Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 28. ledna 2015 - Brusel

13. Fond EU pro strategické investice (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Rady a Komise: Fond EU pro strategické investice (2015/2522(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úřadující předsedkyně Rady) a Jyrki Katainen (místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Beatrix von Storch, Maria João Rodrigues za skupinu S&D, Syed Kamall za skupinu ECR, Pavel Telička za skupinu ALDE, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bernd Lucke, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Steven Woolfe za skupinu EFDD, Sotirios Zarianopoulos nezařazený, Françoise Grossetête, Isabelle Thomas, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Michael Theurer, Joachim Starbatty, Younous Omarjee, Monika Vana, Marco Zanni, Esteban González Pons, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Kathleen Van Brempt, Ernest Urtasun, José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Wim van de Camp, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Lambert van Nistelrooij, Othmar Karas a Christian Ehler.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ivana Maletić, Inés Ayala Sender, Vicky Ford, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Marco Valli, Zoltán Balczó, Franc Bogovič a Neena Gill.

Vystoupil Jyrki Katainen.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupila Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí