Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 28 stycznia 2015 r. - Bruksela

12. Środki walki z terroryzmem (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Komisji: Środki walki z terroryzmem (2015/2530(RSP))

Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Monika Hohlmeier w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE, Jonathan Arnott, w sprawie przebiegu debaty (Przewodniczący udzielił wyjaśnień), Paul Nuttall w imieniu grupy EFDD, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Rachida Dati, Birgit Sippel, Karol Karski, Sophia in 't Veld, Barbara Spinelli, Eva Joly, Laura Ferrara, Marine Le Pen, Roberta Metsola, Sylvie Guillaume, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Judith Sargentini, Kristina Winberg, Diane Dodds, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jörg Leichtfried, Helga Stevens, Lorenzo Fontana, Michał Boni, Claude Moraes, Anders Primdahl Vistisen, Harald Vilimsky, Elisabetta Gardini, Geoffrey Van Orden, Marcel de Graaff, Axel Voss, Gerolf Annemans, Gianluca Buonanno, aby wnieść o zorganizowanie dłuższej debaty na ten temat (Przewodniczący przypomniał procedurę wnoszenia o zmianę w porządku obrad) iTeresa Jiménez-Becerril Barrio.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Alessandra Mussolini, Ana Gomes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Izaskun Bilbao Barandica, Inês Cristina Zuber, Ignazio Corrao, Krisztina Morvai, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Angel Dzhambazki i Marielle de Sarnez.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności