Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 28 januari 2015 - Bryssel

3. Begäranden om upphävande av parlamentarisk immunitet

De behöriga grekiska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av den parlamentariska immuniteten för Theodoros Zagorakis, inom ramen för ett straffrättsligt förfarande vid en domstol i Thessaloniki.

De behöriga polska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av den parlamentariska immuniteten för Janusz Korwin-Mikke, inom ramen för ett staffrättsligt förfarande som inletts av åklagaren i Waszawadistriktet.

I enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen hänvisades dessa begäranden till behörigt utskott (JURI).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy