei Navalnîi
  9.2.Pakistan, în special situația generată de atacul asupra unei școli din Peshawar
  9.3.Kârgâzstan: legea privind propaganda homosexuală
 10.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 11.Votare
  11.1.Rusia, în special cazul lui Alexei Navalnîi (vot)
  11.2.Pakistan, în special situația generată de atacul asupra unei școli din Peshawar (vot)
  11.3.Kârgâzstan: legea privind propaganda homosexuală (vot)
  11.4.Raportul anual pentru 2013 al Ombudsmanului European (vot)
  11.5.Situaţia din Libia (vot)
  11.6.Situația din Ucraina (vot)
  11.7.Situaţia din Egipt (vot)
  11.8.Cazul celor doi pușcași marini italieni (vot)
  11.9.Programul de lucru al Comisiei pe 2015 (vot)
  11.10.Libertatea de exprimare în Turcia: arestările recente ale unor jurnaliști și directori media și presiunea sistematică exercitată împotriva mass-mediei (vot)
 12.Explicații privind votul
 13.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 14.Depunere de documente
 15.Decizii privind anumite documente
 16.Pozițiile Consiliului în prima lectură
 17.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 18.Cerere de ridicare a imunității parlamentare
 19.Calendarul următoarelor ședințe
 20.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Situaţia din Libia (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situaţia din Libia (2014/3018(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 13 ianuarie 2015 (punctul 14 al PV din 13.1.2015).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Victor Boștinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Hugues Bayet, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Michela Giuffrida, Vincent Peillon, Miriam Dalli, Neena Gill, Goffredo Maria Bettini, Gilles Pargneaux, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Tonino Picula, Sorin Moisă, Andi Cristea, Javi López, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Afzal Khan și Boris Zala, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Libia 2014/3018(RSP) (B8-0011/2015);

- Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Jean Lambert, Bodil Ceballos, Jordi Sebastià, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Josep-Maria Terricabras și Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Libia (2014/3018(RSP)) (B8-0013/2015);

- Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Dita Charanzová, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Beatriz Becerra Basterrechea, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Alexander Graf Lambsdorff, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez și Louis Michel, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Libia (2014/3018(RSP)) (B8-0014/2015);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski și Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Libia (2014/3018(RSP)) (B8-0030/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului EFDD, referitoare la situația din Libia (2014/3018(RSP)) (B8-0031/2015);

- Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Philippe Juvin, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić și Lara Comi, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Libia (2014/3018(RSP)) (B8-0032/2015);

- Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Georgios Katrougkalos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Lidia Senra Rodríguez și Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Libia (2014/3018(RSP)) (B8-0033/2015).

Vot: punctul 11.5 al PV din 15.1.2015.


3. Situația din Ucraina (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Ucraina (2014/2965(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 14 ianuarie 2015 (punctul 7 al PV din 14.1.2015).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Pașcu, Kati Piri, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Michela Giuffrida, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Sorin Moisă, Nicola Caputo, Andi Cristea, Tanja Fajon, Javi López, Miltiadis Kyrkos, Victor Negrescu, Jeppe Kofod, Viorica Dăncilă, Zigmantas Balčytis, Arne Lietz și Afzal Khan, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Ucraina (2014/2965(RSP)) (B8-0008/2015);

- Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Benedek Jávor, Yannick Jadot, Peter Eriksson, Ernest Maragall, Helga Trüpel, Davor Škrlec și Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Ucraina (2014/2965(RSP)) (B8-0018/2015);

- Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Roberts Zīle, Stanisław Ożóg, Ruža Tomašić, Zbigniew Kuźmiuk și Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Ucraina (2014/2965(RSP)) (B8-0020/2015);

- Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Paavo Väyrynen, Kaja Kallas, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Urmas Paet, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Fernando Maura Barandiarán, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Gérard Deprez, Alexander Graf Lambsdorff și Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Ucraina (2014/2965(RSP)) (B8-0021/2015) ;

- Valentinas Mazuronis, Kristina Winberg și Peter Lundgren, în numele Grupului EFDD, referitoare la situația din Ucraina (2014/2965(RSP)) (B8-0025/2015);

- Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Kostas Chrysogonos și Georgios Katrougkalos, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Ucraina (2014/2965(RSP)) (B8-0027/2015);

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Esther de Lange, Michael Gahler, Ivo Belet, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Alojz Peterle, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, György Schöpflin, Traian Ungureanu, Davor Ivo Stier, Monica Macovei, Dubravka Šuica, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michał Boni, Michaela Šojdrová, Mariya Gabriel, Claude Rolin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Joachim Zeller, Giovanni La Via, Barbara Matera, Pascal Arimont, Ivana Maletić și Andrea Bocskor, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Ucraina (2014/2965(RSP)) (B8-0029/2015).

Vot: punctul 11.6 al PV din 15.1.2015.


4. Situaţia din Egipt (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situaţia din Egipt (2014/3017(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 14 ianuarie 2015 (punctul 10 al PV din 14.1.2015)

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Victor Boștinaru, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Ana Gomes, Neena Gill, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Brando Benifei, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Tonino Picula, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Ricardo Serrão Santos, Andrejs Mamikins, Pier Antonio Panzeri, Tanja Fajon, Javi López, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis și Boris Zala, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Egipt (2014/3017(RSP)) (B8-0012/2015);

- Judith Sargentini, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Molly Scott Cato, Eva Joly, Bodil Ceballos, Pascal Durand, Bart Staes, Ernest Maragall și Klaus Buchner, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Egipt (2014/3017(RSP)) (B8-0019/2015);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski și Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Egipt (2014/3017(RSP)) (B8-0022/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo și Dario Tamburrano, în numele Grupului EFDD, referitoare la situația din Egipt (2014/3017(RSP)) (B8-0023/2015);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Eduard Kukan, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Fernando Ruas, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić și Lara Comi, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Egipt (2014/3017(RSP)) (B8-0024/2015);

- Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Alexander Graf Lambsdorff și Fredrick Federley, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Egipt (2014/3017(RSP)) (B8-0026/2015);

- Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat și Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Egipt (2014/3017(RSP)) (B8-0028/2015).

Vot: punctul 11.7 al PV din 15.1.2015.


5. Cazul celor doi pușcași marini italieni (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Cazul celor doi pușcași marini italieni (2014/2512(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 14 ianuarie 2015 (punctul 11 al PV din 14.1.2015).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Lara Comi, Cristian Dan Preda, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Ivana Maletić și Elisabetta Gardini, în numele Grupului PPE, referitoare la cazul celor doi „marò” italieni (2015/2512(RSP)) (B8-0006/2015);

- Karima Delli și Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la cazul celor doi „marò” italieni (2015/2512(RSP)) (B8-0009/2015);

- Javier Nart, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley și Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, referitoare la cazul celor doi „marò” italieni (2015/2512(RSP)) (B8-0010/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli și Tiziana Beghin, în numele Grupului EFDD, referitoare la cazul celor doi „marò” italieni (2015/2512(RSP)) (B8-0015/2015);

- Goffredo Maria Bettini, Simona Bonafè, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Knut Fleckenstein, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Agnes Jongerius, Kashetu Kyenge, Jörg Leichtfried, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Moretti, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Gianni Pittella, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, Marju Lauristin și Afzal Khan, în numele Grupului S&D, referitoare la cazul celor doi „marò” italieni (2015/2512(RSP)) (B8-0016/2015);

- Charles Tannock și Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR, referitoare la cazul celor doi „marò” italieni (2015/2512(RSP)) (B8-0017/2015).

Vot: punctul 11.8 al PV din 15.1.2015.


6. Programul de lucru al Comisiei pe 2015 (propuneri de rezoluție depuse)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Programul de lucru al Comisiei pe 2015 (2014/2829(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 16 decembrie 2014 (punctul 10 al PV din 16.12.2014).


Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 37 din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- József Szájer și Lara Comi, în numele Grupului PPE, referitoare la programul de lucru al Comisiei pentru 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0001/2015);

- Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la programul de lucru al Comisiei pentru anul 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0007/2015);

- Sophia in 't Veld, Pavel Telička și Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, referitoare la prioritățile Parlamentului European privind programul de lucru al Comisiei pentru 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0034/2015);

- Gianni Pittella și Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D, referitoare la programul de lucru al Comisiei pentru anul 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0035/2015);

- Vicky Ford, în numele Grupului ECR, referitoare la programul de lucru al Comisiei pentru 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0037/2015)

- David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Valentinas Mazuronis și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la programul de lucru al Comisiei pentru 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0038/2015)

- Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la prioritățile Parlamentului pentru programul de lucru al Comisiei pentru 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0039/2015).

Vot: punctul 11.9 al PV din 15.1.2015.


7. Libertatea de exprimare în Turcia: arestările recente ale unor jurnaliști și directori media și presiunea sistematică exercitată împotriva mass-mediei (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Libertatea de exprimare în Turcia: arestările recente ale unor jurnaliști și directori media și presiunea sistematică exercitată împotriva mass-mediei (2014/3011(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 17 decembrie 2014 (punctul 16 al PV din 17.12.2014).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Afzal Khan, Tanja Fajon, Miroslav Poche și Victor Negrescu, în numele Grupului S&D, referitoare la libertatea de exprimare în Turcia: arestările recente de jurnaliști și directori de organe mass-media și presiunea sistematică exercitată asupra mass-mediei (2014/3011(RSP)) (B8-0036/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Kristina Winberg, Peter Lundgren și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la libertatea de exprimare în Turcia: arestările recente de jurnaliști și directori de organe mass-media și presiunea sistematică exercitată asupra mass-mediei (2014/3011(RSP)) (B8-0040/2015);

- Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley și Marielle de Sarnez, în numele Grupului ALDE, referitoare la libertatea de exprimare din Turcia: arestările recente de jurnaliști și directori de organe mass-media și presiunea sistematică exercitată asupra mass-mediei (2014/3011(RSP)) (B8-0041/2015);

- Rebecca Harms, Ska Keller, Michel Reimon, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Jean Lambert, Heidi Hautala, Bodil Ceballos și Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la libertatea de exprimare din Turcia: arestările recente de jurnaliști și directori de organe mass-media și presiunea sistematică exercitată asupra mass-mediei (2014/3011(RSP)) (B8-0042/2015);

- Renate Sommer, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, David McAllister, Philippe Juvin, Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Artis Pabriks, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Ivana Maletić și Lara Comi, în numele Grupului PPE, referitoare la libertatea de exprimare în Turcia: arestările recente de jurnaliști și directori de organe mass-media și presiunea sistematică exercitată asupra mass-mediei (2014/3011(RSP)) (B8-0043/2015);

- Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kostas Chrysogonos, Georgios Katrougkalos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa și Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la libertatea de exprimare în Turcia: arestările recente de jurnaliști și directori de organe mass-media și presiunea sistematică exercitată asupra mass-mediei din Turcia (2014/3011(RSP)) (B8-0044/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker și Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, referitoare la libertatea de exprimare în Turcia: arestările recente de jurnaliști și directori de organe mass-media și presiunea sistematică exercitată asupra mass-mediei (2014/3011(RSP)) (B8-0045/2015).

Vot: punctul 11.10 al PV din 15.1.2015.


8. Raportul anual pentru 2013 al Ombudsmanului European (dezbatere)

Raport referitor la raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 2013 (2014/2159(INI)) - Comisia pentru petiţii. Raportor: Jarosław Wałęsa (A8-0058/2014)

Jarosław Wałęsa și-a prezentat raportul.

Au intervenit: EMILY O'REILLY (Ombudsman) și Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Peter Jahr, în numele Grupului PPE, Soledad Cabezón Ruiz, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, Ángela Vallina, în numele Grupului GUE/NGL, Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, Edouard Ferrand, neafiliat, Rosa Estaràs Ferragut, Marlene Mizzi, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cecilia Wikström, Liadh Ní Riada, Krisztina Morvai, Roberta Metsola, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Steeve Briois, Pál Csáky, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Jude Kirton-Darling și Heinz K. Becker.

A PREZIDAT: Adina-Ioana VĂLEAN
Vicepreședintă

Au intervenit: Bogusław Liberadzki, Carlos Coelho, Vilija Blinkevičiūtė, Emil Radev, Péter Niedermüller, Tomáš Zdechovský și Alberto Cirio.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ingeborg Gräßle, Luke Ming Flanagan, Milan Zver, Ignazio Corrao și Seán Kelly.

Au intervenit: Frans Timmermans, EMILY O'REILLY și Jarosław Wałęsa.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.4 al PV din 15.1.2015.


9. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 2 al PV din 13.1.2015.)


9.1. Rusia, în special cazul lui Alexei Navalnîi

Propuneri de rezoluții B8-0046/2015, B8-0047/2015, B8-0048/2015, B8-0049/2015, B8-0051/2015, B8-0055/2015 și B8-0059/2015 (2015/2503(RSP))

Tamás Meszerics, Charles Tannock, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Guy Verhofstadt, Josef Weidenholzer și Cristian Dan Preda au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Jaromír Štětina, în numele Grupului PPE, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Urmas Paet, în numele Grupului ALDE, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, Gianluca Buonanno, neafiliat, Enrico Gasbarra, Dawid Bohdan Jackiewicz și Hans-Olaf Henkel.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Petras Auštrevičius, Giulia Moi și Krisztina Morvai.

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.1 al PV din 15.1.2015.


9.2. Pakistan, în special situația generată de atacul asupra unei școli din Peshawar

Propuneri de rezoluții B8-0050/2015, B8-0052/2015, B8-0053/2015, B8-0057/2015, B8-0058/2015, B8-0060/2015 și B8-0062/2015 (2015/2514(RSP))

Charles Tannock, Jean Lambert, Fernando Maura Barandiarán, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer și Jeroen Lenaers au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Bogdan Brunon Wenta, în numele Grupului PPE, Kashetu Kyenge, în numele Grupului S&D, Sajjad Karim, în numele Grupului ECR, José Inácio Faria, în numele Grupului ALDE, Tania González Peñas, în numele Grupului GUE/NGL, Amjud Bashir, în numele Grupului EFDD, Barbara Kappel, neafiliată, Pavel Svoboda, Nicola Caputo, Aymeric Chauprade și Afzal Khan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Dubravka Šuica, Miroslav Mikolášik și Fabio Massimo Castaldo.

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.2 al PV din 15.1.2015.


9.3. Kârgâzstan: legea privind propaganda homosexuală

Propuneri de rezoluții B8-0054/2015, B8-0056/2015, B8-0061/2015, B8-0063/2015, B8-0064/2015 și B8-0065/2015 (2015/2505(RSP))

Ulrike Lunacek, Beatriz Becerra Basterrechea, Mark Demesmaeker, Josef Weidenholzer, Tunne Kelam și Malin Björk au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Stanislav Polčák, în numele Grupului PPE, Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, Lidia Senra Rodríguez, în numele Grupului GUE/NGL, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miriam Dalli, Fabio Massimo Castaldo, Jiří Pospíšil, Goffredo Maria Bettini și Isabella Adinolfi.

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.3 al PV din 15.1.2015.


A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

10. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.

°
° ° °

Au intervenit: Ana Gomes pentru a denunța condamnarea, în Arabia Saudită, a lui Raef Badawi la 1000 de lovituri de bici, Elmar Brok pentru a-i mulțumi Vicepreședintelui Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica Mogherini, pentru participarea la dezbaterile din această săptămână și pentru a evoca posibilitatea reexaminării organizării dezbaterilor din domeniul afacerilor externe, și Anna Maria Corazza Bildt pe tema lipsei timpului afectat voturilor de miercuri (Președintele i-a oferit precizări privind acest subiect).


11. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


11.1. Rusia, în special cazul lui Alexei Navalnîi (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0046/2015, B8-0047/2015, B8-0048/2015, B8-0049/2015, B8-0051/2015, B8-0055/2015 și B8-0059/2015

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0046/2015

(care înlocuiește B8-0046/2015, B8-0047/2015, B8-0048/2015, B8-0049/2015, B8-0055/2015 și B8-0059/2015):

depusă de următorii deputați:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jarosław Wałęsa, Andrej Plenković, Monica Macovei, Andrzej Grzyb, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Inese Vaidere, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda și Gabrielius Landsbergis, în numele Grupului PPE;

Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli, Afzal Khan și Miroslav Poche, în numele Grupului S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Jana Žitňanská, Stanisław Ożóg, Karol Karski, Zbigniew Kuźmiuk, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Kazimierz Michał Ujazdowski și Hans-Olaf Henkel, în numele Grupului ECR;

Guy Verhofstadt, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl și Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE;

Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Bodil Ceballos, Bart Staes și Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2015)0006)

(Propunerea de rezoluție B8-0051/2015 a devenit caducă.)


11.2. Pakistan, în special situația generată de atacul asupra unei școli din Peshawar (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0050/2015, B8-0052/2015, B8-0053/2015, B8-0057/2015, B8-0058/2015, B8-0060/2015 și B8-0062/2015

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0050/2015

(care înlocuiește B8-0050/2015, B8-0052/2015, B8-0053/2015, B8-0057/2015, B8-0058/2015, B8-0060/2015 și B8-0062/2015):

depusă de următorii deputați:

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jarosław Wałęsa, Andrej Plenković, Monica Macovei, Andrzej Grzyb, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Mariya Gabriel, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Luděk Niedermayer, Inese Vaidere, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein și Gabrielius Landsbergis, în numele Grupului PPE;

Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Andi Cristea, Krystyna Łybacka, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Miroslav Poche, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli, Hugues Bayet și Afzal Khan, în numele Grupului S&D;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Mark Demesmaeker și Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR;

Fernando Maura Barandiarán, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE;

Marie-Christine Vergiat și Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL;

Jean Lambert și Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE;

Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Amjud Bashir și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2015)0007)


11.3. Kârgâzstan: legea privind propaganda homosexuală (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0054/2015, B8-0056/2015, B8-0061/2015, B8-0063/2015, B8-0064/2015 și B8-0065/2015

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0054/2015

(care înlocuiește B8-0054/2015, B8-0056/2015, B8-0061/2015, B8-0063/2015, B8-0064/2015 et B8-0065/2015):

depusă de următorii deputați:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Giovanni La Via, Lara Comi, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák și Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, în numele Grupului PPE;

Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli, Hugues Bayet și Tanja Fajon, în numele Grupului S&D;

Charles Tannock, în numele Grupului ECR;

Sophia in 't Veld, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE;

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric și Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL;

Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Heidi Hautala și Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE;

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Marco Valli și Fabio Massimo Castaldo.

Adoptat (P8_TA(2015)0008)

Intervenții

Ulrike Lunacek a prezentat un amendament oral la considerentul F, care a fost reținut.


11.4. Raportul anual pentru 2013 al Ombudsmanului European (vot)

Raport referitor la raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 2013 [2014/2159(INI)] - Comisia pentru petiții. Raportor: Jarosław Wałęsa (A8-0058/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0009)


11.5. Situaţia din Libia (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0011/2015, B8-0013/2015, B8-0014/2015, B8-0030/2015, B8-0031/2015, B8-0032/2015 și B8-0033/2015

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0011/2015

(care înlocuiește B8-0011/2015, B8-0013/2015, B8-0014/2015, B8-0030/2015, B8-0031/2015 și B8-0032/2015):

depusă de următorii deputați:

Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Antonio López-Istúriz White, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić, Lara Comi, Gabrielius Landsbergis, Elisabetta Gardini și József Nagy, în numele Grupului PPE;

Victor Boștinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Hugues Bayet, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Michela Giuffrida, Vincent Peillon, Miriam Dalli, Neena Gill, Goffredo Maria Bettini, Gilles Pargneaux, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Tonino Picula, Sorin Moisă, Andi Cristea, Javi López, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Afzal Khan, Boris Zala, David Martin, Soraya Post, Eugen Freund și István Ujhelyi, în numele Grupului S&D;

Charles Tannock, Ruža Tomašić și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR;

Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Dita Charanzová, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Beatriz Becerra Basterrechea, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Alexander Graf Lambsdorff, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Petras Auštrevičius și Urmas Paet, în numele Grupului ALDE;

Barbara Lochbihler și Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE;

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo și Dario Tamburrano, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2015)0010)

Intervenții

Beatrix von Storch a prezentat un amendament oral pentru a introduce un nou punct 14a, care a fost reținut.

(Propunerea de rezoluție B8-0033/2015 a devenit caducă.)


11.6. Situația din Ucraina (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0008/2015, B8-0018/2015, B8-0020/2015, B8-0021/2015, B8-0025/2015, B8-0027/2015 și B8-0029/2015

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0008/2015

(care înlocuiește B8-0008/2015, B8-0018/2015, B8-0020/2015, B8-0021/2015 și B8-0029/2015):

depusă de următorii deputați:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Esther de Lange, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Ivo Belet, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Alojz Peterle, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, György Schöpflin, Traian Ungureanu, Davor Ivo Stier, Monica Macovei, Dubravka Šuica, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michał Boni, Michaela Šojdrová, Mariya Gabriel, Claude Rolin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Joachim Zeller, Giovanni La Via, Barbara Matera, Pascal Arimont, Ivana Maletić, Andrea Bocskor, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Dariusz Rosati, Inese Vaidere, Jaromír Štětina și József Nagy, în numele Grupului PPE;

Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Pașcu, Kati Piri, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Michela Giuffrida, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Sorin Moisă, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miltiadis Kyrkos, Tanja Fajon, Javi López, Victor Negrescu, Jeppe Kofod, Viorica Dăncilă, Zigmantas Balčytis, Arne Lietz, Afzal Khan, Boris Zala, Tibor Szanyi, David Martin, Soraya Post, Elena Valenciano, István Ujhelyi și Marju Lauristin, în numele Grupului S&D;

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Roberts Zīle, Stanisław Ożóg, Valdemar Tomaševski, Zbigniew Kuźmiuk, Geoffrey Van Orden, Kazimierz Michał Ujazdowski și Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR;

Petras Auštrevičius, Louis Michel, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Paavo Väyrynen, Kaja Kallas, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Urmas Paet, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Fernando Maura Barandiarán, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Gérard Deprez, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake și Philippe De Backer, în numele Grupului ALDE;

Rebecca Harms, Heidi Hautala și Benedek Jávor, în numele Grupului Verts/ALE;

Valentinas Mazuronis.

Adoptat (P8_TA(2015)0011)

(Propunerile de rezoluții B8-0025/2015 și B8-0027/2015 au devenit caduce.)


11.7. Situaţia din Egipt (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0023/2015, B8-0024/2015, B8-0026/2015 și B8-0028/2015

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0012/2015

(care înlocuiește B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0024/2015 și B8-0026/2015):

depusă de următorii deputați:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Eduard Kukan, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Fernando Ruas, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić, Lara Comi și Gabrielius Landsbergis, în numele Grupului PPE;

Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Ana Gomes, Neena Gill, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Brando Benifei, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Tonino Picula, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Ricardo Serrão Santos, Andrejs Mamikins, Pier Antonio Panzeri, Tanja Fajon, Javi López, Victor Negrescu, David Martin, Soraya Post, Boris Zala și Eugen Freund, în numele Grupului S&D;

Charles Tannock și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR;

Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Petras Auštrevičius și Urmas Paet, în numele Grupului ALDE;

Judith Sargentini, Eva Joly și Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao.

Adoptat (P8_TA(2015)0012)

Intervenții

Victor Boștinaru a prezentat un amendament oral pentru a introduce un nou punct 3a, care a fost reținut.

Cristian Dan Preda a prezentat un amendament oral la considerentul J, care a fost reținut.

(Propunerile de rezoluții B8-0023/2015 și B8-0028/2015 au devenit caduce.)


11.8. Cazul celor doi pușcași marini italieni (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015, B8-0016/2015 și B8-0017/2015

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0006/2015

(care înlocuiește B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015 și B8-0016/2015):

depusă de următorii deputați:

Lara Comi, Cristian Dan Preda, Salvatore Cicu, Jacek Saryusz-Wolski, Antonio Tajani, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Michael Gahler, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Andrej Plenković și Ivana Maletić, în numele Grupului PPE;

Goffredo Maria Bettini, Simona Bonafè, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Knut Fleckenstein, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Jörg Leichtfried, Marju Lauristin, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Moretti, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Gianni Pittella, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, José Blanco López și Javi López, în numele Grupului S&D;

Javier Nart, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius și Urmas Paet, în numele Grupului ALDE;

Karima Delli, Igor Šoltes și Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE;

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli și Tiziana Beghin, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2015)0013)

Intervenții

Pier Antonio Panzeri a prezentat două amendamente orale, primul la punctul 5 și al doilea pentru a introduce un nou considerent Ha, care au fost reținute.

(Propunerea de rezoluție B8-0017/2015 a devenit caducă.)


11.9. Programul de lucru al Comisiei pe 2015 (vot)

Dezbaterea a avut loc la 16 decembrie 2014 (punctul 10 al PV din 16.12.2014).

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 15 ianuarie 2015 (punctul 7 al PV din 15.1.2015).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0001/2015

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0007/2015

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0034/2015

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0035/2015

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0037/2015

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0038/2015

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0039/2015

Respins


11.10. Libertatea de exprimare în Turcia: arestările recente ale unor jurnaliști și directori media și presiunea sistematică exercitată împotriva mass-mediei (vot)

Dezbaterea a avut loc la 17 decembrie 2014 (punctul 16 al PV din 17.12.2014).

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 15 ianuarie 2015 (punctul 8 al PV din 15.1.2015).

Propuneri de rezoluții B8-0036/2015, B8-0040/2015, B8-0041/2015, B8-0042/2015, B8-0043/2015, B8-0044/2015 și B8-0045/2015

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0036/2015

(care înlocuiește B8-0036/2015, B8-0040/2015, B8-0041/2015, B8-0042/2015, B8-0043/2015, B8-0044/2015 și B8-0045/2015):

depusă de următorii deputați:

Renate Sommer, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, David McAllister, Philippe Juvin, Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Ivana Maletić, Lara Comi și József Nagy, în numele Grupului PPE;

Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Eugen Freund, Goffredo Maria Bettini, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Tanja Fajon, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Neena Gill, Andrejs Mamikins, David Martin, Vincent Peillon, Soraya Post și Elena Valenciano, în numele Grupului S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR;

Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Michael D. Higgins, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley și Petras Auštrevičius, în numele Grupului ALDE;

Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Katrougkalos, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos și Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL;

Ska Keller, Ernest Maragall, Rebecca Harms, Bodil Ceballos și Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2015)0014)

°
° ° °

A intervenit Jonathan Arnott pe tema eliminării procedurilor „cartonașului albastru” și „catch the eye” în cadrul anumitor dezbateri de miercuri seara (Președintele a explicat motivele).


12. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Raport Jarosław Wałęsa - A8-0058/2014
Jiří Pospíšil, Matt Carthy, Stanislav Polčák, Peter Jahr, Marian Harkin, Lucy Anderson, Seán Kelly și Janice Atkinson

Situaţia din Libia - (2014/3018(RSP))-RC-B8-0011/2015
Neena Gill, Doru-Claudian Frunzulică, Tomáš Zdechovský și Daniel Hannan

Situația din Ucraina - (2014/2965(RSP))-RC-B8-0008/2015
Neena Gill, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Tatjana Ždanoka, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Janice Atkinson și Daniel Hannan

Situaţia din Egipt - (2014/3017(RSP)) - RC-B8-0012/2015
Marian Harkin, Marek Jurek, Seán Kelly, Daniel Hannan

Cazul celor doi pușcași marini italieni - (2015/2512(RSP))-RC-B8-0006/2015
Jean-Luc Schaffhauser, Gerolf Annemans

Programul de lucru al Comisiei pe 2015 - (2014/2829(RSP))-RC-B8-0001/2015
Petr Mach, Daniel Hannan, Seán Kelly, Mark Demesmaeker, Krisztina Morvai și Janice Atkinson

Libertatea de exprimare în Turcia: arestările recente ale unor jurnaliști și directori media și presiunea sistematică exercitată împotriva mass-mediei - (2014/3011(RSP))-RC-B8-0036/2015
Mark Demesmaeker, Tomáš Zdechovský, Daniel Hannan și Gerolf Annemans

A intervenit Marek Jurek.


13. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


14. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind acordarea de asistență macrofinanciară Ucrainei (COM(2015)0005 - C8-0005/2015 - 2015/0005(COD))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AFET, BUDG

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a Protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare de instituire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Federația Rusă, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (11878/2014 - C8-0006/2015 - 2014/0052(NLE))

retrimis

fond :

AFET

aviz :

INTA

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind anumite proceduri de punere în aplicare a Acordului de stabilizare și asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Albania, pe de altă parte (text codificat) (COM(2014)0375 - C8-0034/2014 – 2014/0191(COD))
În conformitate cu prevederile articolului 304 din Tratat, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind anumite proceduri de punere în aplicare a Acordului de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, pe de altă parte (text codificat) (COM(2014)0394 - C8-0041/2014 – 2014/0199(COD))
În conformitate cu prevederile articolului 304 din Tratat, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

JURI

- Propunere de: regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind anumite proceduri de aplicare a Acordului de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Bosnia și Herțegovina, pe de altă parte, și de aplicare a Acordului interimar privind comerțul și aspectele legate de comerț între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Bosnia și Herțegovina, pe de altă parte (text codificat) (COM(2014)0443 - C8-0087/2014 – 2014/0206(COD))
În conformitate cu prevederile articolului 304 din Tratat, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

JURI

2) de către deputați, propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la adoptarea unor măsuri pentru a pune în valoare sectorul cultivării de măsline și a proteja producătorii de ulei de măsline extravirgin (B8-0002/2015)

retrimis

fond :

AGRI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la un regulament privind comercializarea de recenzii pe internet (B8-0003/2015)

retrimis

fond :

JURI

aviz :

TRAN

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la înființarea unei agenții europene pentru adopțiile intracomunitare (B8-0004/2015)

retrimis

fond :

JURI

aviz :

LIBE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la armonizarea legislațiilor naționale privind impozitarea imobilelor rezidențiale (B8-0005/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky și Marcel de Graaff. Propunere de rezoluție referitoare la desființarea Serviciului European de Acțiune Externă (B8-0396/2014)

retrimis

fond :

AFET

aviz :

AFCO

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Harald Vilimsky și Marcel de Graaff. Propunere de rezoluție referitoare la desființarea Comitetului Regiunilor (B8-0397/2014)

retrimis

fond :

AFCO

aviz :

REGI

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky și Marcel de Graaff. Propunere de rezoluție referitoare la desființarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (B8-0399/2014)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFCO

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky și Marcel de Graaff. Propunere de rezoluție referitoare la desființarea Comitetului Economic și Social European (B8-0400/2014)

retrimis

fond :

AFCO

aviz :

EMPL

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la luarea ca ostateci a 50 de persoane în Sydney și intensificarea amenințării teroriste pe care o reprezintă ISIL (B8-0401/2014)

retrimis

fond :

AFET

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la deschiderea pieței chineze pentru întreprinderile europene: apărarea principiului reciprocității (B8-0402/2014)

retrimis

fond :

INTA

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la comercializarea produselor agricole provenite din lagărele de muncă „laogai” din China (B8-0403/2014)

retrimis

fond :

INTA

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la contrabanda cu medicamente pentru mărirea producției de lapte a bovinelor (B8-0404/2014)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

AGRI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la decesele la locul de muncă din provincia Rovigo (B8-0406/2014)

retrimis

fond :

EMPL

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la falimentele întreprinderilor și la culegerea de date de către Eurostat (B8-0407/2014)

retrimis

fond :

ECON

aviz :

EMPL

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la Ziua europeană a familiei (B8-0408/2014)

retrimis

fond :

CULT

aviz :

FEMM

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la guvernanța internetului și riscurile la adresa sectorului agroalimentar european: daunele potențiale legate de concesionarea domeniilor .wine și .vino (B8-0409/2014)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ITRE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la imposibilitatea de a converti lirele, dezbătută de guvernul Monti (B8-0410/2014)

retrimis

fond :

ECON

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la poluarea oceanelor cu deșeuri din plastic (B8-0411/2014)

retrimis

fond :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea cabotajului ilegal în Europa: revizuirea listei întocmite de Comisie în completarea Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 (B8-0412/2014)

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

EMPL

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoarea la mutilarea genitală a femeilor în Suedia (B8-0413/2014)

retrimis

fond :

FEMM

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție privind legislația franceză referitoare la perioadele de repaus ale transportatorilor auto (B8-0414/2014)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

TRAN

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la noua încălcare a dreptului la exprimare și informare în Turcia și la arestarea a 24 de jurnaliști (B8-0415/2014)

retrimis

fond :

AFET

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la îngrijorările exprimate de întreprinderile italiene din sectorul balnear (B8-0416/2014)

retrimis

fond :

TRAN

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la consolidarea instrumentelor de protecție comercială ale UE (B8-0417/2014)

retrimis

fond :

INTA

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la reducerea cererii în sectorul încălțămintei din Italia și, în special, din regiunea Veneto după embargoul rus (B8-0419/2014)

retrimis

fond :

INTA

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la recunoașterea indicațiilor geografice pe internet - negocierile cu organizația Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) (B8-0420/2014)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ITRE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la victimele execuțiilor organizate de ISIS în Siria (B8-0421/2014)

retrimis

fond :

AFET

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la reluarea vânătorii de balene în Japonia (B8-0422/2014)

retrimis

fond :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la uciderea ogarilor în Europa (B8-0423/2014)

retrimis

fond :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii din domeniul industrial și din alte sectoare în Uniunea Europeană și în Franța (B8-0424/2014)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

IMCO


15. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 46 din Regulamentul de procedură)
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 11.11.2014)

ECON

- Favorizarea transparenței, a coordonării și a convergenței politicilor fiscale aplicate societăților în Uniunea Europeană (2015/2010(INL))
(aviz: EMPL, ITRE)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură)

AFCO
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 11.12.2014)

- Îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene pe baza potențialului Tratatului de la Lisabona (2014/2249(INI))
(aviz: BUDG)

- Posibile evoluții și adaptări ale actualei configurații instituționale a Uniunii Europene (2014/2248(INI))
(aviz: BUDG)

AFET

- Relațiile UE-China (2015/2003(INI))
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 8.1.2015)

- Revizuirea politicii europene de vecinătate (2015/2002(INI))
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 8.1.2015)

- Situația relațiilor UE-Rusia (2015/2001(INI))
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 8.1.2015)

- Drepturile omului și tehnologia: impactul sistemelor de intruziune și supraveghere asupra drepturilor omului în țările terțe (2014/2232(INI))
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 11.12.2014)

- Noua abordare a UE asupra drepturilor omului și democrației - evaluarea activităților Fondului European pentru Democrație (FED) de la înființarea acestuia (2014/2231(INI))
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 11.12.2014)

- Situația politică actuală în Afganistan (2014/2230(INI))
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 11.12.2014)

- Provocările de securitate în regiunea Orientului Mijlociu și Africii de Nord și perspectivele de stabilitate politică (2014/2229(INI))
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 11.12.2014)

CONT

(Ca urmare a deciziei Conferinței președinților din 11.12.2014)

- Protecția intereselor financiare ale Uniunii: un control pe criterii de performanță al politicii agricole comune (2014/2234(INI))

CULT
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 8.1.2015)

- Promovarea antreprenoriatului în rândul tinerilor prin educație și formare (2015/2006(INI))
(aviz: EMPL, ITRE)

DEVE
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 8.1.2015)

- Rolul jucat de autoritățile locale din țările în curs de dezvoltare în cooperare pentru dezvoltare (2015/2004(INI))

ECON
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 11.11.2014)

- Raport de anchetă privind echitatea fiscală în Europa (2015/2009(INI))
(aviz: EMPL)

EMPL
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 11.11.2014)

- Raport privind punerea în aplicare, rezultatele și evaluarea globală a Anului european al îmbătrânirii active și al solidarității între generații 2012 (2014/2255(INI))

- Inițiativa privind locurile de muncă verzi: Exploatarea potențialului economiei verzi în materie de creare de locuri de muncă (2014/2238(INI))
(aviz: FEMM, DEVE, ENVI, ITRE, ECON, INTA)

- Reducerea sărăciei, cu o atenție specială pentru sărăcia în rândul copiilor (2014/2237(INI))

- Antreprenoriatul social și inovarea socială în combaterea șomajului (2014/2236(INI))
(aviz: ITRE)

- Crearea unei piețe a muncii competitive în UE pentru secolul XXI: o mai bună aliniere a competențelor și a calificărilor cu cererea de forță de muncă și oportunitățile de angajare ca soluție pentru depășirea crizei (2014/2235(INI))
(aviz: CULT)

ENVI
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 11.11.2014)

- Cursul dat Inițiativei cetățenești Right2Water (2014/2239(INI))
(aviz: PETI, DEVE, IMCO)

FEMM

- Egalitatea de gen și emanciparea femeilor în era digitală (2015/2007(INI))
(aviz: ITRE)
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 8.1.2015)

- Carierele femeilor în știință și universități și plafoanele de sticlă cu care se confruntă (2014/2251(INI))
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 11.11.2014)

- Autonomizarea fetelor prin educație în UE (2014/2250(INI))
(aviz: CULT)
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 11.11.2014)

INTA

- Impactul extern al politicii comerciale și de investiții a UE asupra inițiativelor public-privat în țările din afara UE (2014/2233(INI))
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 11.11.2014)

ITRE

- Realizarea potențialului cercetării și inovării din economia albastră de a crea locuri de muncă și creștere economică (2014/2240(INI))
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 11.11.2014)

JURI
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 11.11.2014)

- Implementarea Directivei 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale drepturilor de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (2014/2256(INI))
(aviz: CULT, ITRE, IMCO)

- Al 30-lea și al 31-lea raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului UE (2012-2013) (2014/2253(INI))
(aviz: PETI, AFCO, ENVI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

- Raporturile anuale 2012-2013 privind subsidiaritatea și proporționalitatea (2014/2252(INI))
(aviz: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

LIBE

- Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2013-2014) (2014/2254(INI))
(aviz: AFCO, EMPL)
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 11.11.2014)

REGI
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 11.11.2014)

- Politica de coeziune și comunitățile marginalizate (2014/2247(INI))
(aviz: EMPL)

- Politica de coeziune și revizuirea Strategiei Europa 2020 (2014/2246(INI))

- Investiții pentru locuri de muncă și creștere economică: promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în Uniune (2014/2245(INI))
(aviz: CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON)

TRAN

- Punerea în aplicare a Cărții albe din 2011 privind transporturile: bilanț și calea de urmat în vederea mobilității durabile (2015/2005(INI))
(aviz: ITRE)
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 8.1.2015)

- Emiterea biletelor integrate multimodale în Europa (2014/2244(INI))
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 11.12.2014)

- Utilizarea în siguranță a sistemelor aeronautice pilotate de la distanță (RPAS), cunoscute în mod curent sub denumirea de vehicule aeriene fără pilor (UAV), în aviația civilă (2014/2243(INI))
(aviz: ITRE)
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 11.12.2014)

- O mobilitate urbană ecologică (2014/2242(INI))
(aviz: ENVI, ITRE, REGI)
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 11.12.2014)

- Noile provocări și concepte ale promovării turismului în Europa (2014/2241(INI))
(aviz: CULT, IMCO)
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 11.12.2014)

Decizie de a stabili o procedură cu reuniuni comune ale comisiilor (articolul 55 din Regulamentul de procedură)

AFET, BUDG (articolul 55 din Regulamentul de procedură)

- Finanțarea politicii de securitate și de apărare comune (2014/2258(INI))

(Ca urmare a deciziei Conferinței președinților din 11.12.2014)

Comisii asociate (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței președinților din 11.12.2014)

AFCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Inițiativa cetățenească europeană (2014/2257(INI))
(aviz: PETI) (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni (ISA2) Interoperabilitatea ca mijloc de modernizare a sectorului public (COM(2014)0367 - C8-0037/2014 - 2014/0185(COD))
(aviz: ENVI, BUDG, JURI, REGI, LIBE (articolul 54 din Regulamentul de procedură), IMCO) (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

- Difuzarea datelor satelitare de observare a Pământului în scopuri comerciale (COM(2014)0344 - C8-0028/2014 - 2014/0176(COD))
(aviz: LIBE, INTA, IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

Modificări ale sesizărilor către comisii (articolele 47 și 53 din Regulamentul de procedură)

comisii INTA, AFET

- Comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD))
retrimis fond: INTA
aviz: AFET

comisii ITRE, IMCO

- Difuzarea datelor satelitare de observare a Pământului în scopuri comerciale (COM(2014)0344 - C8-0028/2014 - 2014/0176(COD))
retrimis fond: ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)
aviz: LIBE, INTA, IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)


16. Pozițiile Consiliului în prima lectură

Președintele a anunțat, în conformitate cu articolul 64 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarelor poziții ale Consiliului, motivele adoptării acestora, precum și poziția Comisiei privind:

- Poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 98/70/CE privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a Directivei 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD) - 15884/2014 – COM(2014)0748)

retrimis fond: ENVI

- Poziţie în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului european și a Consiliului de modificare a Directivei 96/53/CE a Consiliului de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul național și internațional și a greutății maxime autorizate în traficul internațional (11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD) - 14074/2014 - COM(2015)0007)

retrimis fond: TRAN

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a se pronunța începe de mâine, 16 ianuarie 2015.


17. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


18. Cerere de ridicare a imunității parlamentare

Autoritățile franceze competente au adresat Președintelui o cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Jérôme Lavrilleux în cadrul unei proceduri judiciare deschise pe lângă un parchet al instanței interregionale specializate din Paris.

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, și anume Comisiei JURI.


19. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarea ședință va avea loc la 28 ianuarie 2015.


20. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Ședința a fost ridicată la 13.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Nekov, Olbrycht, Ransdorf, Stevens

Aviz juridic - Politica de confidențialitate