Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 28. januára 2015 - Brusel

12. Protiteroristické opatrenia (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Komisie: Protiteroristické opatrenia (2015/2530(RSP))

Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Monika Hohlmeier v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht v mene skupiny Verts/ALE, Jonathan Arnott, k priebehu ropravy (predseda poskytol spresňujúce informácie), Paul Nuttall v mene skupiny EFDD, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Rachida Dati, Birgit Sippel, Karol Karski, Sophia in 't Veld, Barbara Spinelli, Eva Joly, Laura Ferrara, Marine Le Pen, Roberta Metsola, Sylvie Guillaume, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Judith Sargentini, Kristina Winberg, Diane Dodds, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jörg Leichtfried, Helga Stevens, Lorenzo Fontana, Michał Boni, Claude Moraes, Anders Primdahl Vistisen, Harald Vilimsky, Elisabetta Gardini, Geoffrey Van Orden, Marcel de Graaff, Axel Voss, Gerolf Annemans, Gianluca Buonanno, aby požiadal o usporiadanie dlhšej rozpravy na túto tému (predseda pripomenul postup, ktorý je potrebné dodržať pri žiadosti o zmenu v programe schôdze) a Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Alessandra Mussolini, Ana Gomes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Izaskun Bilbao Barandica, Inês Cristina Zuber, Ignazio Corrao, Krisztina Morvai, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Angel Dzhambazki a Marielle de Sarnez.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: na nasledujúcej schôdzi.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia