Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 28 januari 2015 - Brussel

11. Regeling van de werkzaamheden
CRE

De definitieve ontwerpagenda van de vergaderperiode van januari II 2015 (PE 547.538/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 152 van het Reglement):

- Verzoek van de PPE-fractie om het debat over de verklaring van de Commissie: "Terrorismebestrijdingsmaatregelen" (2015/2530(RSP)) (punt 14 PDOJ) af te sluiten met een ontwerpresolutie waarover tijdens de vergaderperiode van februari I zal worden gestemd.

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, die het verzoek motiveert, Guy Verhofstadt, die het steunt, en Birgit Sippel, die tegen het verzoek gekant is.

Bij ES (205 voor, 140 tegen, 15 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

- Verzoek van de Verts/ALE-fractie om inschrijving op de agenda van een verklaring van de Commissie over de escalatie van het conflict in Oekraïne en over de aanvallen op Mariupol (zonder ontwerpresoluties) vóór het punt "Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang", hetgeen een verlenging van de vergadering impliceert tot 21.00 uur.

Het woord wordt gevoerd door Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, die het verzoek motioveert, en Cristian Dan Preda, die tegen het verzoek gekant is.

Het Parlement verwerpt het verzoek.

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Juridische mededeling - Privacybeleid