Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 28 ianuarie 2015 - Bruxelles

7. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisei de stabilire a metodelor de prelevare de probe și a criteriilor de performanță pentru metodele de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor de acid erucic din produsele alimentare și de abrogare a Directivei 80/891/CEE a Comisiei (D034437/03 - 2015/2529(RPS) - termen: 16/4/2015)
retrimis fond: ENVI

- Decizia Comisiei cu privire la documentul de referință privind cele mai bune practici de management de mediu, indicatorii sectoriali de performanță de mediu și parametrii de excelență pentru sectorul comerțului cu amănuntul în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) (D034884/03 - 2015/2534(RPS) - termen: 20/4/2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de definire a criteriilor de acceptabilitate pentru procedeele de detoxifiere aplicate produselor destinate hranei pentru animale, astfel cum se prevede în Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului (D035528/05 - 2015/2536(RPS) - termen: 23/4/2015)
retrimis fond: ENVI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)
aviz: AGRI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisei de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru 1,3-diclorpropenă, bifenox, dimetenamid-P, prohexadion, tolilfluanid și trifluralin din sau de pe anumite produse (D035771/02 - 2015/2517(RPS) - termen: 10/3/2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Deciziei 2012/757/UE privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „exploatare și gestionarea traficului” al sistemului feroviar din Uniunea Europeană (D036059/02 - 2015/2531(RPS) - termen: 16/4/2015)
retrimis fond: TRAN

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 321/2013 privind specificația tehnică de interoperabilitate pentru subsistemul „material rulant - vagoane de marfă” al sistemului feroviar din Uniunea Europeană (D036064/02 - 2015/2523(RPS) - termen: 13/4/2015)
retrimis fond: TRAN

- Regulamentul Comisei de modificare a definiției materialelor cu riscuri specificate stabilite în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (D036079/06 - 2015/2533(RPS) - termen: 17/4/2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei în ceea ce privește utilizarea substanței L-leucină ca excipient pentru îndulcitorii de masă sub formă de tablete (D036697/03 - 2015/2519(RPS) - termen: 13/4/2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ștergerea de pe lista Uniunii a substanței aromatizante N-Etil (2E,6Z)-nonadienamidă (D036717/03 - 2015/2518(RPS) - termen: 13/4/2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea lacurilor de aluminiu din coșenilă, acid carminic, carmine (E 120) în alimentele dietetice destinate unor scopuri medicale speciale (D036748/02 - 2015/2525(RPS) - termen: 14/3/2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea de acid benzoic-benzoați (E 210-213) în creveții fierți și conservați în saramură (D036749/02 - 2015/2532(RPS) - termen: 17/3/2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelul maxim pentru PCB-urile care nu sunt de tipul dioxinei în câinele de mare sălbatic capturat (Squalus acanthias) (D036761/02 - 2015/2524(RPS) - termen: 14/4/2015)
retrimis fond: ENVI.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate