Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015 - Βρυξέλλες

9. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

- Αποδέσμευση του δυναμικού της έρευνας και της καινοτομίας στη γαλάζια οικονομία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης (2014/2240(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE
γνωμοδότηση: PECH.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου