Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 28 януари 2015 г. - Брюксел

9. Решения относно някои документи

Промени в сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

- Разгръщане на потенциала на изследователската и развойната дейност в рамките на синята икономика за създаване на работни места и растеж (2014/2240(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : ITRE
подпомагаща: PECH.

Правна информация - Политика за поверителност