Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 28 ianuarie 2015 - Bruxelles

8. Acte delegate [articolul 105 alineatele (5) și (6) din Regulamentul de procedură]

Următorul proiect de act delegat a fost transmis Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru precizarea perioadelor de risc de marjă (C(2014)09802 – 2014/3021(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 18 decembrie 2014, la cererea comisiei competente.

retrimis fond: ECON.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate