Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 28 ianuarie 2015 - Bruxelles

12. Măsurile antiterorism (dezbatere)
Stenograma

Declarație a Comisiei: Măsurile antiterorism (2015/2530(RSP))

Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) a făcut declarația.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte

Au intervenit: Monika Hohlmeier, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht, în numele Grupului Verts/ALE, Jonathan Arnott, cu privire la desfășurarea dezbaterii (Președintele a oferit câteva precizări), Paul Nuttall, în numele Grupului EFDD, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Rachida Dati, Birgit Sippel, Karol Karski, Sophia in 't Veld, Barbara Spinelli, Eva Joly, Laura Ferrara, Marine Le Pen, Roberta Metsola, Sylvie Guillaume, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Judith Sargentini, Kristina Winberg, Diane Dodds, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jörg Leichtfried, Helga Stevens, Lorenzo Fontana, Michał Boni, Claude Moraes, Anders Primdahl Vistisen, Harald Vilimsky, Elisabetta Gardini, Geoffrey Van Orden, Marcel de Graaff, Axel Voss, Gerolf Annemans, Gianluca Buonanno, pentru a solicita organizarea unei dezbateri mai îndelungate cu privire la acest subiect (Președintele a reamintit procedura de urmat pentru a solicita modificarea ordinii de zi) și Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Alessandra Mussolini, Ana Gomes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Izaskun Bilbao Barandica, Inês Cristina Zuber, Ignazio Corrao, Krisztina Morvai, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Angel Dzhambazki și Marielle de Sarnez.

A intervenit Dimitris Avramopoulos.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Aviz juridic - Politica de confidențialitate