Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 28 stycznia 2015 r. - Bruksela

8. Akty delegowane (art. 105 ust. 5 i 6 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujący projekt aktu delegowanego:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących określenia okresów ryzyka w związku z uzupełnieniem zabezpieczenia (C(2014)09802 – 2014/3021(DEA))

Termin zgłoszenia sprzeciwu: 3 miesiące od daty wpłynięcia, tj. od dnia 18 grudnia 2014 r. na wniosek komisji przedmiotowo właściwej.

Odesłano do komisji przedm. właśc.:ECON.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności