Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 28 януари 2015 г. - Брюксел

5. Предаване на текстове на споразумения от Съвета

Съветът предаде заверени копия на следните документи:

- Протокол за изменение на споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, във връзка с присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз;

- Протокол към рамковото споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз;

- Протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Демократична република Сао Томе и Принсипи;

- Споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и Конфедерация Швейцария, за асоциирането на Конфедерация Швейцария към „Хоризонт 2020“ — рамковата програма за изследвания и иновации и програмата за изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия, допълваща „Хоризонт 2020“, и за регулирането на участието на Швейцария в дейностите на ITER, извършвани от „Fusion for energy“ ;

- Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал;

- Протокол за прилагане на споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал;

- Протокол към спорацумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Руската федерация, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз;

- Протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовото съдействие, предвидени в споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау.

Правна информация - Политика за поверителност