Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 28 януари 2015 г. - Брюксел

11. Ред на работа
CRE

Окончателният проект на дневен ред за втората пленарна сесия през януари 2015 (PE 547.538/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 152 от Правилника за дейността):

- Искане от групата PPE за приключване на разискванията относно изявлението на Комисията: Мерки за борба с тероризма (2015/2530(RSP)) (точка 14 от от окончателния проект на дневен ред) с внасяне на предложение за резолюция, което ще бъде гласувано на първата месечна сесия през февруари.

Изказаха се: Esteban González Pons, от името на групата PPE, за да обоснове искането, Guy Verhofstadt, за да го подкрепи, и Birgit Sippel, против искането.

С електронно гласуване (205 - гласа „за“ 140- гласа „против“, 15 гласа „въздържал се“), Парламентът одобрява искането.

- Искане от групата Verts/ALE за прибавяне на декларация на Комисията относно ескалирането на конфликта в Украйна и нападенията в Мариупол, без внасяне на предложения за резолюция, преди точката „Едноминутни изказвания по важни политически въпроси“, като по този начин заседанието се продължава до 21 ч.

Изказаха се: Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, за да обоснове искането, и Cristian Dan Preda, против искането.

Парламентът отхвърля искането

С това редът на работа е определен.

Правна информация - Политика за поверителност