Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 28. siječnja 2015. - Bruxelles

12. Mjere protiv terorizma (rasprava)
Doslovno izvješće

Izjava Komisije: Mjere protiv terorizma (2015/2530(RSP))

Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije) dao je izjavu.

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
potpredsjednik

Govorili su: Monika Hohlmeier u ime Kluba zastupnika PPE-a, Gianni Pittella u ime Kluba zastupnika S&D-a, Timothy Kirkhope u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Cornelia Ernst u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jan Philipp Albrecht u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jonathan Arnott o odvijanju rasprave Predsjednik je dao pojašnjenja), Paul Nuttall u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Eleftherios Synadinos, nezavisni zastupnik, Rachida Dati, Birgit Sippel, Karol Karski, Sophia in 't Veld, Barbara Spinelli, Eva Joly, Laura Ferrara, Marine Le Pen, Roberta Metsola, Sylvie Guillaume, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Judith Sargentini, Kristina Winberg, Diane Dodds, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jörg Leichtfried, Helga Stevens, Lorenzo Fontana, Michał Boni, Claude Moraes, Anders Primdahl Vistisen, Harald Vilimsky, Elisabetta Gardini, Geoffrey Van Orden, Marcel de Graaff, Axel Voss, Gerolf Annemans, Gianluca Buonanno kako bi zatražio dulju raspravu o ovoj temi (Predsjednik je podsjetio na postupak za traženje izmjene dnevnog reda) i Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Alessandra Mussolini, Ana Gomes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Izaskun Bilbao Barandica, Inês Cristina Zuber, Ignazio Corrao, Krisztina Morvai, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Angel Dzhambazki i Marielle de Sarnez.

Govorio je Dimitris Avramopoulos.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: na sljedećoj sjednici.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti