Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 28. ledna 2015 - Brusel

8. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 5 a 6 jednacího řádu)

Parlamentu byl postoupen níže uvedený návrh aktu v přenesené pravomoci.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy vymezující období krytí rizika marží (C(2014)09802 – 2014/3021(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 18. prosince 2014 na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON.

Právní upozornění - Ochrana soukromí