Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 28. ledna 2015 - Brusel

12. Protiteroristická opatření (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Komise: Protiteroristická opatření (2015/2530(RSP))

Dimitris Avramopoulos (člen Komise) učinil prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

Vystoupili: Monika Hohlmeier za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht za skupinu Verts/ALE, Jonathan Arnott k průběhu rozpravy (předsedající poskytl upřesnění), Paul Nuttall za skupinu EFDD, Eleftherios Synadinos nezařazený, Rachida Dati, Birgit Sippel, Karol Karski, Sophia in 't Veld, Barbara Spinelli, Eva Joly, Laura Ferrara, Marine Le Pen, Roberta Metsola, Sylvie Guillaume, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Judith Sargentini, Kristina Winberg, Diane Dodds, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jörg Leichtfried, Helga Stevens, Lorenzo Fontana, Michał Boni, Claude Moraes, Anders Primdahl Vistisen, Harald Vilimsky, Elisabetta Gardini, Geoffrey Van Orden, Marcel de Graaff, Axel Voss, Gerolf Annemans, Gianluca Buonanno s žádostí, aby se na toto téma konala delší rozprava (předsedající připomněl postup týkající se žádosti o změnu pořadu jednání) a Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Alessandra Mussolini, Ana Gomes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Izaskun Bilbao Barandica, Inês Cristina Zuber, Ignazio Corrao, Krisztina Morvai, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Angel Dzhambazki a Marielle de Sarnez.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Právní upozornění - Ochrana soukromí