Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 28 januari 2015 - Bryssel

5. Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt vidimerade kopior av följande dokument:

- protokoll om ändring av avtalet om ett gemensamt europeiskt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan och Georgien, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen,

- protokoll till ramavtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan, för att beakta Republiken Kroatiens anslutning till europeiska unionen,

- protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe,

- avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen samt Schweiziska edsförbundet och om anslutning av Schweiziska edsförbundet till Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation och Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram som kompletterar Horisont 2020, och om reglering av Schweiziska edsförbundets deltagande i den Iterverksamhet som bedrivs av Fusion for Energy,

- avtal om partnerskap för hållbart fiske mellan Europeiska unionenoch Republiken Senegal,

- protokoll om genomförande av avtalet om partnerskap för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal;

- protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ryska federationen, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till europeiska unionen,

- protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy