Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 28. januára 2015 - Brusel

8. Delegované akty (článok 105 ods. 5 a 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu bol postúpený tento návrh delegovaného aktu:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy na určenie období rizika dozabezpečenia (C(2014)09802 – 2014/3021(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace odo dňa prijatia, t.j. 18 decembra 2014 na žiadosť gestorského výboru.

pridelené: gestorský výbor: ECON.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia