Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 28. ledna 2015 - Brusel

7. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Nařízení Komise, kterým se stanoví metody odběru vzorků a pracovní charakteristiky metod analýzy pro úřední kontrolu obsahu kyseliny erukové v potravinách a kterým se zrušuje směrnice Komise 80/891/EHS (D034437/03 - 2015/2529(RPS) - lhůta: 16/4/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Rozhodnutí Komise o referenčním dokumentu o osvědčených postupech pro environmentální řízení, odvětvových indikátorech vlivu činnosti organizace na životní prostředí a srovnávacích kritériích pro odvětví maloobchodu podle nařízení (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) (D034884/03 - 2015/2534(RPS) - lhůta: 20/4/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se definují kritéria přípustnosti pro dekontaminační postupy používané na produkty určené ke krmení zvířat, jak stanoví směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES (D035528/05 - 2015/2536(RPS) - lhůta: 23/4/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI (článek 54 jednacího řádu)
stanovisko: AGRI (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 1,3-dichlorpropen, bifenox, dimethenamid-P, prohexadion, tolylfluanid a trifluralin v některých produktech a na jejich povrchu (D035771/02 - 2015/2517(RPS) - lhůta: 10/3/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění rozhodnutí 2012/757/EU o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii (D036059/02 - 2015/2531(RPS) - lhůta: 16/4/2015)
předáno příslušný výbor: TRAN

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 321/2013 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla – nákladní vozy“ železničního systému v Evropské unii (D036064/02 - 2015/2523(RPS) - lhůta: 13/4/2015)
předáno příslušný výbor: TRAN

- Nařízení Komise, kterým se mění definice specifikovaného rizikového materiálu uvedená v příloze V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (D036079/06 - 2015/2533(RPS) - lhůta: 17/4/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o použití L-leucinu jako nosiče pro stolní sladidla v tabletách (D036697/03 - 2015/2519(RPS) - lhůta: 13/4/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o odstranění aromatické látky N-ethyl (2E,6Z)-nonadienamid ze seznamu Unie (D036717/03 - 2015/2518(RPS) - lhůta: 13/4/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití hliníkových laků košenily, kyseliny karmínové a karmínů (E 120) v dietních potravinách pro zvláštní léčebné účely (D036748/02 - 2015/2525(RPS) - lhůta: 14/3/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání kyseliny benzoové – benzoanů (E 210 – 213) ve vařených krevetách ve slaném nálevu (D036749/02 - 2015/2532(RPS) - lhůta: 17/3/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity PCB bez dioxinového efektu u uloveného volně žijícího ostrouna obecného (Squalus acanthias) (D036761/02 - 2015/2524(RPS) - lhůta: 14/4/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI.

Právní upozornění - Ochrana soukromí