Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 28. ledna 2015 - Brusel

10. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, CULT

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (kodifikované znění) (COM(2015)0008 - C8-0008/2015 - 2015/0006(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

LIBE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranných opatřeních stanovených v dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací (kodifikované znění) (COM(2014)0305 - C8-0009/2014 - 2014/0158(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Návrh o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Rámcové dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Filipínskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE))

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

DEVE, INTA

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranných opatřeních stanovených v dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (kodifikované znění) (COM(2014)0304 - C8-0010/2014 - 2014/0159(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o mobilizaci prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/009 PL/Zachem, Polsko) (COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v souladu s bodem 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit z Belgie) (COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, v souladu s postupem podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/014 DE/Aleo Solar) (COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/007BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) z Belgie) (COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 Interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci vrozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal) (COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady k zamezení přesměrování obchodu s některými klíčovými léky do Evropské unie (kodifikované znění) (COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/011 BE/Caterpillar) (COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Unie (přepracované znění) (COM(2014)0345 - C8-0023/2014 - 2014/0177(COD))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

JURI (článek 104 jednacího řádu)

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (kodifikované znění) (COM(2014)0343 - C8-0024/2014 - 2014/0175(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Návrh rozhodnutí Rady o jmenování předsedy Evropské poradní komise pro dohled nad statistikou (15914/2014 - C8-0024/2015 - 2014/0810(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech (kodifikované znění) (COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně proti cenám působícím újmu v loďařství (kodifikované znění) (COM(2014)0605 - C8-0171/2014 - 2014/0280(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (kodifikované znění) (COM(2014)0667 - C8-0232/2014 - 2014/0309(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

2) od poslanců, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o evropských opatřeních pro boj proti organizovanému zločinu, terorismu a další vážné mezinárodní trestné činnosti (B8-0066/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o posílení evropské spolupráce v oblasti posuzování a prevence rizik ohrožujících zachování kulturního dědictví (B8-0067/2015)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o opatřeních na podporu dobrovolnických organizací (B8-0068/2015)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o vytvoření jednotného a transparentního mechanismu pro stanovování cen paliv v Evropské unii (B8-0069/2015)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o boji proti terorismu: kontrola internetových stránek používaných teroristy (B8-0070/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o dohodě mezi USA a Čínou o vývozu falešných sýrů „made in Italy“ (B8-0071/2015)

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o případu křesťana zatčeného v Indii za „šíření křesťanství“ (B8-0072/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o teroristickém útoku na redakci pařížského satirického týdeníku „Charlie Hebdo“: pozastavení Schengenské úmluvy a posílení kontrol v Evropě (B8-0073/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o rozšíření kontrolních, preventivních a koordinačních opatření mezi členskými státy s cílem zabránit teroristickým útokům (B8-0074/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Joëlle Mélin a Mylène Troszczynski. Návrh usnesení o vytvoření evropského vyhledávače (B8-0075/2015)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o vytvoření evropské obdoby tzv. No Fly List (B8-0076/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o zavedení cel a restriktivních opatření týkajících se medu dováženého z třetích zemí (B8-0077/2015)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o boji proti trestným činům na životním prostředí (B8-0078/2015)

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Dominique Bilde a Sophie Montel. Návrh usnesení o boji proti chudobě dětí ve Francii (B8-0079/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois a Sophie Montel. Návrh usnesení o okamžitém ukončení jednání o přidružení Albánie k Evropské unii (B8-0080/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana a Matteo Salvini. Návrh usnesení o ochraně nabytých práv pracovníků (B8-0081/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o kontrole znečištění evropských řek a jezer (B8-0082/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o kontrole džihádistické propagandy na internetu (B8-0083/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o kontrole fungování postupů pro likvidaci obchodních plavidel (B8-0084/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

Právní upozornění - Ochrana soukromí