Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 28 januari 2015 - Bryssel

6. Anslagsöverföringar

I enlighet med artiklarna 27, 179.2 och 179.3 i budgetförordningen hade budgetutskottet vid sitt sammanträde den 20 januari 2015 godkänt kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 54/2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy