Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 28. siječnja 2015. - Bruxelles

7. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o utvrđivanju metoda uzorkovanja i kriterija učinkovitosti za metode analize za službenu kontrolu razina eruka kiseline u hrani te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 80/891/EEZ (D034437/03 - 2015/2529(RPS) - rok: 16.4.2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Odluka Komisije o referentnom dokumentu o najboljoj praksi upravljanja okolišem, pokazateljima ekološke učinkovitosti za pojedinačne sektore i mjerilima izvrsnosti u maloprodajnom sektoru u skladu s Uredbom (EZ) br. 1221/2009 o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) (D034884/03 - 2015/2534(RPS) - rok: 20.4.2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o utvrđivanju kriterija prihvatljivosti za postupke detoksifikacije koji se primjenjuju na proizvode namijenjene za hranu za životinje kako je predviđeno Direktivom 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (D035528/05 - 2015/2536(RPS) - rok: 23.4.2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI (članak 54. Poslovnika)
mišljenje: AGRI (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za 1,3-dikloropropen, bifenoks, dimetenamid-P, proheksadion, tolilfluanid i trifluralin u određenim proizvodima ili na njima (D035771/02 - 2015/2517(RPS) - rok: 10.3.2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Odluke 2012/757/EU o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost podsustava „odvijanje i upravljanje prometom” željezničkog sustava u Europskoj uniji (D036059/02 - 2015/2531(RPS) - rok: 16.4.2015.)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 321/2013 o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s podsustavom „željeznička vozila – teretni vagoni” željezničkog sustava u Europskoj uniji (D036064/02 - 2015/2523(RPS) - rok: 13.4.2015.)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Uredba Komisije o izmjeni definicije specificiranog rizičnog materijala iz Priloga V. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (D036079/06 - 2015/2533(RPS) - rok: 17.4.2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Priloga Uredbi Komisije (EU) br. 231/2012 u pogledu upotrebe L-leucina kao nosača za stolna sladila u tabletama (D036697/03 - 2015/2519(RPS) - rok: 13.4.2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uklanjanja aromatične tvari N-etil (2E,6Z)-nonadienamida s popisa Unije (D036717/03 - 2015/2518(RPS) - rok: 13.4.2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe aluminijskih lakova od košenile, karminske kiseline i karmina (E 120) u hrani za posebne medicinske potrebe (D036748/02 - 2015/2525(RPS) - rok: 14.3.2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe benzojeve kiseline – benzoata (E 210 – 213) u kuhanim kozicama u salamuri (D036749/02 - 2015/2532(RPS) - rok: 17.3.2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najvećih dopuštenih količina PCB-ova koji nisu slični dioksinima u divlje ulovljenom psu kostelju piknjavcu (Squalus acanthias) (D036761/02 - 2015/2524(RPS) - rok: 14.4.2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti