Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 28 januari 2015 - Brussel

6. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 27 en artikel 179, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie op haar vergadering van 20 januari 2015 haar goedkeuring gehecht aan het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 54/2014 van de Commissie.

Juridische mededeling - Privacybeleid