Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 28. ledna 2015 - Brusel

11. Plán práce
CRE

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání druhého lednového plenárního zasedání t.r. (PE 547.538/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 152 jednacího řádu):

- žádost skupiny PPE, aby byl na závěr prohlášení Komise o protiteroristických opatřeních (2015/2530(RSP)) (bod 14 PDOJ) předložen návrh usnesení, o kterém by se hlasovalo na prvním únorovém dílčím zasedání

Vystoupili: Esteban González Pons za skupinu PPE s odůvodněním žádosti, Guy Verhofstadt ve prospěch žádosti a Birgit Sippel proti žádosti.

Parlament žádost schválil EH (205 pro, 140 proti, 15 se zdrželo).

- žádost skupiny Verts/ALE, aby bylo na pořád jednání před bod „Jednominutové projevy“ zařazeno prohlášení Komise o vyhrocení konfliktu na Ukrajině a útocích na Mariupol, ke kterému by nebyly předloženy návrhy usnesení, přičemž denní zasedání by tak trvalo až do 21:00.

Vystoupili: Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE s odůvodněním žádosti a Cristian Dan Preda proti žádosti.

Parlament žádost zamítl.

Plán práce byl tímto schválen.

Právní upozornění - Ochrana soukromí