Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 28 januari 2015 - Brussel

8. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Het volgende ontwerp van gedelegeerde handeling is aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van margerisicoperiodes (C(2014)09802 – 2014/3021(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden, vanaf de datum van ontvangst van 18 december 2014 op verzoek van de bevoegde commissie.

verwezen naar ten principale: ECON.

Juridische mededeling - Privacybeleid