Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. január 28., Szerda - Brüsszel

12. Terrorizmusellenes intézkedések (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Bizottság nyilatkozata: Terrorizmusellenes intézkedések (2015/2530(RSP))

Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

Felszólal: Monika Hohlmeier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jan Philipp Albrecht, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jonathan Arnott, a vita lefolyásáról (Az elnök pontosítást közöl), Paul Nuttall, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Rachida Dati, Birgit Sippel, Karol Karski, Sophia in 't Veld, Barbara Spinelli, Eva Joly, Laura Ferrara, Marine Le Pen, Roberta Metsola, Sylvie Guillaume, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Judith Sargentini, Kristina Winberg, Diane Dodds, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jörg Leichtfried, Helga Stevens, Lorenzo Fontana, Michał Boni, Claude Moraes, Anders Primdahl Vistisen, Harald Vilimsky, Elisabetta Gardini, Geoffrey Van Orden, Marcel de Graaff, Axel Voss, Gerolf Annemans, Gianluca Buonanno, aki kéri, hogy tartsanak hosszabb vitát e témáról (Az elnök emlékeztet a napirend megváltoztatására irányuló kérés esetén követendő eljárásra) ésTeresa Jiménez-Becerril Barrio.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Alessandra Mussolini, Ana Gomes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Izaskun Bilbao Barandica, Inês Cristina Zuber, Ignazio Corrao, Krisztina Morvai, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Angel Dzhambazki és Marielle de Sarnez.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a következő ülésszak során.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat