Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 28 ianuarie 2015 - Bruxelles

10. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european de investiții strategice și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013 (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) şi articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ECON

aviz :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, CULT

- Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (Text codificat) (COM(2015)0008 - C8-0008/2015 - 2015/0006(COD))

retrimis

fond :

JURI

aviz :

LIBE

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană (text codificat) (COM(2014)0305 - C8-0009/2014 - 2014/0158(COD))

retrimis

fond :

JURI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a Protocolului la Acordul-cadru de parteneriat și de cooperare între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Filipine, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE))

retrimis

fond :

AFET

aviz :

DEVE, INTA

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei (text codificat) (COM(2014)0304 - C8-0010/2014 - 2014/0159(COD))

retrimis

fond :

JURI

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/009 PL/Zachem introdusă de Polonia) (COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit din partea Belgiei) (COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/014 DE/Aleo Solar) (COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară [cererea EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) din partea Belgiei] (COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal) (COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului pentru evitarea deturnării spre țările Uniunii Europene a anumitor medicamente esențiale (text codificat) (COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD))

retrimis

fond :

JURI

- Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/011 BE/Caterpillar) (COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor de produse textile din anumite țări terțe, care nu sunt reglementate de acorduri, protocoale sau alte înțelegeri bilaterale sau de alte regimuri specifice de import ale Uniunii (reformare) (COM(2014)0345 - C8-0023/2014 - 2014/0177(COD))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

JURI
(articolul 104 din Regulamentul de procedură)

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii (text codificat) (COM(2014)0343 - C8-0024/2014 - 2014/0175(COD))

retrimis

fond :

JURI

- Propunere de decizie a Consiliului de numire a președintelui Comitetului consultativ european pentru guvernanță statistică (15914/2014 - C8-0024/2015 - 2014/0810(NLE))

retrimis

fond :

ECON

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind reducerea conţinutului de sulf din anumiţi combustibili lichizi (Text codificat) (COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) şi articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecția împotriva practicilor prejudiciabile în materie de prețuri în domeniul construcțiilor navale (text codificat) (COM(2014)0605 - C8-0171/2014 - 2014/0280(COD))

retrimis

fond :

JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (text codificat) (COM(2014)0667 - C8-0232/2014 - 2014/0309(COD))

retrimis

fond :

JURI

2) de către deputați, următoarele propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la măsurile europene de luptă împotriva criminalității organizate, a terorismului și a altor infracțiuni grave transnaționale (B8-0066/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la consolidarea cooperării în Europa în materie de evaluare și prevenire a riscurilor pentru protejarea patrimoniului cultural (B8-0067/2015)

retrimis

fond :

CULT

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la măsurile de sprijin pentru asociațiile de voluntariat (B8-0068/2015)

retrimis

fond :

CULT

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la crearea unui mecanism uniform și transparent de formare a prețului la carburanți în Uniunea Europeană (B8-0069/2015)

retrimis

fond :

IMCO

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea terorismului: controlarea site-urilor web utilizate de teroriști (B8-0070/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la acordul dintre SUA și China privind exportul brânzei false „made in Italy” (B8-0071/2015)

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AGRI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la arestarea unui creștin în India sub acuzația de „răspândire a creștinismului” (B8-0072/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la atacul terorist asupra redacției publicației satirice pariziene „Charlie Hebdo”: suspendarea tratatului Schengen și intensificarea controalelor în Europa (B8-0073/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la intensificarea măsurilor de control, prevenire și coordonare între statele membre pentru a combate atacurile teroriste (B8-0074/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Joëlle Mélin Mylène Troszczynski. Propunere de rezoluție referitoare la dezvoltarea unui motor de căutare european (B8-0075/2015)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

LIBE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la crearea unei liste europene a persoanelor care au interdicție de zbor (B8-0076/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la introducerea taxelor și măsurilor restrictive pentru mierea importată din țările terțe (B8-0077/2015)

retrimis

fond :

INTA

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea infracțiunilor asupra mediului (B8-0078/2015)

retrimis

fond :

JURI

- Dominique Bilde Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la lupta împotriva sărăciei în rândul copiilor din Franța (B8-0079/2015)

retrimis

fond :

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la oprirea imediată a negocierilor de aderare a Albaniei la Uniunea Europeană (B8-0080/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana Matteo Salvini. Propunere de rezoluție referitoare la protecția drepturilor dobândite ale lucrătorilor (B8-0081/2015)

retrimis

fond :

EMPL

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la controlul poluării râurilor și lacurilor europene (B8-0082/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la controlarea propagandei jihadiste de pe internet (B8-0083/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la controlul modului de funcționare a procedurii de eliminare a deșeurilor rezultate din dezmembrarea navelor comerciale (B8-0084/2015)

retrimis

fond :

ENVI

Aviz juridic - Politica de confidențialitate